Faktúry - Dodávateľské 2023


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023446 Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť 36407771 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov 352,01 70,40 422,41 Z/2023/032, Z/2023/050 31.12.2023 07.02.2024
DF2023445 STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. 45969388 Bratislavská 28, 010 01 Žilina Spotrebný materiál 165,42 33,08 198,50 OBJ. 2023019 31.12.2023 07.02.2024
DF3023444 STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. 45969388 Bratislavská 28, 010 01 Žilina Spotrebný materiál 220,75 44,15 264,90 OBJ. 2023019 31.12.2023 07.02.2024
DF3023443 STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. 45969388 Bratislavská 28, 010 01 Žilina Spotrebný materiál 832,83 166,57 999,40 OBJ. 2023019 31.12.2023 07.02.2024
DF2023442 Ing. Daniel Gažo DOMUS 10957952 Juraja Fándlyho 2193/25, 010 01 Žilina Osadenie autobusovej zastávky Brodno - materiál 405,00 0,00 405,00 OBJ. 2023141-1 31.12.2023 19.01.2024
DF3023441 Ing. Daniel Gažo DOMUS 10957952 Juraja Fándlyho 2193/25, 010 01 Žilina Osadenie autobusovej zastávky Brodno - služby 2775,00 0,00 2775,00 OBJ. 2023141-1 31.12.2023 19.01.2024
DF3023440 Ing. Daniel Gažo DOMUS 10957952 Juraja Fándlyho 2193/25, 010 01 Žilina Osadenie autobusovej zastávky Brodno - materiál 405,00 0,00 405,00 OBJ. 2023141-1 31.12.2023 19.01.2024
DF3023439 Ing. Daniel Gažo DOMUS 10957952 Juraja Fándlyho 2193/25, 01001 Žilina Osadenie autobusovej zastávky Brodno - služby 2775,00 0,00 2775,00 OBJ. 2023141-1 31.12.2023 19.01.2024
DF3023438 RK – FIN, s. r. o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina Ekonomické služby 12/2023 2014,60 402,92 2417,52 zmluva Z/2023/009 31.12.2024 19.01.2024
DF3023437 T+T, a.s. 36400491 Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina Služby - vývoz odpadu 13,08 2,62 15,40 zmluva 3011/2022/sz 31.12.2023 19.01.2024
DF3023436 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov Košická 12/2023 450,00 90,00 540,00 zmluva 46/2022 31.12.2023 19.01.2024
DF3023435 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Palivové karty 12/2023 1004,72 200,96 1205,68 zmluva Z/2022/022 31.12.2023 19.01.2024
DF3023434 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Monitoring vozidiel 12/2023 75,00 15,00 90,00 zmluva 843/2022 31.12.2023
DF3023433 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina Riadenie verejného osvetlenia 12/2023 1600,00 320,00 1920,00 zmluva zo dňa 10.02.2021 31.12.2023 19.01.2024
DF3023432 DSI DATA, a. s. 36399493 Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo Zmluvná pokuta - zrušenie zmluvy počas viazanosti 24,72 4,94 29,66 zmluva č. 1000054477 31.12.2023 19.01.2024
DF3023431 FArad, s.r.o. 44660090 S. H. Vajanského 60, 940 79 Nové Zámky Služby stavebného a technického dozoru 940,00 188,00 1128,00 OBJ. 2023127 31.12.2023 19.01.2024
DF3023430 T+T, a.s. 36400491 Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu 12/2023 360,00 72,00 432,00 OBJ. 2022040 31.12.2023 19.01.2024
DF2023429 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina Oprava RVO 059 a 124 1150,82 0,00 1150,82 zmluva zo dňa 10.02.2021 29.12.2023 19.01.2024
DF3023428 F&Š Stav Group s.r.o. 52839842 Nám. M. R. Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom Práca hydraulickou rukou - odvoz poškodenej zastávky 92,00 18,40 110,40 OBJ. 2023108 27.12.2023 19.01.2024
DF2023427 F&Š Stav Group s.r.o. 52839842 Nám. M. R. Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom práca hydraulickou rukou - prevoz krytov KO 114,00 22,80 136,80 OBJ. 2023108 27.12.2023 19.01.2024
DF2023426 F&Š Stav Group s.r.o. 52839842 Nám. M. R. Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom práca hydraulickou rukou - dovoz dlažby 122,00 24,40 146,40 OBJ. 2023108 27.12.2023 19.01.2024
DF3023425 F&Š Stav Group s.r.o. 52839842 Nám. M. R. Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom práca hydraulickou rukou - dovoz materiálu 122,00 24,40 146,40 OBJ. 2023108 27.12.2023
DF3023424 F&Š Stav Group s.r.o. 52839842 Nám. M. R. Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom práca hydraulickou rukou - prevoz dlažby 92,00 18,40 110,40 OBJ. 2023108 27.12.2023 19.01.2024
DF3023423 F&Š Stav Group s.r.o. 52839842 Nám. M. R. Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom práca hydraulickou rukou - odvoz stánkov 256,00 51,20 307,20 OBJ. 2023108 27.12.2023 19.01.2024
DF3023422 F&Š Stav Group s.r.o. 52839842 Nám. M. R. Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom Práca s hydraulickou rukou - prevoz kvetináčov, kovových ochrán 256,00 51,20 307,20 OBJ. 2023108 27.12.2023 19.01.2024
DF3023421 F&Š Stav Group s.r.o. 52839842 Nám. M. R. Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom práca hydraulickou rukou - prevoz kvetináčov 512,00 102,40 614,40 OBJ. 2023108 27.12.2023 19.01.2024
DF3023420 AT a.s. 36386766/1 Dlhá 84, 010 09 Žilina Oprava Iveco ZA664JX 183,60 36,72 220,32 OBJ. 2023142 27.12.2023 05.01.2024
DF3023419 STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. 45969388 Bratislavská 28, 010 01 Žilina Nákup vrecovaného asfaltu 160,00 32,00 192,00 OBJ. 2023019 27.12.2023 05.01.2024
DF3023418 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina Odovzdanie OM na výkon prác - priamy elektromer 18,00 3,60 21,60 OBJ. 2023141 21.12.2023 05.01.2024
DF3023417 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina Odovzdanie OM na výkon prác - priamy elektromer 18,00 3,60 21,60 OBJ. 2023141 21.12.2023 05.01.2024
DF3023416 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina Odovzdanie OM na výkon prác - priamy elektromer 18,00 3,60 21,60 OBJ. 2023141 27.12.2023 05.01.2024
DF3023415 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina Odovzdanie OM na výkon prác - priamy elektromer 18,00 3,60 21,60 OBJ. 2023141 27.12.2023 05.01.2024
DF3023414 TOP – REZIVO, s.r.o. 46214305 Priemyselná 505/2, 013 02 Nededza Smrekové rezivo 4998,71 999,74 5998,45 OBJ. 2023145 27.12.2023 05.01.2024
DF3023413 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom priestorov Košická 11/2023 450,00 90,00 540,00 zmluva 46/2022 27.12.2023 05.01.2024
DF3023412 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesačný poplatok za služby 92,18 18,44 110,62 zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001, Z/2023/0012, Z2023/2029, Z2023/038 27.12.2023 05.01.2024
DF3023411 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 1252/2, 036 01 Martin Servisná kontrola vozidla Piaggio ZA432KD 289,96 57,99 347,95 OBJ. 2023143 22.12.2023 05.01.2024
DF3023410 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava výmena poškodeného stožiara - Šoltésovej 1404,73 0,00 1404,73 OBJ. 2023098 21.12.2023 05.01.2024
DF3023409 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava Výmena poškodeného stožiara - Rosinská 650,75 0,00 650,75 OBJ. 2023085 21.12.2023 05.01.2024
DF3023408 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava výmena poškodeného stožiara - M. Rázusa 1446,84 0,00 1446,84 OBJ. 2023086 21.12.2023 28.12.2023
DF3023407 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava Výmena poškodeného stožiara - I. Krasku 1071,44 0,00 1071,44 OBJ. 2023103 21.12.2023 28.12.2023
DF3023406 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava Výmena poškodeného stožiara - Kragujevská 1286,37 0,00 1286,37 OBJ.2023082 21.12.2023 28.12.2023
DF3023405 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 M. Rázusa č. 13A, 010 01 Žilina Nákup skúšačiek a sady skrutkovačov 156,95 31,39 188,34 OBJ. 2023064 20.12.2023 28.12.2023
DF3023404 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov do 15.12.2023 50,00 10,00 60,00 Zmluva z 01.12.2021 20.12.2023 28.12.2023
DF3023403 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 1252/2, 036 01 Martin Prenájom vozidla GAZ 4x4 - cenový rozdiel 187,50 37,50 225,00 Z/2023/043 20.12.2023 28.12.2023
DF3023402 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 1252/2, 036 01 Martin Prenájom vozidla GAZ 4x4 - cenový rozdiel 187,50 37,50 225,00 Z/2023/043 20.12.2023 28.12.2023
DF3023401 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 1252/2, 036 01 Martin Prenájom vozidla GAZ 4x4 - cenový rozdiel 187,50 37,50 225,00 Z/2023/043 20.12.2023 28.12.2023
DF3023400 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 1252/2, 036 01 Martin Prenájom vozidla GAZ 4x4 sklápač MT897FO 11/2023 1125,00 225,00 1350,00 Z/2023/043 20.12.2023 28.12.2023
DF3023399 Euro Dotácie, a. s. 36438766 Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina Služby verejného obstarávania - nákup záhradnej techniky 5400,00 1080,00 6480,00 zmluva Z/2022/001 (V004-1/2022) 18.12.2023 28.12.2023
DF3023398 Janka Majerčiaková TECHMIX 40279286 Bytčianska 346/59, 010 01 Žilina Zváracia technika 1119,05 217,27 1336,32 OBJ. 2023144 18.12.2023 28.12.2023
DF3023397 MPO – Metal, s.r.o. 36410357 Lodno 82, 023 34 Lodno ákup pletiva a náhradných dielov na opravu oplotenia 1006,77 201,36 1208,13 OBJ. 2023147 18.12.2023 28.12.2023
DF3023396 MPO – Metal, s.r.o. 36410357 Lodno 82, 023 34 Lodno Nákup železa 1169,78 0,00 1169,78 OBJ. 2023146 18.12.2023 28.12.2023
DF3023395 STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. 45969388 Bratislavská 28 010 01 Žilina Nákup maliarskych potrieb a farieb 29,33 5,87 35,20 OBJ. 2023019 13.12.2023 28.12.2023
DF3023394 RK – FIN, s. r. o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina Ekonomické služby za mesiac 11/2023 (doklady 10/2023) 1825,30 365,06 2190,36 zmluva Z/2023/009 13.12.2023 28.12.2023
DF3023393 Ing. Eva Štípalová – LEAFNET 46177264 Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina IT služby - správa, nastavenie, údržba siete 60,00 0,00 60,00 OBJ. 2023038 26.12.2023 28.12.2023
DF3023392 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina Nedoplatok 11/2023 6396,21 1279,27 7675,48 zmluva 53946600/1/22 30.11.2023 28.12.2023
DF3023391 DSI DATA, a.s 36399493 Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo Zavedenie služby Office internet za mesiac 12/2023 50,75 € 10,15 € 60,90 € zmluva č.1000054047, 1000054477 11.12.2023 11.12.2023
DF3023390 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Služby odpadového hospodárstva za 11/2023 10,08 2,02 12,10 zmluva 3011/2022/sz 07.12.2023 07.12.2023
DF3023389 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Ťarchopis za obdobie 10/2023 0,00 0,00 0,00 zmluva 53946600/1/22 07.12.2023 07.12.2023
DF3023388 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Ťarchopis za obdobie 9/2023 0,00 0,00 0,00 zmluva 53946600/1/22 07.12.2023 07.12.2023
DF3023387 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Ťarchopis za obdobie 8/2023 0,00 0,00 0,00 zmluva 53946600/1/22 07.12.2023 07.12.2023
DF3023386 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Ťarchopis za obdobie 7/2023 0,00 0,00 0,00 zmluva 53946600/1/22 07.12.2023 07.12.2023
