Správa a údržba fontán a picích fontán

Na osvieženie v horúcich letných mesiacoch návštevníkom mesta i domácim slúžia v meste rôzne vodné zdroje, medzi ktoré patria aj mestské fontány.

K 01. 10. 2023 je v správe TSMŽ 10 fontán a vodometov, 1 hmlová fontána a 12 picích fontánok.

Sezóna, počas ktorej sú fontány v prevádzke, je ohraničená termínmi 1.5. a 30.9. v danom roku.

Zamestnanci TSMŽ zabezpečujú predsezónnu kontrolu, spustenie, pravidelné obhliadky, technickú údržbu, opravy a čistenie fontán, vodometov, ich strojovní a picích fontánok na území mesta a ich zazimovanie.

Vaše podnety môžete nahlásiť prostredníctvom emailu:  msn@tsmza.sk