Cenník

Cenník úkonov pre existenciu podzemných sietí verejného osvetlenia platný od 1.1.2024

 Úkon Cena bez DPH DPH 20 % Cena s DPH
Vyjadrenie k existencii sietí do 15 pracovných dní 25 € 5 € 30 €
Vytýčenie sietí v teréne v pracovné dni, základný poplatok /do 2 hodín/ 90 € 18€ 108 €
Vytýčenie sietí v teréne v pracovné dni, každá ďalšia začatá hodina 25 € 5 € 30 €
Prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou 1hod. 40 € 8 € 48 €
km jazdy plošina 2,0 € 0,4 € 2,4 €