DF3023385 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Ťarchopis za obdobie 6/2023 0,00 0,00 0,00 zmluva 53946600/1/22 07.12.2023 07.12.2023
DF3023384 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Ťarchopis za obdobie 5/2023 0,00 0,00 0,00 zmluva 53946600/1/22 07.12.2023 07.12.2023
DF3023383 SIRS – Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Nájomné za kanceláriu ul. Košická za 12/2023 145,51 29,10 174,61 zmluva Z/2023/027 a dodatok k zmluve č. 1 Z/2023/033 07.12.2023 07.12.2023
DF3023382 SIRS – Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Paušálny poplatok za dočas.užívanie - prejazd cez pozemok - za 12/2023 100,00 20,00 120,00 zmluva Z/2022/021 zo dňa 05.10.2022 07.12.2023 07.12.2023
DF3023381 STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. 45969388 Bratislavská 28, 010 01 Žilina Stavebný materiál 335,79 66,06 401,85 OBJ. 2023019 07.12.2023 07.12.2023
DF3023380 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Doprava - zmesový komunálny odpad za 11/2023 (vývoz VKK - MSN) 480,00 96,00 576,00 OBJ. 2022040 06.12.2023 06.12.2023
DF3023379 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Monitoring vozidiel Citroen, Piaggio, Peugeot, Kia, IVECO za 11/2023 75,00 15,00 90,00 zmluva 843/2022, OBJ. 2022050 05.12.2023 05.12.2023
DF3023378 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Poplatok za palivové karty za 11/2023 1505,90 301,19 1807,09 zmluva Z/2022/022 05.12.2023 05.12.2023
DF3023377 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina Riadenie VO - 80ks RVO + profylaktika za obdobie 11/2023 1600,00 320,00 1920,00 zmluva zo dňa 10.02.2021 04.12.2023 04.12.2023
DF3023376 F&Š Stav Group s.r.o. 52839842 Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom Práce s hydraulickou rukou - nakládka a vykládka dlažby 39 paliet 512,00 102,40 614,40 OBJ. 2023108 04.12.2023 04.12.2023
DF3023375 F&Š Stav Group s.r.o. 52839842 Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom Práce s hydraulickou rukou - nakládka a vykládka dlažby 42 paliet 512,00 102,40 614,40 OBJ. 2023108 04.12.2023 04.12.2023
DF3023374 MK CAR, s.r.o, 36438821 Bitarová 301, 010 04 Žilina Prenájom vozidla KIA Ceed ZA952GJ od 1.11.2023 do 30.11.2023 750,00 150,00 900,00 OBJ. 2023121 04.12.2023 04.12.2023
DF3023373 FArad, s.r.o. 44660090 S.H.Vajanského 60, 940 79 Nové Zámky Stavebný a technický dozor investora za 11/2023 940,00 188,00 1128,00 OBJ. 2023127 04.12.2023 04.12.2023
DF3023372 ERPOS, spol. s r.o. 31588506 Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina Prekládka zábrany - panelu na ul.Dolné Rudiny v Žiline 150,00 30,00 180,00 OBJ. 2023134 01.12.2023 01.12.2023
DF3023371 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava Školenie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou 70,00 14,00 84,00 OBJ. 2023136 01.12.2023 01.12.2023
zDF702023010 Alemat.cz, spol. s.r.o. 28159233 Světlogarská 2771/3 Kancelársky materiál 30,50 0,00 30,50 OBJ. 2023070 23.06.2023 26.07.2023
DF3023370 Ľubomír Ježo – JM-design 43914161 Stráňavy 299, 013 25 Stráňavy Disky a zimné pneumatiky na vozidlo Peugeot 208 a 408 1049,47 209,89 1259,36 OBJ. 2023140 29.11.2023 29.11.2023
DF3023369 F&Š Stav Group s.r.o. 52839842 Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom Práce s hydraulickou rukou - premiestnenie kvetináčov DPMŽ 127,40 25,48 152,88 OBJ. 2023108 29.11.2023 29.11.2023
DF3023368 F&Š Stav Group s.r.o. 52839842 Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom Práce s hydraulickou rukou - Hájik a premiestnenie betónových kontajnerov 129,00 25,80 154,80 OBJ. 2023108 29.11.2023 29.11.2023
DF3023367 Pracovné odevy Apis s.r.o. 46841601 Kamenná 4, 010 01 Žilina Pracovná bunda 43,90 8,78 52,68 OBJ. 2023071 27.11.2023 27.11.2023
DF3023366 DEXTRADE Žilina, s.r.o. 30224802 Kamenná 9, 010 01 Žilina Dodávka betónu Park Ľ. Štúra 280,00 56,00 336,00 OBJ. 2023123 27.11.2023 27.11.2023
DF3023365 DEXTRADE Žilina, s.r.o. 30224802 Kamenná 9, 010 01 Žilina Montáž prvku DI a zhotovenie dopadovej plochy v Parku Ľ. Štúra 4015,00 0,00 4015,00 OBJ. 2023123 27.11.2023 27.11.2023
DF3023364 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesačný poplatok za služby 92,10 18,42 110,52 zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001, Z/2023/0012, Z2023/2029, Z2023/038 24.11.2023 24.11.2023
DF3023363 F&Š Stav Group s.r.o. 52839842 Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom Práce s hydraulickou rukou - premiestnenie umelého trávnika 122,00 24,40 146,40 OBJ. 2023108 23.11.2023 23.11.2023
DF3023362 F&Š Stav Group s.r.o. 52839842 Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom Práce s hydraulickou rukou - premiestnenie betlehema 94,20 18,84 113,04 OBJ. 2023108 23.11.2023 23.11.2023
DF3023361 F&Š Stav Group s.r.o. 52839842 Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom Práce s hydraulickou rukou - odstránenie autobusových zastávok Brodno 260,00 52,00 312,00 OBJ. 2023108 23.11.2023 23.11.2023
DF3023360 UNIKOV NITRA s.r.o. 46920765 Lehotská 4, 949 01 Nitra Kontajner s hákovým uchytením + krycia sieť - 10 ks 32000,00 6400,00 38400,00 OBJ. 2023112 23.11.2023 23.11.2023
DF3023359 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 M. Rázusa č.13A, 010 01 Žilina Elektro materiál 173,52 34,70 € 208,22 OBJ. 2023064 23.11.2023 23.11.2023
DF3023358 Ing. Peter Turčan – Rekon 10948562 Baničova 3390/15, 010 15 Žilina Revízia kompresora a zaškolenie osoby určenej ako obsluha 125,00 25,00 150,00 OBJ. 2023138 22.11.2023 22.11.2023
DF3023357 HELIOS LIGHTING spol. s r.o. 31385249 Viničná 2, 940 64 Nové Zámky Predradník MILinLD 75W 4PN - 20 ks 1160,00 232,00 1392,00 OBJ. 2023132 16.11.2023 16.11.2023
DF3023356 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 2, 036 01 Martin Faktúra k prijatej platbe za vozidlo ISUZU F11 s nadstavbou 8050,00 1610,00 9660,00 zmluva Z/2023/054 zo dňa 16.10.2023 16.11.2023 16.11.2023
DF3023355 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 2, 036 01 Martin Prenájom vozidla GAZ sklápač MT897FO od 1.10.-31.10.2023 937,50 187,50 1125,00 zmluva Z/2023/043 zo dňa 28.7.2023 15.11.2023 15.11.2023
DF3023354 Profesia, spol. s r.o. 35800861 Pribinova 19, 811 09 Bratislava Balík služieb CREDIT MINI 3 na obdobie 15.11.2023 - 14.11.2024 269,00 53,80 322,80 OBJ. 2023139 15.11.2023 15.11.2023
DF3023353 Euro Dotácie, a.s. 36438766 Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina Výber dodávateľa - zabezpečenie služieb riadenia VO v meste Žilina 1000,00 200,00 1200,00 zmluva V004-1/2022 14.11.2023 14.11.2023
DF3023352 KROS a.s. 31635903 A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina Rozšírenie programu OMEGA 135,00 27,00 162,00 OBJ. 2023135 14.11.2023 14.11.2023
DF3023351 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Nedoplatok el. energia za 10/2023 5477,42 1095,48 6572,90 zmluva 53946600/1/22 14.11.2023 14.11.2023
DF3023350 SIRS – Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Nájomné za kanceláriu ul. Košická za 11/2023 291,02 58,20 349,22 zmluva Z/2023/027 a dodatok k zmluve č. 1 Z/2023/033 13.11.2023 13.11.2023
DF3023349 SIRS – Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina paušálny poplatok za dočas.užívanie - prejazd cez pozemok - za 11/2023 100,00 20,00 120,00 zmluva Z/2022/021 zo dňa 05.10.2022 13.11.2023 13.11.2023
DF3023348 DSI DATA, a.s 36399493 Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo Zavedenie služby Office internet za mesiac 11/2023 50,75 10,15 60,90 zmluva č.1000054047, 1000054477 10.11.2023 10.11.2023
DF3023347 NAVYP s.r.o. 47343036 Nižedvorská 216/6, 010 01 Žilina Prenájom autoplošiny bez obsluhy 500,00 100,00 600,00 OBJ.2023131 10.11.2023 10.11.2023
DF3023346 RK-fin, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina Ekonomické služby za mesiac 10/2023 1828,00 365,64 2193,84 zmluva Z/2023/009 09.11.2023 09.11.2023
DF3023345 Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov ul. Kvačalova za 10/2023 100,00 20,00 120,00 zmluva zo dňa 01.12.2021 09.11.2023 09.11.2023
DF3023344 Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov ul. Košická za 10/2023 450,00 90,00 540,00 zmluva 46/2022 09.11.2023 09.11.2023
DF3023343 MK CAR, s.r.o, 36438821 Bitarová 301, 010 04 Žilina Prenájom vozidla KIA Ceed ZA952GJ od 1.10.2023 do 31.10.2023 775,00 155,00 930,00 OBJ. 2023121 09.11.2023 09.11.2023
DF3023342 F&Š Stav Group s.r.o. 52839842 Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom Práce s hydraulickou rukou - premiestnenie autobus.zastávok dpmž. 76,00 15,20 91,20 OBJ. 2023108 08.11.2023 08.11.2023
DF3023341 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Monitoring vozidiel Citroen, Piaggio, Peugeot, Kia, IVECO za 10/2023 75,00 15,00 90,00 zmluva 843/2022, OBJ. 2022050 07.11.2023 07.11.2023
DF3023340 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Služby odpadového hospodárstva za 10/2023 10,08 2,02 12,10 zmluva 3011/2022/sz 07.11.2023 07.11.2023
DF3023339 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Doprava - zmesový komunálny odpad za 10/2023 (vývoz VKK - MSN) 360,00 72,00 432,00 OBJ. 2022040 07.11.2023 07.11.2023
DF3023338 EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ 51119838 Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava Rôzne vrecia pre vývoz MSN 145,42 29,08 174,50 OBJ. 2023137 06.11.2023 06.11.2023
DF3023337 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Poplatok za palivové karty za 10/2023 1575,75 315,15 1890,90 zmluva Z/2022/022 06.11.2023 06.11.2023
DF3023336 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina Riadenie VO - 80ks RVO + profylaktika za obdobie 10/2023 1600,00 320,00 1920,00 zmluva zo dňa 10.02.2021 02.11.2023 02.11.2023
DF3023335 DEXTRADE Žilina, s.r.o. 30224802 Kamenná 9, 010 01 Žilina Betón ZŠ Martinská 60,00 12,00 72,00 OBJ. 2023124 02.11.2023 02.11.2023
DF3023334 DEXTRADE Žilina, s.r.o. 30224802 Kamenná 9, 010 01 Žilina Montáž, výkop a beton.práce ZŠ Martinská 210,00 0,00 210,00 OBJ. 2023124 02.11.2023 02.11.2023
DF3023333 Miloš Sipták – zeleziarstvo.sk 50087029 Predmestská 1611/84, 010 01 Žilina Železiarsky materiál 443,80 88,76 532,56 OBJ. 2023057 02.11.2023 02.11.2023
DF3023332 FArad, s.r.o. 44660090 S.H.Vajanského 60, 940 79 Nové Zámky Stavebný a technický dozor investora za 10/2023 940,00 188,00 1128,00 OBJ. 2023127 02.11.2023 02.11.2023
DF3023331 STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. 45969388 Bratislavská 28, 010 01 Žilina Stavebný materiál 190,92 38,18 229,10 OBJ. 2023019 02.11.2023 02.11.2023
DF3023330 STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. 45969388 Bratislavská 28, 010 01 Žilina Stavebný materiál 226,67 45,33 272,00 OBJ. 2023019 02.11.2023 02.11.2023
DPF4023011 KROS a.s. 31635903 A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina Rozšírenie programu OMEGA 162,00 0,00 162,00 OBJ. 2023135 31.10.2023 31.10.2023
