Cenník

Cenník úkonov pre existenciu podzemných sietí verejného osvetlenia platný od 1.1.2023

 Úkon Cena
bez DPH
DPH
20 %
Cena
s DPH
Vyjadrenie k existencii sietí do 15 pracovných dní 20 € 4 € 24 €
Vytýčenie sietí v teréne v pracovné dni, základný poplatok /do 2 hodín/ 75 € 15€ 90 €
Vytýčenie sietí v teréne v pracovné dni, každá ďalšia začatá hodina 20 € 4 € 24 €
Prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou 1hod. 30 € 6 € 36 €
km jazdy plošina 1,5 € 0,3 € 1,8 €