Zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev

na spustení tejto služby sa pracuje…