DF3023329 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Ťarchopis za obdobie 9/2023 0,00 0,00 0,00 zmluva 53946600/1/22 26.10.2023 30.10.2023
DF3023328 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Ťarchopis za obdobie 8/2023 0,00 0,00 0,00 zmluva 53946600/1/22 26.10.2023 30.10.2023
DF3023327 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Ťarchopis za obdobie 7/2023 0,00 0,00 0,00 zmluva 53946600/1/22 26.10.2023 30.10.2023
DF3023326 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Ťarchopis za obdobie 7/2023 0,00 0,00 0,00 zmluva 53946600/1/22 26.10.2023 30.10.2023
DF3023325 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Ťarchopis za obdobie 6/2023 0,00 0,00 0,00 zmluva 53946600/1/22 26.10.2023 30.10.2023
DF3023324 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Ťarchopis za obdobie 5/2023 0,00 0,00 0,00 zmluva 53946600/1/22 26.10.2023 30.10.2023
DF3023323 F&Š Stav Group s.r.o. 52839842 Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom Práce s hydraulickou rukou - odstránenie pinpongového stola na ul. Borová 99,60 19,92 119,52 OBJ. 2023108 30.10.2023 30.10.2023
DF3023322 J a T a R s.r.o. 48198617 Rudinská 341, 023 31 Rudinská Výkopové práce minibagrom na DI Považský Chlmec 100,00 € 0,00 10,00 OBJ. 2023130 27.10.2023 27.10.2023
DF3023321 Technik – servis HB, s.r.o. 36382116 Veľké Rovné 115, 013 62 Veľké Rovné Batéria 12V / 27 Ah/ 4 ks 325,60 65,12 390,72 OBJ. 2023129 26.10.2023 26.10.2023
DF3023320 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesačný poplatok za služby 92,97 18,59 111,56 zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001, Z/2023/012, Z/2023/029, Z/2023/038 26.10.2023 26.10.2023
DF3023319 Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s., 36407771 Košická 2, 010 01 Žilina vyúčtovanie spotreby za energie za 3.Q/2023 174,86 34,97 209,83 zmluva Z/2023/032 a Z/2023/050 23.10.2023 23.10.2023
DF3023318 VEREX ŽILINA a.s. 36405957 M. Rázusa č.13A, 010 01 Žilina elektroinštalačný materiál 45,42 9,08 54,50 OBJ. 2023064 23.10.2023 23.10.2023
DF3023317 F&Š Stav Group s.r.o. 52839842 Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom Práce s hydraulickou rukou - odstránenie starých kvetináčov na ulici Platanová 74,40 14,88 89,28 OBJ. 2023108 20.10.2023 20.10.2023
DF3023316 F&Š Stav Group s.r.o. 52839842 Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom Práce s hydraulickou rukou - presun kvetináčov na ulicu Potočná 104,40 20,88 125,28 OBJ. 2023108 20.10.2023 20.10.2023
DF3023315 F&Š Stav Group s.r.o. 52839842 Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom Práce s hydraulickou rukou - presun stĺpov na Mariánskom námestí 72,80 14,56 87,36 OBJ. 2023108 20.10.2023 20.10.2023
DF3023314 AT a.s 36386766 Dlhá 84, 010 09 Žilina Nemrznúca zmes do vozidla IVECO 11,00 € 2,20 € 13,20 € žiadanka na nákup v hotovosti 17.10.2023 19.10.2023
DF3023313 Pracovné odevy Apis s.r.o. 46841601 Kamenná 4, 010 01 Žilina Pracovné oblečenie, obuv a prostriedky 2366,97 473,39 2840,36 OBJ. 2023071 17.10.2023 19.10.2023
DF3023312 Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina Zaistenie a odistenie pracoviska, odberné miesto: 7221285 Vysokoškolákov 181,04 36,21 217,25 OBJ. 2023113 17.10.2023 18.10.2023
DF3023311 Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina N spojené s obnovením montážnej plomby priamy elektromer, odb.miesto: 7221498 Tajovského 22,00 4,40 26,40 OBJ. 2023102 17.10.2023 18.10.2023
DF3023310 Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina N spojené s obnovením montážnej plomby priamy elektromer, odb.miesto: 7304229 Kysucká cesta 22,00 4,40 26,40 OBJ. 2023102 17.10.2023 18.10.2023
DPF4023010 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 2, 036 01 Martin Úžitkové vozidlo ISUZU F11 s nadstabou 8050,00 1610,00 9660,00 zmluva Z/2023/054 zo dňa 16.10.2023 16.10.2023 16.10.2023
DF3023309 Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina prenájom nebytových priestorov ul. Kvačalova za 9/2023 100,00 20,00 120,00 zmluva zo dňa 01.12.2021 13.10.2023 13.10.2023
DF3023308 Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina prenájom nebytových priestorov ul. Košická za 9/2023 450,00 90,00 540,00 zmluva 46/2022 13.10.2023 13.10.2023
DF3023307 DSI DATA, a.s 36399493 Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo Zavedenie služby Office internet za mesiac 10/2023 50,75 10,15 60,90 zmluva č.1000054047, 1000054477 12.10.2023 12.10.2023
DF3023306 Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina Zaistenie a odistenie pracoviska RVO ČOM 7304 229 Kysucká cesta 226,90 45,38 272,28 OBJ. 2023102 12.10.2023 12.10.2023
DF3023305 Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina Zaistenie a odistenie pracoviska RVO ČOM 722 1498 Tajovského 270,20 54,04 324,24 OBJ. 2023102 12.10.2023 12.10.2023
DF3023304 RK-fin, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina ekonomické služby za mesiac 9/2023 1836,30 367,26 2203,56 zmluva Z/2023/009 11.10.2023 12.10.2023
DF3023303 Alza.sk s.r.o. 36562939 Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava prací prášok WASCHE MEISTER 182,24 36,45 218,69 OBJ. 2023128 11.10.2023 12.10.2023
DF3023302 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Nedoplatok el. energia za 9/2023 5498,28 1099,67 6597,95 zmluva 53946600/1/22 10.10.2023 10.10.2023
DF3023301 Ing. Eva Štípalová – LEAFNET 46177264 Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina Správa, nastavenie, údržba siete 50,00 0,00 50,00 OBJ. 2023038 09.10.2023 09.10.2023
DF3023300 MK CAR, s.r.o, 36438821 Bitarová 301, 010 04 Žilina Prenájom vozidla KIA ceed ZA952GJ v dňoch 1.8.-31.8 a 1.9.-30.9. 1525,00 305,00 1830,00 OBJ. 2023094 09.10.2023 09.10.2023
DF3023299 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 Prielohy 1, 010 07 Žilina nápoje - coca cola, minerálka, kancelárske potreby 142,21 25,57 167,78 žiadanka na nákup 06.10.2023 09.10.2023
DF3023298 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 Prielohy 1, 010 07 Žilina Kancelárske potreby 25,25 5,05 30,30 žiadanka na nákup 06.10.2023 09.10.2023
DF3023297 FANIT s.r.o. 44399707 Kôstkova 345/55, 851 10 Bratislava Nájomné a náklady za 4.Q/2023, SRP, GRPS 144,24 28,85 173,09 nájomná zmluva 11007-01/f/ZA, zmluva Z/2023/045 06.10.2023 09.10.2023
DF3023296 SIRS – Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Nájomné za kanceláriu ul. Košická za 10/2023 291,02 58,20 349,22 zmluva Z/2023/027 a dodatok k zmluve č. 1 Z/2023/033 09.10.2023 09.10.2023
DF3023295 SIRS – Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina paušálny poplatok za dočas.užívanie - prejazd cez pozemok - za 10/2023 100,00 20,00 120,00 zmluva Z/2022/021 zo dňa 05.10.2022 06.10.2023 09.10.2023
DF3023294 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 M. Rázusa č.13A, 010 01 Žilina Elektroinštalačný materiál 225,82 45,16 270,98 OBJ. 2023064 06.10.2023 09.10.2023
DF3023293 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 2, 036 01 Martin Prenájom vozidla GAZ sklápač MT897FO od 1.9.-31.9. 937,50 187,50 1125,00 zmluva Z/2023/043 zo dňa 28.7.2023 06.10.2023 09.10.2023
DF3023292 Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina Obnovenie montážnej plomby-priamy elektromer, odb.miesto 7221285 Vysokoškolákov 22,00 4,40 26,40 OBJ. 2023113 06.10.2023 09.10.2023
DF3023291 Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina N spojené s odovzdaním OM na výkon prác-priamy elektromer, odb.miesto: 7221285 Vysokoškolákov 15,00 3,00 18,00 OBJ. 2023113 06.10.2023 09.10.2023
DF3023290 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Monitoring vozidiel Citroen, Piaggio, Peugeot, Kia, IVECO za 9/2023 75,00 15,00 90,00 zmluva 843/2022, OBJ. 2022050 06.10.2023 06.10.2023
DF3023289 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Služby odpadového hospodárstva za 9/2023 13,08 2,62 15,70 zmluva 3011/2022/sz 05.10.2023 05.10.2023
DF3023288 MPO – Metal, s.r.o. 36410357 Lodno 82, 02334 Lodno Oceľ - materiál na protihlukovú stenu 69,22 0,00 69,22 žiadanka na nákup v hotovosti 04.10.2023 05.10.2023
DF3023287 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Doprava - zmesový komunálny odpad za 9/2023 (vývoz VKK - MSN) 480,00 96,00 576,00 OBJ. 2022040 04.10.2023 05.10.2023
DF3023286 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina Riadenie VO - 80ks RVO + profylaktika za obdobie 9/2023 1600,00 320,00 1920,00 zmluva zo dňa 10.02.2021 04.10.2023 04.10.2023
DF3023285 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Poplatok za palivové karty za 9/2023 1470,88 294,17 1765,05 zmluva Z/2022/022 03.10.2023 04.10.2023
DF3023284 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 2, 036 01 Martin servis vozidiel Piaggio - 3 ks po 5000 km 1022,05 204,41 1226,46 OBJ. 2023114 03.10.2023 04.10.2023
DF3023283 STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. 45969388 Bratislavská 28, 010 01 Žilina Stavebný materiál 104,67 20,93 125,60 OBJ. 2023019 02.10.2023 02.10.2023
DF3023282 STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. 45969388 Bratislavská 28, 010 01 Žilina Stavebný materiál 158,17 30,53 188,70 OBJ. 2023019 29.09.2023 29.09.2023
DF3023281 F&Š Stav Group s.r.o. 52839842 Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička n/Váhom Práca s hydraulickou rukou - odstránenie šachového betónového stolíka 135,00 27,00 162,00 OBJ. 2023108 29.09.2023 29.09.2023
DF3023280 F&Š Stav Group s.r.o. 52839842 Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička n/Váhom Práca s hydraulickou rukou - presun zastávok 147,00 29,40 176,40 OBJ. 2023108 29.09.2023 29.09.2023
DF3023279 B2B Partner s.r.o. 44413467 Šulekova 2, 811 06 Bratislava Rokovací stôl INVITATION, čerešňa 1 ks 189,00 37,80 226,80 OBJ. 2023126 27.09.2023 28.09.2023
DF3023278 KONDELA s.r.o. 36409154 Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín Kancelárska stolička, čierna ISO 2 NEW 182,34 36,47 218,81 OBJ. 2023125 27.09.2023 28.09.2023
DF3023277 Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina Zaistenie a odistenie pracoviska, 7216123 autobusové nástupište 47,05 9,41 56,46 OBJ. 2023102 26.09.2023 27.09.2023
DF3023276 Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina Obnovenie montážnej plomby-priamy elektromer, odb.miesto Autobusové nastup. 22,00 4,40 26,40 OBJ. 2023102 26.09.2023 27.09.2023
DF3023275 Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina Obnovenie montážnej plomby-priamy elektromer, odb.miesto Kysucká cesta 22,00 4,40 26,40 OBJ. 2023102 26.09.2023 27.09.2023
DF3023274 Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina Zaistenie a odistenie pracoviska, 7304230 Kysucká cesta 183,75 36,75 220,50 OBJ. 2023102 26.09.2023 27.09.2023
DF3023273 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesačný poplatok za služby 92,92 18,58 111,50 zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001, Z/2023/012, Z/2023/029, Z/2023/038 24.09.2023 25.09.2023
DF3023272 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 2, 036 01 Martin Prenájom vozidla GAZ sklápač MT897FO od 1.8.-31.8. 937,50 187,50 1125,00 zmluva Z/2023/043 zo dňa 28.7.2023 22.09.2023 22.09.2023
DF3023271 F&Š Stav Gorup s.r.o. 2839842 Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička n/Váhom Práca s hydraulickou rukou - presun nádob na rozložiteľný kuch.odpad 357,00 71,40 428,40 OBJ. 2023108 21.09.2023 22.09.2023
DF3023270 ARNET, s.r.o. 31607896 Košická 2, 010 01 Žilina Reproduktory k PC 27,97 € 5,59 € 33,56 € OBJ. 2023122 20.09.2023 21.09.2023
DF3023269 Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina Obnovenie montážnej plomby-priamy elektromer, odb. miesto Pri celulózke 22,00 4,40 26,40 OBJ. 2023102 20.09.2023 20.09.2023
DF3023268 ŠARK, s.r.o. 36676578 Za záhradami 677, 013 24 Strečno Zákl. kurz obsluha MP na mot. podvozku 180,00 36,00 216,00 OBJ. 2022120 20.09.2023 20.09.2023
DF3023267 Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina Obnovenie montážnej plomby-priamy elektromer, odb. miesto Tajovského 22,00 4,40 26,40 OBJ. 2023102 20.09.2023 20.09.2023
DF3023266 SK-technik, s.r.o. 36408972 Jaseňova 3223/36, 010 01 Žilina Výpočtová technika v zostave (server Synology + DiskStation, ....) 764,17 152,83 917,00 OBJ. 2023110 19.09.2023 19.09.2023
DF3023265 Pracovné odevy Apis s.r.o. 46841601 Kamenná 4, 010 01 Žilina Pracovné oblečenie rukavice, tričko 58,63 11,73 70,36 OBJ. 2023071 18.09.2023 18.09.2023
DF3023264 Pracovné odevy Apis s.r.o. 46841601 Kamenná 4, 010 01 Žilina Pracovné oblečenie 27,10 5,42 32,52 OBJ. 2023071 18.09.2023 18.09.2023
DF3023263 B2B Partner s.r.o. 44413467 Šulekova 2, 811 06 Bratislava Flipchart, súprava popisovačov, papiere 149,00 29,80 178,80 OBJ. 2023119 13.09.2023 14.09.2023
DF3023262 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Služby v odp. hospodárstve za 8/2023 10,08 2,02 12,10 zmluva 3011/2022/sz 13.09.2023 14.09.2023
DF3023261 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M.R.Štefánika 197, 010 01 Žilina Oprava RVO 050,RVO 093,RVO 124, výmena RVOC modulu 807,00 0,00 807,00 OBJ. 2022045 12.09.2023 14.09.2023
DF3023260 Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina prenájom ul. Kvačalova za 8/2023 100,00 20,00 120,00 zmluva zo dňa 01.12.2021 12.09.2023 13.09.2023
DF3023259 Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom ul. Košická za 8/2023 450,00 90,00 540,00 zmluva 46/2022 12.09.2023 13.09.2023
DF3023258 SIRS – Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Nájomné za kanceláriu ul. Košická za 9/2023 291,02 58,20 349,22 zmluva Z/2023/027 a dodatok k zmluve č. 1 Z/2023/033 12.09.2023 12.09.2023
DF3023257 SIRS – Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina paušálny poplatok za dočas.užívanie - prejazd cez pozemok - za 9/2023 100,00 20,00 120,00 zmluva Z/2022/021 zo dňa 05.10.2022 12.09.2023 12.09.2023
DF3023256 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 M. Rázusa č.13A, 010 01 Žilina Elektroinštalačný materiál 200,56 40,11 240,67 OBJ. 2023064 12.09.2023 12.09.2023
DF3023255 Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina Zaistenie a odistenie pracoviska RVO ČOM 722 1492 180,14 36,03 216,17 OBJ. 2023102 12.09.2023 12.09.2023
DF3023254 Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina Zaistenie a odistenie pracoviska RVO ČOM 722 1553 180,14 36,03 216,17 OBJ. 2023102 12.09.2023 12.09.2023
DF3023253 DSI DATA, a.s. 36399493 Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo Zavedenie služby Office internet za mesiac 9/2023 50,75 10,15 60,90 zmluva č.1000054047, 1000054477 11.09.2023 12.09.2023
DF3023252 RK-fin, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina ekonomické služby za mesiac 8/2023 1772,10 354,42 2126,52 zmluva Z/2023/009 11.09.2023 12.09.2023
DF3023251 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Nedoplatok el. energia za 8/2023 5446,24 1089,27 6535,51 zmluva 53946600/1/22 11.09.2023 11.09.2023
DF3023250 EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ 51119838 Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava vrecia LDPE 120l čierne, vrecia LDPE žlté 240l 95,00 19,00 114,00 OBJ. 2023118 08.09.2023 08.09.2023
DF3023249 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Monitoring vozidiel Citroen, Piaggio, Peugeot, Kia, IVECO za 8/2023 75,00 15,00 90,00 zmluva 843/2022, OBJ. 2022050 07.09.2023 08.09.2023
DF3023248 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Doprava - zmesový komunálny odpad za 8/2023 (vývoz VKK - MSN) 360,00 72,00 432,00 OBJ. 2022040 07.09.2023 08.09.2023
DF3023247 FINAL-CD spol. s r.o. 31432484 Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske Servisná prehliadka vozidla PEUGEOT Boxer ZA318JL 158,12 31,62 189,74 OBJ. 2023105 07.09.2023 08.09.2023
DF3023246 Miloš Sipták – zeleziarstvo.sk 50087029 Predmestská 1611/84, 010 01 Žilina Rôzny železiarsky materiál 86,98 17,40 104,38 OBJ. 2023057 05.09.2023 06.09.2023
DF3023245 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M.R.Štefánika 197, 010 01 Žilina Riadenie VO - 80ks RVO + profylaktika za obdobie 8/2023 1600,00 320,00 1920,00 zmluva zo dňa 10.02.2021 05.09.2023 06.09.2023
DF3023244 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dovoz pitnej vody - fontána Sad SNP Žilina 167,03 33,41 200,44 OBJ. 2023101 05.09.2023 06.09.2023
DF3023243 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.7.2023-31.7.2023 227,24 45,45 272,69 zmluva 53946600/1/22 05.09.2023 06.09.2023
DF3023242 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Poplatok za palivové karty za 8/2023 1553,03 310,64 1863,67 zmluva Z/2022/022 05.09.2023 06.09.2023
DF3023241 Technik – servis HB 36382116 Veľké Rovné 115, 013 62 Veľké Rovné Batéria 12V / 27 Ah/ 4 ks 325,60 65,12 390,72 OBJ. 2023109 04.09.2023 04.09.2023
DF3023240 ELF media s.r.o. 46411160 Stránske 67, 013 13 Stránske Polep automobilov Piagio, inštalácia 3 ks,PVC tabuľka s potlačou 144,50 28,90 173,40 OBJ. 2023111 31.08.2023 31.08.2023
DF3023239 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dovoz pitnej vody - fontána Sad SNP Žilina 208,24 41,65 249,89 OBJ. 2023101 28.08.2023 28.08.2023
DF3023238 FINAL – CD spol. s r.o. 31432484 Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske Servisná prehliadka vozidla Peugeot Rifter, EĆV ZA697IP,výmena oleja 29,75 5,95 35,70 OBJ. 2023105 25.08.2023 25.08.2023
DF3023237 FINAL – CD spol. s r.o. 31432484 Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske Výmena dverí na vozidle Peugeot Rifter, EČV ZA697IP po nehode 2960,77 592,15 3552,92 Komunálna poisťovňa č. 6 829 010 611 25.08.2023 25.08.2023
DF3023236 F&Š Stav Gorup s.r.o. 52839842 Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička n/Váhom Práca s hydraulickou rukou, prevoz krytov smetných košov z ulice Kemplenova na ulicu Korzo 93,00 18,60 111,60 OBJ. 2023108 24.08.2023 25.08.2023
DF3023235 F&Š Stav Gorup s.r.o. 52839842 Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička n/Váhom Práca s hydraulickou rukou, prevoz zástavky ZA-SAD 99,00 19,80 118,80 OBJ. 2023108 24.08.2023 25.08.2023
DF3023234 F&Š Stav Gorup s.r.o. 52839842 Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička n/Váhom Práca s hydraulickou rukou a premiestnenie krytov smetných košov Žilina - Hájik 75,00 15,00 90,00 OBJ. 2023108 24.08.2023 25.08.2023
DF3023233 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesačný poplatok za služby 94,55 18,91 113,46 zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001, Z/2023/012, Z/2023/029, Z/2023/038 24.08.2023 24.08.2023
DF3023232 VEREX Žilina, a.s. 36405957 M. Rázusa č.13A, 010 01 Žilina Elektro materiál 70,06 14,01 84,07 OBJ. 2023064 22.08.2023 24.08.2023
zDF702023011 Alfin Frading s.r.o. 26303370 Nádražní 980, 675 71 Náměšť nad Oslavou, ČR Nadstavec na čistenie odpadov 15 m 81,40 0,00 81,40 OBJ. 2023106 22.08.2023 23.08.2023
DF3023231 Sanfog s.r.o. 44483911 Výpalisko 1117/35, 94001 Nové Zámky Trysky do hmlovej brány 132,80 26,56 159,36 OBJ. 2023107 22.08.2023 23.08.2023
DF3023229 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 35718986 Kamenná 1, 010 01 Žilina Drevotrieskové dosky. 124,30 24,86 149,16 žiadanka na nákup 18.08.2023 21.08.2023
DF3023230 FINAL – CD spol. s r.o. 31432484 Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske Servisná prehliadka vozidla Citroen Berlingo, EČV ZA334KA 160,73 32,15 192,88 OBJ. 2023105 18.08.2023 18.08.2023
DF3023228 Pracovné odevy Apis s.r.o. 46841601 Kamenná 4, 010 01 Žilina Pracovné oblečenie, obuv, rukavice 275,74 55,15 330,89 OBJ. 2023071 15.08.2023 15.08.2023
DF3023227 Sanfog s.r.o., 44483911 Výpalisko 1117/35 Spray advance 1953,00 390,60 2343,60 OBJ. 2023100 15.08.2023 15.08.2023
DF3023226 T+T, a.s. 36400491 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Služby v odp. hospodárstve za 7/2023 10,08 2,02 12,10 zmluva 3011/2022/sz 14.08.2023 14.08.2023
DF3023224 ELF media s.r.o. 46411160 Stránske 67, 013 13 Stránske Dutinkový polykarbonát 1490,00 298,00 1788,00 OBJ. 2023097 10.08.2023 11.08.2023
DF3023225 FINAL – CD spol. s r.o. 31432484 Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske Servisná prehliadka vozidla Peugeot Boxer. 186,82 37,36 224,18 OBJ. 2023105 11.08.2023 11.08.2023
DF3023223 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dovoz pitnej vody - fontána Sad SNP Žilina 142,50 28,50 171,00 OBJ. 2023101 10.08.2023 11.08.2023
DF3023222 Michaela Jakubcová, advokát 54143934 Nová 333/32, 010 03 Žilina Právne poradenstvo 400,00 0,00 400,00 OBJ. 2023075 10.08.2023 11.08.2023
DF3023221 DSI DATA, a.s. 36399493 Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo Zavedenie služby Office internet za mesiac 8/2023 55,25 11,05 66,30 zmluva č.1000054047, 1000054477 10.08.2023 11.08.2023
DF3023220 Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom ul. Kvačalova za 7/2023 100,00 20,00 120,00 zmluva zo dňa 01.12.2021 10.08.2023 11.08.2023
DF3023219 Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom ul. Košická za 7/2023 450,00 90,00 540,00 zmluva 46/2022 10.08.2023 11.08.2023
DF3023218 Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina Odovzdanie elektromera odb.miesto:7216123 autobusové nástupište 15,00 3,00 18,00 OBJ. 2023102 09.08.2023 09.08.2023
DF3023217 VEREX Žilina, a.s. 36405957 M. Rázusa č.13A, 010 01 Žilina Elektroinštalačný materiál 1882,49 376,50 2258,99 OBJ. 2023064 09.08.2023 09.08.2023
DF3023216 SIRS- Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Nájomné za kanceláriu ul. Košická za 8/2023 291,02 58,20 349,22 zmluva Z/2023/027 a dodatok k zmluve č. 1 Z/2023/033 09.08.2023 09.08.2023
DF3023215 SIRS- Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina paušálny poplatok za dočas.užívanie - prejazd cez pozemok - za 8/2023 100,00 20,00 120,00 zmluva Z/2022/021 zo dňa 05.10.2022 09.08.2023 09.08.2023
DF3023214 FANIT s.r.o. 44399707 Kôstkova 345/55, 851 10 Bratislava Nájomné a náklady za 3.Q/2023, SRP, GRPS 144,24 28,85 173,09 nájomná zmluva 11007-01/f/ZA, zmluva Z/2023/045 09.08.2023 09.08.2023
DF3023213 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Nedoplatok elektriny za 7/2023 4573,60 914,76 5488,36 zmluva 53946600/1/22 09.08.2023 09.08.2023
DF3023212 RK-fin, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina ekonomické služby za mesiac 7/2023 1905,20 381,04 2286,24 zmluva Z/2023/009 08.08.2023 09.08.2023
DF3023211 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji Kancelárske potreby 17,97 3,59 21,56 Žiadanka na nákup v hotovosti 07.08.2023 09.08.2023
DF3023210 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji Nápoje 48,90 6,91 55,81 Žiadanka na nákup v hotovosti 07.08.2023 09.08.2023
DF3023209 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Monitoring vozidiel Citroen, Piaggio, Peugeot, Kia, IVECO za 7/2023 70,89 14,18 85,07 zmluva 843/2022, OBJ. 2022050 04.08.2023 07.08.2023
DF3023208 BANEKO, s.r.o. 46562109 Fačkov 115, 013 15 Diaľkový ovládač ku dvojkrídlovej bráne 150,00 30,00 180,00 OBJ. 2023096 04.08.2023 07.08.2023
DF3023207 Severoslovenské vodárne a kanalizácie 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dovoz pitnej vody - fontána Sad SNP Žilina 135,71 27,14 162,85 OBJ. 2023101 04.08.2023 07.08.2023
DF3023206 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Poplatok za palivové karty za 7/2023 1066,55 213,31 1279,86 zmluva Z/2022/022 03.08.2023 04.08.2023
DF3023205 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 Námestie osloboditeľov 3/A Služby spojené s GDPR a vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie 520,00 104,00 624,00 OBJ. 2023093 02.08.2023 03.08.2023
DF3023204 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina riadenie VO - 80ks RVO + profylaktika za obdobie 7/2023 1600,00 320,00 1920,00 zmluva zo dňa 10.02.2021 01.08.2023 02.08.2023
DF3023203 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Doprava - zmesový komunálny odpad za 7/2023 (vývoz VKK - MSN) 480,00 96,00 576,00 OBJ. 2022040 01.08.2023 02.08.2023
DPF4023009 TSM SLOVAKIA, s.r.o. 45331294 Nešporova 2, 036 01 Martin Kaucia za prenájom vozidla GAZ MT897FO 1000,00 200,00 1200,00 zmluva Z/2023/043 zo dňa 28.7.2023 31.07.2023 01.08.2023
DF3023202 Eva Ďungelová – POINT EXTRA 46480382 M.R.Štefánika 197, 010 01 Žilina Školenie obsluha krovinorezov a vyžínačov trávy 100,00 20,00 120,00 OBJ. 2023095 31.07.2023 01.08.2023
DF3023201 MPO – Metal, s.r.o. 36410357 Lodno 82, 02334 Lodno Rošt 113,95 0,00 113,95 žiadanka na nákup 31.08.2023 01.08.2023
DF3023200 MPO – Metal, s.r.o. 36410357 Lodno 82, 02334 Lodno Kovový materiál na lavičku 133,44 24,42 157,86 žiadanka na nákup 31.08.2023 01.08.2023
DF3023199 ERPOS, spol. s r.o. 31588506 Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina Doprava, nakládka, vykládka vozidla 43,00 8,60 51,60 OBJ. 2023025 31.07.2023 01.08.2023
DF3023198 MK CAR, s.r.o. 36438821 Bitarová 301, 010 04 Žilina Prenájom vozidla Kia Ceed ZA459FM od 1.7.2023 - 31.7.2023 775,00 155,00 930,00 OBJ. 2023050 31.08.2023 01.08.2023
DPF4023008 osobnyudaj.sk 50528041 Námestie osloboditeľov 3/A Služby spojené s GDPR a vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie 520,00 104,00 624,00 OBJ. 2023093 31.07.2023 31.07.2023
DF3023197 ERPOS, spol. s r.o. 31588506 Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina Doprava, nakládka, vykládka vozidla 75,75 15,15 90,90 OBJ. 2023025 28.07.2023 31.07.2023
DF3023196 STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. 45969388 Bratislavská 28, 010 01 Žilina Stavebný materiál 77,00 15,40 92,40 OBJ. 2023019 28.07.2023 28.07.2023
DF3023195 STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. 45969388 Bratislavská 28, 010 01 Žilina Stavebný materiál + maliarsky materiál 372,67 74,53 447,20 OBJ. 2023019 28.07.2023 28.07.2023
DF3023194 VEREX Žilina, a.s., 36405957 M. Rázusa č.13A, 010 01 Žilina Elektroinštalačný materiál 368,36 61,86 430,22 OBJ. 2023064 27.07.2023 28.07.2023
DF3023193 Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s., 36407771 Košická 2 vyúčtovanie spotreby za energie za 06/2023 44,25 8,85 53,10 zmluva Z/2023/032 a Z/2023/050 27.07.2023 28.07.2023
DF3023192 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesačný poplatok za služby 130,58 26,12 156,70 zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001, Z/2023/012, Z/2023/029 24.07.2023 25.07.2023
DF3023191 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava testovanie GPS vo vozidle Peugeot 208 10,00 2,00 12,00 OBJ. 2023080 21.07.2023 21.07.2023
DF3023190 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Montáž GPS zariadenia do vozidla Peugeot 208 262,30 52,46 314,76 OBJ. 2023080 21.07.2023 21.07.2023
DF3023189 SK-technik, s.r.o. 36408972 Jaseňova 3223/36, 010 01 Žilina Výpočtová technika v zostave (FSP/Fortron,MS Windows,Set Genius ....) 748,33 149,67 898,00 OBJ. 2023091 21.07.2023 21.07.2023
DF3023188 MPO – Metal, s.r.o. 36410357 Lodno 82, 023 34 Lodno Kovový materiál na lavičku 59,30 9,99 69,29 OBJ. 2023092 20.07.2023 21.07.2023
DF3023187 TechReal.eu s.r.o. 51178095 Olympionikov 4, 971 01 Prievidza Hhmlov tryska so závitom 1/8 - 16 ks 109,34 21,86 131,20 OBJ. 2023089 20.07.2023 21.07.2023
DF3023186 Internet Mall Slovakia, s.r.o 35950226 Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov Savo Original 15 kg - 4 ks 82,50 16,50 99,00 OBJ. 2023088 19.07.2023 20.07.2023
DF3023185 RK-fin, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina ekonomické služby za mesiac 5/2023 2643,80 528,76 3172,56 zmluva Z/2023/009 17.07.2023 19.07.2023
DF3023184 Pracovné odevy Apis s.r.o. 46841601 Kamenná 4, 010 01 Žilina Pracovné oblečenie, obuv a rukavice 267,13 53,43 320,56 OBJ. 2023071 17.07.2023 19.07.2023
DF3023183 TechReal.eu s.r.o. 51178095 Olympionikov 4, 971 01 Prievidza Hmlová tryska so závitom 1/8 - 1 ks 13,09 2,61 15,70 OBJ. 2023079 17.07.2023 19.07.2023
DF3023182 FINAL – CD spol. s r.o. 31432484 Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske Servisná prehliadka vozidla Peugeot Rifter, EČV ZA697IP 148,85 29,77 178,62 € OBJ. 2023081 17.07.2023 19.07.2023
DF3023181 FINAL – CD spol. s r.o 31432484 Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske Kolky a prihlásenie vozidla Peugeot 408 136,00 8,00 144,00 14.07.2023 18.07.2023
DF3023180 FINAL – CD spol. s r.o 31432484 Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske Kolky a prihlásenie vozidla Peugeot 208 72,50 8,00 80,50 14.07.2023 14.07.2023
DF3023179 Viera Fajbíková V&V 41565959 Poluvsie 188, 013 13 Rajecké Teplice Zváranie hliníka na vianočnú výzdobu 50,00 10,00 60,00 OBJ. 2023068 12.07.2023 13.07.2023
DF3023178 DSI DATA, a.s. 36399493 Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo Zavedenie služby Office internet za 7/2023 82,84 16,56 99,40 zmluva č.1000054047 12.07.2023 13.07.2023
DF3023177 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina prenájom nebytových priestorov ul. Kvačalova za 6/2023 100,00 20,00 120,00 zmluva zo dňa 01.12.2021 12.07.2023 13.07.2023
DF3023176 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov ul. Košická za 6/2023 450,00 90,00 540,00 zmluva 46/2022 12.07.2023 13.07.2023
DF3023175 Stredoslovenská energetika 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Nedoplatok elektriny za 6/2023 4262,82 852,58 5115,40 zmluva 53946600/1/22 11.07.2023 13.07.2023
DF3023174 SIRS- Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Nájomné - doúčtovanie v zmysle dodatku - ťarchopis 6/2023 47,48 9,50 56,98 zmluva Z/2023/027 a dodatok k zmluve č. 1 Z/2023/033 10.07.2023 13.07.2023
DF3023173 SIRS- Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Paušálny poplatok za dočas.užívanie - prejazd cez pozemok - za 7/2023 100,00 20,00 120,00 zmluva Z/2022/021 zo dňa 05.10.2022 10.07.2023 13.07.2023
DF3023172 SIRS- Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina nájomné za kanceláriu ul. Košická za 7/2023 291,02 58,20 349,22 zmluva Z/2023/027 a dodatok k zmluve č. 1 Z/2023/033 10.07.2023 13.07.2023
DF3023171 Severoslovenské vodárne a kanalizácie 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina dovoz pitnej vody - fontána Sad SNP Žilina 137,60 27,52 165,12 OBJ. 2023101 10.07.2023 13.07.2023
DF3023170 Education, s.r.o. 35741058 Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava vedenie dokumentácie BOZP,PO,PZS, školenia, audity ... 950,00 190,00 1140,00 Mandátna zmluva zo dňa 23.6.2022 09.07.2023 13.07.2023
DF3023169 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Odovzdanie OM na výkon prác - priamy elektromer (Pri Celulózke 25) 18,00 3,60 21,60 zmluva 53946600/1/22 09.07.2023 13.07.2023
DF3023168 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Odovzdanie OM na výkon prác - priamy elektromer (Tajovského 0 AD) 18,00 3,60 21,60 zmluva 53946600/1/22 09.07.2023 13.07.2023
DF3023167 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina odovzdanie OM na výkon prác - priamy elektromer (Tajovského 0 Aj) 18,00 3,60 21,60 zmluva 53946600/1/22 09.07.2023 13.07.2023
DF3023166 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina odovzdanie OM na výkon prác - priamy elektromer (Kysucká 611) 18,00 3,60 21,60 zmluva 53946600/1/22 09.07.2023 13.07.2023
DF3023165 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Odovzdanie OM na výkon prác - priamy elektromer (Kysucká 615) 18,00 3,60 21,60 zmluva 53946600/1/22 09.07.2023 13.07.2023
DF3023164 MK CAR, s.r.o. 36438821 Bitarová 301, 010 04 Žilina prenájom vozidla Hyundai i30 a Kia Ceed 631,67 126,33 758,00 OBJ. 2023050 09.07.2023 13.07.2023
DF3023163 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Monitoring vozidiel Citroen, Piaggio, Peugeot, Kia, IVECO za 6/2023 67,50 13,50 81,00 zmluva 843/2022, OBJ. 2022050 09.07.2023 13.07.2023
DF3023162 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Vývoz triedeného odpadu za 6/2023 13,08 2,62 15,70 zmluva 3011/2022/sz 07.07.2023 13.07.2023
DF3023161 ERPOS, spol. s r.o. 31588506 Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina Dopravné výkony 69,75 13,95 83,70 OBJ. 2023025 07.07.2023 13.07.2023
DF3023160 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Doprava - zmesový komunálny odpad za 6/2023 480,00 96,00 576,00 OBJ. 2022040 06.07.2023 13.07.2023
DF3023159 SLOVNAFT, a.s 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Poplatok za palivové karty za 6/2023 1175,84 235,17 1411,01 zmluva Z/2022/022 04.07.2023 12.07.2023
DF3023158 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina Riadenie VO - 80ks RVO + profylaktika za obdobie 6/2023 1600,00 320,00 1920,00 zmluva zo dňa 10.02.2021 04.07.2023 04.07.2023
DF3023157 STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. 45969388 Bratislavská 28, 010 01 Žilina Stavebný materiál 204,90 40,98 245,88 OBJ. 2023019 03.07.2023 04.07.2023
DF3023156 TABAČIK-PRIEMTO s.r.o. 36827011 Národná 15, 010 01 Žilina vybavenie stolárskej dielne - rôzne náradie a nástroje 8157,24 1631,45 9788,69 OBJ. 2023052 03.07.2023 04.07.2023
DF3023155 Technik – servis HB, s.r.o. 36382116 Veľké Rovné 115, 013 62 Veľké Rovné batéria 12/27 Ah - 4 ks 325,60 65,12 390,72 OBJ. 2023067 03.07.2023 04.07.2023
DF3023154 GENTIANA, s.r.o. 46867465 Veľká okružná 17, 010 01 Žilina Auto s rukou na vyloženie kontajnera dňa 26.06.2023 95,00 19,00 114,00 OBJ. 2023072 02.07.2023 04.07.2023
DF3023153 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava čipy 5 ks 33,00 6,60 39,60 OP-6801/2023 30.06.2023 04.07.2023
zDF702023009 Saba ClickPark s.r.o. 28968506 Malešická 2679/49, Praha 3, ČR Náhradné diely na parkovacie automaty DG4N 545,00 0,00 545,00 OBJ. 2023078 30.06.2023 04.07.2023
DF3023152 PROEKO s.r.o. 35900831 Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Seminár dňa 29.06.2023, interné smernice vo verejnej správe 65,83 13,17 79,00 OBJ. 2023077 30.06.2023 30.06.2023
DF3023151 PROEKO s.r.o. 35900831 Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Účastnícky poplatok za seminár Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok, ... 73,33 14,67 88,00 OBJ. 2023073 29.06.2023 30.06.2023
DF3023150 Miloš Sipták – zeleziarstvo.sk 50087029 Predmestská 1611/84, 010 01 Žilina Rôzny železiarsky materiál 306,97 61,39 368,36 OBJ. 2023057 29.06.2023 30.06.2023
DF3023149 STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. 45969388 Bratislavská 28, 010 01 Žilina Stavebný materiál 235,33 47,07 282,40 OBJ. 2023019 28.06.2023 30.06.2023
zDF702023008 Containex Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 19206605 IZ NO-Sud, Strasse 14, 2355 Wiener Neudorf kancelársky kontajner 20 6090,00 0,00 6090,00 OBJ. 2023031 27.06.2023 30.06.2023
DF3023148 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji poháre a lyžičky moka 8,09 1,62 9,71 Žiadanka na nákup v hotovosti 27.06.2023 27.06.2023
DF3023147 F&Š Stav Group s.r.o. 52839842 Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička n/Váhom Práca s hydraulickou rukou, ul. Štefánikova, Žilina 82,50 16,50 99,00 OBJ. 2022076 27.06.2023 27.06.2023
DF3023146 Pracovné odevy Apis s.r.o. 46841601 Kamenná 4, 010 01 Žilina pracovné odevy, obuv a prostriedky na obdobie 01.03.2023 do 31.12.2023 339,08 67,82 406,90 OBJ. 2023071 26.06.2023 27.06.2023
DF3023145 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesačný poplatok za služby 100,35 20,07 120,42 zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001, Z/2023/012, Z/2023/029 24.06.2023 27.06.2023
DPF4023007 Education, s.r.o. 35741058 Mlynarovičova 10, 851 03 Bratislava Vedenie dokumentácie BOZP, PO, PZS 950,00 190,00 1140,00 Mandátna zmluva zo dňa 23.6.2022 26.06.2023 27.06.2023
zDF702023007 Epos spol. s r.o. 40942031 Paseky 455, 763 11 Želechovice nad Dŕevnici kotúče 2 ks 44,08 0,00 44,08 OBJ. 2023074 26.06.2023 27.06.2023
DF3023144 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina RC modul-kalkulačka 300,00 60,00 360,00 OBJ. 2023058 23.06.2023 26.06.2023
DF3023143 MG DOKUMENT, s.r.o. 52591387 Legionárska 14, 911 01 Trenčín Vypracovanie dokumentácie v oblasti registratúry 490,00 98,00 588,00 zmluva č.REG2023061907101, Z/2023/034 22.06.2023 23.06.2023
DF3023142 FINAL – CD spol. s r.o. 31432484 Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske Nové vozidlo Peugeot 208 15708,33 3141,67 18850,00 OBJ. 2023116 21.06.2023 23.06.2023
DF3023141 Sk-technik, s.r.o. 36408972 Jaseňova 3223/36, 010 01 Žilina výpočtová technika v zostave (Samsung S60A 24, Gembird kábel, ....) 561,42 112,28 673,70 OBJ. 2023066 21.06.2023 23.06.2023
DF3023140 KONDELA s.r.o. 36409154 Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín Kancelársky nábytok 317,52 63,50 381,02 OBJ. 2023069 20.06.2023 23.06.2023
DF3023139 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektro materiál - faktúry 726,63 142,61 869,24 OBJ. 2023018 20.06.2023 23.06.2023
DF3023138 PROEKO – Inštitút vzdelávania s.r.o. 50685406 Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Účastnícky poplatok za seminár Verejné obstarávanie.... 89,00 0,00 89,00 OBJ. 2023062 19.06.2023 20.06.2023
DF3023137 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dovoz pitnej vody - fontána Sad SNP Žilina 125,91 25,18 151,09 OBJ. 2023101 19.06.2023 20.06.2023
DF3023136 značenie.sk, s.r.o. 50577557 Východná 301/40, 971 01 Prievidza Zábradlie trubkové 2-madlové 960,00 192,00 1152,00 OBJ. 2023046 16.06.2023 20.06.2023
DPF4023006 FINAL – CD spol. s r.o. 31432484 Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske Nové vozidlo Peugeot 208 3770,00 0,00 3770,00 OBJ. 2023116 16.06.2023 20.06.2023
DF3023135 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Vývoz triedeného odpadu za 5/2023 10,08 2,02 12,10 zmluva 3011/2022/sz 14.06.2023 19.06.2023
DF3023134 Ing. Eva Štípalová – LEAFNET 46177264 Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina Správa, nastavenie, údržba siete 120,00 0,00 120,00 OBJ. 2023038 14.06.2023 19.06.2023
DF3023133 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 M. Rázusa č.13A, 010 01 Žilina Stožiar 6m STK 60/60/3K 12 Zn 335,56 0,00 335,56 OBJ. 2023034 12.06.2023 12.06.2023
DF3023132 RK – FIN, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina Ekonomické služby za mesiac 4/2023 (doklady za 3/2023) 1550,00 310,00 1860,00 zmluva Z/2023/009 12.06.2023 12.06.2023
DF3023131 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 5/2023 5685,97 1137,19 6823,16 zmluva 53946600/1/22 12.06.2023 12.06.2023
DF3023130 DSI DATA, a.s. 36399493 Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo Zavedenie služby Office internet za 6/2023 59,20 11,84 71,04 zmluva č.1000054047 10.06.2023 12.06.2023
DF3023129 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov ul. Kvačalova 5/2023 100,00 20,00 120,00 zmluva zo dňa 01.12.2021 09.06.2023 12.06.2023
DF3023128 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov ul. Košická 5/2023 450,00 90,00 540,00 zmluva 46/2022 09.06.2023 12.06.2023
DF3023127 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 2, 036 01 Martin Servisná kontrola vozidla Piaggio, ZA439KD 289,96 57,99 347,95 OBJ. 2023063 08.06.2023 08.06.2023
DF3023126 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 2, 036 01 Martin servisná kontrola vozidla Piaggio, ZA395KD 289,96 57,99 347,95 OBJ. 2023063 08.06.2023 08.06.2023
DF3023125 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 2, 036 01 Martin Servisná kontrola vozidla Piaggio, ZA432KD 289,96 57,99 347,95 OBJ. 2023063 08.06.2023 08.06.2023
DF3023124 SIRS- Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Paušálny poplatok za dočas. užívanie - prejazd cez pozemok - za 6/2023 100,00 20,00 120,00 zmluva Z/2022/021 zo dňa 05.10.2022 08.06.2023 08.06.2023
DF3023123 SIRS- Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Nájomné za kanceláriu ul. Košická za 6/2023 196,06 39,21 235,27 zmluva Z/2023/027 zo dňa 25.05.2023 08.06.2023 08.06.2023
DF3023122 PROEKO – Inštitút vzdelávania s.r.o. 50685406 Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava Účastnícky poplatok za seminár Verejné obstarávanie.... 97,00 0,00 97,00 OBJ. 2023056 07.06.2023 08.06.2023
DF3023121 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Monitoring vozidiel za 5/2023 67,50 13,50 81,00 zmluva 843/2022, OBJ. 2022050 06.06.2023 08.06.2023
DF3023120 T+T, a.s. 36400491 Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina Doprava-zmesový komunálny odpad za 5/2023 480,00 96,00 576,00 OBJ. 2022040 06.06.2023 08.06.2023
DF3023118 ZTS Elektronika SKS s.r.o. 31598536 Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica Merací prístroj Metra PU 187.21 958,55 191,71 1150,26 OBJ. 2023051 06.06.2023 08.06.2023
DF3023117 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Poplatok za palivové karty za 5/2023 809,00 161,79 970,79 zmluva Z/2022/022 05.06.2023 08.06.2023
DF3023119 FINAL – CD spol. s r.o. 31432484 Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske Nové vozidlo Peugeot 408 26625,00 5325,00 31950,00 zmluva č.350021589, OBJ. 2023115 06.06.2023 08.06.2023
DF3023107 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec Chladnička, mikrovlnná rúra, Expresso, varná kanvica 692,92 138,58 831,50 OBJ. 2023047 31.05.2023 08.06.2023
DF3023116 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina Riadenie VO - 80ks RVO + profylaktika za obdobie 5/2023 1600,00 320,00 1920,00 zmluva zo dňa 10.02.2021 05.06.2023 08.06.2023
DF3023115 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Testovanie GPS vo vozidle IVECO 1,00 0,20 1,20 OBJ. 2023020 05.06.2023 08.06.2023
DF3023114 Commander Services s.r.o. 51183155 Žitná 23, 831 06 Bratislava Montáž zariadenia do vozidla IVECO 288,10 57,62 345,72 OBJ. 2023020 05.06.2023 08.06.2023
DF3023113 B2B Partner s.r.o. 44413467 Šulekova 2, 811 06 Bratislava Šatník, skriňa 2 ks 572,00 114,40 686,40 OBJ. 2023055 02.06.2023 08.06.2023
DF3023112 STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. 45969388 Bratislavská 28, 010 01 Žilina Stavebný materiál 80,42 16,08 96,50 OBJ. 2023019 02.06.2023 08.06.2023
DF3023111 STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. 45969388 Bratislavská 28, 010 01 Žilina Stavebný materiál 67,50 13,50 81,00 OBJ. 2023019 02.06.2023 08.06.2023
DF3023110 Miloš Sipták – zeleziarstvo.sk 50087029 Predmestská 1611/84, 010 01 Žilina Rôzny železiarsky materiál 139,34 27,87 167,21 OBJ. 2023057 02.06.2023 08.06.2023
DPF4023005 FINAL – CD spol. s r.o. 31432484 Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske Nové vozidlo Peugeot 408 6390,00 01.06.2023 08.06.2023
DF3023109 ELF media s.r.o. 46411160 Stránske 67, 013 13 Stránske reflexná vesta zelená s potlačou loga na chrbte - 30 ks 210,00 42,00 252,00 OBJ. 2023054 01.06.2023 08.06.2023
DF3023108 KONDELA s.r.o. 36409154 Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín Kancelársky nábytok 678,42 135,68 814,10 OBJ. 2023044 01.06.2023 08.06.2023
DF3023107 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 Diaľničnlá cesta 6015/12A, 903 01 Senec Biela technika do kuchynky 692,92 138,58 831,50 OBJ. 2023047 31.05.2023 06.06.2023
DF3023106 F&Š Stav Group s.r.o. 52839842 Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička n/Váhom Práca s hydraulickou rukou 78,00 15,60 93,60 OBJ. 2023053 31.05.2023 06.06.2023
DF3023105 SIRS- Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Paušálny poplatok za dočas.užívanie - prejazd cez pozemok - za 5/2023 100,00 20,00 120,00 zmluva Z/2022/021 zo dňa 05.10.2022 31.05.2023 06.06.2023
DF3023104 Pracovné odevy Apis s.r.o. 46841601 Kamenná 4, 010 01 Žilina Pracovné oblečenie, obuv a prostriedky 370,90 74,18 445,08 OBJ. 2023071 31.05.2023 06.06.2023
DF3023103 Sk-technik, s.r.o. 36408972 Jaseňová 3223/36, 010 01 Žilina Výpočtová technika (notebook Lenovo V15, MS Windows,....) 1143,75 228,75 1372,50 OBJ. 2023045 30.05.2023 06.06.2023
DF3023102 BEGRA spol. s r.o. 35881640 Na hriadkach 15, 841 07 Bratislava Jarné spustenie fontány Rudiny I Žilina 1016,70 203,34 1220,04 OBJ. 2023032 29.05.2023 06.06.2023
DF3023101 Velokar s.r.o. 36374679 Závodská 6, 010 01 Žilina Plotostrih motorový STIHL HS 45 232,50 46,50 279,00 OBJ. 2023049 29.05.2023 06.06.2023
DF3023100 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dovoz pitnej vody - fontána Sad SNP Žilina 142,88 28,58 171,46 OBJ. 2023101 29.05.2023 06.06.2023
DF3023099 VELOKAR s.r.o. 36374679 Závodská 6, 010 01 Žilina Plotostrih motorový STIHL HS 45 232,50 46,50 279,00 OBJ. 2022048 25.05.2023 05.06.2023
DPF4023003 značenie.sk, s.r.o. 50577557 Východná 301/40, 971 01 Prievidza Zábradlie trubkové 2-madlové 960,00 192,00 1152,00 OBJ. 2023046 25.05.2023 29.05.2023
DF3023098 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji Kancelárske a hygienické potreby 346,49 58,31 404,80 žiadanka na nákup 24.05.2023 29.05.2023
DF3023097 Ing. Eva Štípalová – LEAFNET 46177264 Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina Správa, nastavenie, údržba siete 100,00 0,00 100,00 OBJ. 2023038 24.05.2023 29.05.2023
DF3023096 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesačný poplatok za služby 78,31 15,66 93,97 zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001, Z/2023/012 24.05.2023 29.05.2023
zDF702023006 INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. 26933195 U Dvora 1218, 687 51 Nivnice, ČR Náhradné diely SK - FVO 109 466,00 0,00 466,00 OBJ. 2023036 24.05.2023 29.05.2023
zDF7020230005 Absolutum s.r.o. 27170616 Jablonského 639/4, 17000 Praha 7, ČR Ubytovanie na pracovnej ceste. 200,00 0,00 200,00 žiadanka na nákup 23.05.2023 23.05.2023
DF3023095 stavaqua s.r.o. 46220496 Nezábudková 32, 821 01 Bratislava Dodávka riadiacej jednotky fontány v parku Ľudovíta Štúra 1756,00 351,20 2107,20 OBJ. 2023030 23.05.2023 23.05.2023
DF3023094 stavaqua s.r.o. 46220496 Nezábudková 32, 821 01 Bratislava Sprevádzkovanie fontány v parku Ľudovíta Štúra 801,60 160,32 961,92 OBJ. 2023012 23.05.2023 23.05.2023
DF3023093 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. 35885815 Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Štvorcová kovová mobilná zábrana, skladacia 130x130 cm 76,90 15,38 92,28 OBJ. 2023040 22.05.2023 22.05.2023
DF3023092 AT a.s. 36386766 Dlhá 84, 010 09 Žilina Disky a ventily na kolesá pre vozidlo IVECO Daily 430,92 86,18 517,10 OBJ. 2023035 19.05.2023 19.05.2023
DF3023091 FINAL-CD spol. s r.o. 31432484 Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske Oprava vozidla Citroen Berlingo, EČV ZA334KA 3558,95 711,79 4270,74 OBJ. 2023042 18.05.2023 19.05.2023
DF3023090 Sk-technik, s.r.o. 36408972 Jaseňová 3223/36, 010 01 Žilina Výpočtová technika (Lenovo V15), MS Windows 871,25 174,25 1045,50 OBJ. 2023037 15.05.2023 17.05.2023
DF3023089 T+T, a.s. 36400491 Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu za 4/2023 97,92 19,58 117,50 zmluva č.3011/2022/sz 15.05.2023 17.05.2023
DF3023088 PDM Autosúčiastky s.r.o. 46744134 Veľká okružná 1, 010 01 Žilina Čistič na svietidlá VO - SONAX SX 161,08 32,22 193,30 OBJ. 2023033 15.05.2023 17.05.2023
DF3023087 EXACT Invest s.r.o. 51119838 Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Rôzne vrecia pre vývoz MSN 143,00 28,60 171,60 OBJ. 2023039 11.05.2023 11.05.2023
DPF4023002 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 M. Rázusa č.13A, 010 01 Žilina Stožiar 6m STK 60/60/3K 12 Zn 335,56 0,00 335,56 OBJ. 2023034 10.05.2023 11.05.2023
DF3023086 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 4/2023 7341,93 1468,37 8810,30 zmluva 53946600/1/22 10.05.2023 11.05.2023
DF3023085 DSI DATA, a.s. 36399493 Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo Zavedenie služby Office internet za 5/2023 66,00 13,20 79,20 zmluva č.1000054047 10.05.2023 11.05.2023
DF3023084 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Monitoring vozidiel za mesiac 4/2023 63,75 12,75 76,50 zmluva 843/2022, OBJ. 2022050 06.05.2023 09.05.2023
zDF702023004 INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. 26933195 U Dvora 1218, 687 51 Nivnice, ČR Dodanie a montáž príslušenstva na pracovnú plošinu IVECO Daily 1592,00 0,00 1592,00 OBJ. 2023022 05.05.2023 05.05.2023
zDF702023003 INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. 26933195 U Dvora 1218, 687 51 Nivnice, ČR Predaj pracovnej plošiny IVECO Daily 72400,00 0,00 72400,00 zmluva č.Z202214581_Z 05.05.2023 05.05.2023
DF3023083 RK – FIN, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina Ekonomické služby za mesiac 4/2023 (doklady za 3/2023) 1301,00 260,20 1561,20 zmluva Z/2023/009 05.05.2023 05.05.2023
DF3023082 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov ul. Košická 4/2023 450,00 90,00 540,00 zmluva 46/2022 04.05.2023 05.05.2023
DF3023081 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov ul. Kvačalova 4/2023 100,00 20,00 120,00 zmluva zo dňa 01.12.2021 04.05.2023 05.05.2023
DF3023080 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Poplatok za palivové karty za 4/2023 824,42 164,90 989,32 zmluva Z/2022/022 03.05.2023 05.05.2023
DF3023079 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Doprava - zmesový komunálny odpad za 4/2023 360,00 72,00 432,00 OBJ. 2022040 03.05.2023 05.05.2023
DF3023078 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Dovoz pitnej vody - fontána Sad SNP Žilina 118,88 23,78 142,66 OBJ. 2023101 03.05.2023 05.05.2023
DF3023077 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina Riadenie VO - 80ks RVO + profylaktika za obdobie 4/2023 1600,00 320,00 1920,00 zmluva zo dňa 10.02.2021 03.05.2023 05.05.2023
DF3023076 KROS a.s. 31635903 A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina Rozšírenie programu OMEGA 88,56 17,71 106,27 OBJ. 2023026 03.05.2023 05.05.2023
DF3023075 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektro materiál - faktúry 56,48 11,30 67,78 OBJ. 2023018 02.05.2023 04.05.2023
DF3023074 STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. 45969388 Bratislavská 28, 010 01 Žilina Stavebný materiál - fontány 216,48 43,30 259,78 OBJ. 2023019 02.05.2023 04.05.2023
DF3023073 STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. 45969388 Bratislavská 28, 010 01 Žilina Stavebný materiál 225,00 45,00 270,00 OBJ. 2023019 28.04.2023 28.04.2023
DF3023072 Sk-technik, s.r.o. 36408972 Jaseňová 3223/36, 010 01 Žilina Tlačiareň Canon i-SENSYS 350,00 70,00 420,00 OBJ. 2023029 28.04.2023 28.04.2023
DF3023071 SIRS – Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Poplatok za prejazd cez pozemok ul. Košická za obdobie 4/2023 100,00 20,00 120,00 zmluva Z/2022/021 zo dňa 05.10.2022 27.04.2023 27.04.2023
DF3023070 Pracovné odevy Apis s.r.o. 46841601 Kamenná 4, 010 01 Žilina Pracovné oblečenie a obuv 986,41 197,28 1183,69 OBJ. 2023028 27.04.2023 27.04.2023
DF3023069 FINAL – CD spol. s r.o. 31432484 Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske Kontrola prevodovky vozidla Peugeot Partner, ZA552JN 21,25 4,25 25,50 OBJ. 2023027 24.04.2023 25.04.2023
DF3023068 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesačný poplatok za služby 76,72 15,34 92,06 zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001, Z/2023/012 24.04.2023 25.04.2023
DPF4023001 KROS a.s. 31635903 A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina Rozšírenie programu OMEGA 88,56 17,71 106,27 OBJ. 2023026 22.04.2023 24.04.2023
DF3023067 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektro materiál 160,65 32,13 192,78 OBJ. 2023018 21.04.2023 21.04.2023
DF3023066 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Čipy do GPS 5 ks 33,00 6,60 39,60 20.04.2023 21.04.2023
DF3023065 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava Výmena poškodenej rozvodnej skrine na ul. Mateja Bela v Žiline 519,40 103,88 623,28 OBJ. 2023004 19.04.2023 19.04.2023
DF3023064 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava Výmena poškodeného stožiara na ul. Jesenského 5 v Žiline 811,81 0,00 811,81 OBJ. 2023005 19.04.2023 19.04.2023
DF3023063 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava Výmena poškodeného svietidla na ul. Kvačalova v Žiline 758,18 151,64 909,82 OBJ. 2023003 19.04.2023 19.04.2023
DF3023062 RK – FIN, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina Ekonomické služby za mesiac 3/2023 (doklady za 2/2023) 1174,00 234,80 1408,80 OBJ. 2023002 19.04.2023 19.04.2023
DF3023061 EXACT Invest s.r.o. 51119838 Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Rôzne vrecia pre vývoz MSN 83,12 16,63 99,75 OBJ. 2023024 18.04.2023 19.04.2023
DF3023060 B2B Partner s.r.o. 44413467 Šulekova 2, 811 06 Bratislava Upratovací vozík pre vonkajšie priestory 1 ks, znížená šatníková skriňa 5 ks 1475,11 295,02 1770,13 OBJ. 2023023 18.04.2023 19.04.2023
DF3023059 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec Tablet Apple iPad, puzdro, Stylus Apple Pencil 975,75 195,15 1170,90 Žiadanka na nákup v hotovosti 17.04.2023 17.04.2023
DF3023058 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov ul. Košická 3/2023 450,00 90,00 540,00 zmluva č.46/2022 13.04.2023 17.04.2023
DF3023057 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov ul. Kvačalova 3/2023 100,00 20,00 120,00 zmluva zo dňa 01.12.2021 13.04.2023 17.04.2023
DF3023056 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 3/2023 9417,51 1883,51 11301,02 zmluva 53946600/1/22 12.04.2023 13.04.2023
DF3023055 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Vývoz odpadu za 3/2023 19,90 3,98 23,88 zmluva 3011/2022/sz 07.04.2023 11.04.2023
DF3023054 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Monitoring Citroen Berlingo a Piaggio Porter - 3 ks za mesiac 3/2023 30,00 6,00 36,00 zmluva 843/2022, OBJ. 2022050 06.04.2023 06.04.2023
DF3023053 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Doprava - zmesový komunálny odpad za 3/2023 480,00 96,00 576,00 OBJ. 2022040 04.04.2023 05.04.2023
DF3023052 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina Riadenie VO - 80ks RVO + profylaktika za obdobie 3/2023 1600,00 320,00 1920,00 zmluva zo dňa 10.02.2021 04.04.2023 05.04.2023
DF3023051 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Poplatok za palivové karty za 3/2023 781,79 156,37 938,16 zmluva Z/2022/022 04.04.2023 05.04.2023
DF3023050 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Prevod fakturácie na iný subjekt od spoločnosti: Mesto Žilina, 4 ks vozidiel 28,50 5,70 34,20 04.04.2023 05.04.2023
DF3023049 ELF media s.r.o. 46411160 Stránske 67, 013 13 Stránske Polep automobilov, potlač búnd, zliepanie a chemické čistenie lôg z automobilov 338,00 67,60 405,60 OBJ. 2023017 31.03.2023 03.04.2023
DF3023048 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektro materiál 34,85 6,97 41,82 OBJ. 2023008 30.03.2023 31.03.2023
DF3023047 Pracovné odevy Apis s.r.o. 46841601 Kamenná 4, 010 01 Žilina Pracovné oblečenie a obuv pre stredisko správy a údržby verejného priestranstva 1015,87 203,18 1219,05 OBJ. 2023071 30.03.2023 31.03.2023
DF3023046 Sk – technik, s.r.o. 36408972 Jaseňová 3223/36, 010 01 Žilina Výpočtová technika (notebook, monitor, klávesnica, myš, MS Windows, MS Office,...) 723,33 144,67 868,00 OBJ. 2023015 28.03.2023 28.03.2023
DF3023045 B2B Partner s.r.o. 44413467 Šulekova 2, 811 06 Bratislava Upratovací vozík pre vonkajšie priestory 196,33 39,27 235,60 OBJ. 2023016 27.03.2023 28.03.2023
DF3023044 Orange Slovensko a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesačný poplatok za služby 56,26 11,25 67,51 zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001 24.03.2023 24.03.2023
DF3023043 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava Navýšenie mýta 41,67 8,33 50,00 zmluva zo dňa 20.03.2023 20.03.2023 22.03.2023
DF3023042 Ing. Eva Štípalová – LEAFNET 46177264 Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina Aktualizácia webovej stránky www.tsmza.sk - doplnenie stránkovania, vyhľadávania, jednej novej služby 90,00 0,00 90,00 OBJ. 2023013 17.03.2023 17.03.2023
DF3023041 S&P autoservis s.r.o. 50195930 Prúty 573/10, 010 04 Žilina Oprava vozidla AVIA A31 plošina, ZA927AD 518,87 103,77 622,64 OBJ. 2023014 14.03.2023 15.03.2023
DF3023040 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 2/2023 10252,79 2050,59 12303,38 zmluva 53946600/1/22 09.03.2023 10.03.2023
DF3023039 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Vývoz odpadu za 2/2023 16,24 3,25 19,49 zmluva 3011/2022/sz 08.03.2023 08.03.2023
DF3023038 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov ul. Košická 2/2023 450,00 90,00 540,00 zmluva 46/2022 07.03.2023 08.03.2023
DF3023037 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov ul. Kvačalova 2/2023 100,00 20,00 120,00 zmluva zo dňa 01.12.2021 07.03.2023 08.03.2023
DF3023036 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina Riadenie VO - 80ks RVO + profylaktika za obdobie 2/2023 1600,00 320,00 1920,00 zmluva zo dňa 10.02.2021 07.03.2023 08.03.2023
DF3023035 EXACT Invest s.r.o. 51119838 Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Rôzne vrecia pre vývoz MSN 117,75 23,55 141,30 OBJ. 2023011 07.03.2023 08.03.2023
DF3023034 RK – FIN, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina Ekonomické služby za mesiac 2/2023 (doklady za 1/2023) 1153,00 230,60 1383,60 OBJ. 2023002 06.03.2023 07.03.2023
DF3023033 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Monitoring Citroen Berlingo a Piaggio Porter - 3 ks za mesiac 2/2023 30,00 6,00 36,00 zmluva 843/2022, OBJ. 2022050 06.03.2023 07.03.2023
DF3023032 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Poplatok za palivové karty za 2/2023 735,59 147,13 882,72 zmluva Z/2022/022 03.03.2023 07.03.2023
DF3023031 NAVYP s.r.o. 47343036 Nižedvorská 216/6, 010 01 Žilina Prenájom plošiny 190,00 38,00 228,00 OBJ. 2023010 03.03.2023 03.03.2023
DF3023030 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Doprava - zmesový komunálny odpad za 2/2023 360,00 72,00 432,00 OBJ. 2022040 02.03.2023 03.03.2023
DF3023029 SIRS – Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Poplatok za prejazd cez pozemok ul. Košická za obdobie 3/2023 100,00 20,00 120,00 zmluva Z2022/021 zo dňa 05.10.2022 02.03.2023 03.03.2023
DF3023028 SIRS – Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Poplatok za prejazd cez pozemok ul. Košická za obdobie 2/2023 100,00 20,00 120,00 zmluva Z/2022/021 zo dňa 05.10.2022 02.03.2023 03.03.2023
DF3023027 SIRS – Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Poplatok za prejazd cez pozemok ul. Košická za obdobie 1/2023 100,00 20,00 120,00 zmluva Z/2022/021 zo dňa 05.10.2022 02.03.2023 03.03.2023
DF3023026 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Refakturácia el.energie za obdobie 1/2023 91,84 0,00 91,84 zmluva 429/2022 02.03.2023 03.03.2023
DF3023025 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektro materiál 50,51 10,10 60,61 OBJ. 2023008 27.02.2023 27.02.2023
DF3023024 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesačný poplatok za služby 57,39 11,48 68,87 zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001 24.02.2023 27.02.2023
DF3023023 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 2, 036 01 Martin Svetlo zadné na vozidlo Piaggio Porter NP6 80,33 16,07 96,40 Žiadanka na nákup v hotovosti 22.02.2023 23.02.2023
zDF702023001 PNEU OK – shop s.r.o. 26818701 Markvartovická 1416/2, 748 01 Hlučín, ČR Zimné pneumatiky na vozidlá Piaggio Porter 675,00 0,00 675,00 žiadanka na nákup 22.02.2023 23.02.2023
DF3023022 SK-technik, s.r.o. 36408972 Jaseňová 3223/36, 010 01 Žilina Tornery do tlačiarní - 7 ks 260,00 52,00 312,00 16.02.2023 16.02.2023
zDF702023002 Alemat.cz, spol. s r.o. 28159233 Světlogorská 2771/3, 390 05 Tábor, ČR Tovar na rýchloväzbu dokumentov A4 33,85 0,00 33,85 OBJ. 2023009 15.02.2023 15.02.2023
DF3023021 Colmark s.r.o. 47992077 Námestie Mateja Korvína 2, 811 07 Bratislava Náhradné drivery pre svietidlá SITECO 1882,40 376,48 2258,88 OBJ. 2023007 14.02.2023 15.02.2023
DF3023020 RK – FIN, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina Ekonomické služby za mesiac 1/2023 (doklady za 12/2022) 1065,75 213,15 1278,90 OBJ. 2022018 13.02.2023 15.02.2023
DF3023019 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov ul. Košická 1/2023 450,00 90,00 540,00 zmluva č.46/2022 13.02.2023 13.02.2023
DF3023018 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov ul. Kvačalova 1/2023 100,00 20,00 120,00 zmluva zo dňa 01.12.2021 13.02.2023 13.02.2023
DF3023017 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 1/2023 12628,55 2525,71 15154,26 zmluva 53946600/1/22 09.02.2023 09.02.2023
DF3023016 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Vývoz odpadu za 1/2023 16,90 3,38 20,28 zmluva 3011/2022/sz 08.02.2023 09.02.2023
DF3022116 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Predaj GPS navigácie Garmin 479,87 0,00 479,87 07.02.2023 08.02.2023
DF3023015 T + T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Doprava - zmesový komunálny odpad za 1/2023 240,00 40,00 288,00 OBJ. 2022040 07.02.2023 07.02.2023
DF3023014 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Monitoring Citroen Berlingo a Piaggio Porter - 3 ks za mesiac 1/2023 30,00 6,00 36,00 zmluva 843/2022, OBJ. 2022050 06.02.2023 07.02.2023
DF3023013 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Poplatok za palivové karty za 1/2023 775,34 155,07 930,41 zmluva Z/2022/022 03.02.2023 07.02.2023
DF3023012 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina Riadenie VO - 80ks RVO + profylaktika za obdobie 1/2023 1600,00 320,00 1920,00 zmluva zo dňa 10.02.2021 02.02.2023 02.02.2023
DF3023011 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 2, 036 01 Martin Koberček NP6 gumenný - 3 ks 167,19 33,44 200,63 žiadanka na nákup 02.02.2023 02.02.2023
DF3023010 BANEKO, s.r.o. 46562109 Fačkov 115, 013 15 Fačkov Diaľkové ovládače od dvojkrídlovej brány - 3 ks 120,00 24,00 144,00 OBJ. 2023006 31.01.2023 02.02.2023
DF3023008 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesačný poplatok za služby 59,85 11,97 71,82 zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001 24.01.2023 26.01.2023
DF3023009 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Vývoz odpadu za 12/2022 19,90 3,98 23,88 zmluva 3011/2022/sz 26.01.2023 26.01.2023
DF3022115 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Refakturácia el.energie za obdobie 12/2022 50,41 0,00 50,41 429/2022 23.01.2023 23.01.2023
DF3023007 EXACT Invest s.r.o. 51119838 Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Rôzne vrecia pre vývoz MSN 118,12 23,63 141,75 OBJ. 2023001 20.01.2023 23.01.2023
DF3023006 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji Kancelárske potreby 156,58 31,32 187,92 Žiadanka na nákup v hotovosti 17.01.2023 19.01.2023
DF3023005 S&P autoservis s.r.o. 50195930 Prúty 573/10, 010 04 Žilina Oprava vozidla AVIA A31 plošina, ZA927AD 1657,37 331,47 1988,84 OBJ. 2022048 17.01.2023 19.01.2023
DF3023004 Ing. Eva Štípalová – LEAFNET 46177264 Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina Registrácia domény tsmza.sk a hosting pre túto doménu (12.2.2023 - 12.2.2024) 80,00 0,00 80,00 15.01.2023 19.01.2023
DF3023003 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 12/2022 12920,71 2584,12 15504,83 zmluva 53946600/1/22 11.01.2023 19.01.2023
DF3023002 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 8-12/2022 12974,51 2594,89 15569,40 zmluva 53946600/1/22 11.01.2023 19.01.2023
DF3023001 eBIZ Corp s.r.o. 35758643 Lehotského 1. 811 06 Bratislava Podpora a prevádzka eZakazky ZNH, rok 2023 360,00 € 72,00 432,00 OBJ. 2022010 05.01.2023 11.01.2023
DF3022114 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov 12/2022 100,00 20,00 120,00 zmluva zo dňa 01.12.2021 16.01.2023 17.01.2023
DF3022113 RK – FIN, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina Ekonomické služby za mesiac 11/2022 1015,40 203,08 1218,48 OBJ. 2022018 16.01.2023 17.01.2023
DF3022112 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina Riadenie VO - 80ks RVO + profilaktika za obdobie 12/2022 1600,00 320,00 1920,00 zmluva zo dňa 10.02.2021 05.01.2023 11.01.2023
DF3022111 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Monitoring Citroen Berlingo a Piaggio Porter za mesiac 12/2022 14,76 2,95 17,71 zmluva 843/2022 05.01.2023 11.01.2023
DF3022110 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Poplatok za palivové karty za 12/2022 607,41 121,50 728,91 zmluva Z/2022/022 04.01.2023 11.01.2023
DF3022109 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Testovanie GPS 30,00 6,00 36,00 OBJ. 2022044 28.12.2022 29.12.2022
DF3022108 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava GPS, aktivácia, montáž do Piaggo Porter - 3 ks 387,90 77,58 465,48 OBJ. 2022044 28.12.2022 29.12.2022
DF3022107 Ing. Eva Štípalová – LEAFNET 46177264 Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina Aktualizácia webovej stránky www.tsmza.sk 90,00 0,00 90,00 OBJ. 2022049 27.12.2022 29.12.2022
DF3022106 UNIKOV NITRA s.r.o. 46920765 Lehotská 4, 949 01 Nitra Kontajner 35m3 s heverovou strechou 8740,00 1748,00 10488,00 OBJ. 2022036 27.12.2022 29.12.2022
DF3022105 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 2, 036 01 Martin Maják (montáž + zápis v TP) - 3 ks 840,00 168,00 1008,00 OBJ. 2022042 27.12.2022 29.12.2022
DF3022104 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesačný poplatok za služby 45,89 9,18 55,07 zmluva Z/2022/002, Z/2022/009 24.12.2022 29.12.2022
DF3022103 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Refakturácia el.energie za obdobie 10-11/2022 94,20 0,00 94,20 429/2022 22.12.2022 29.12.2022
DF3022102 ELF media s.r.o. 46411160 Stránske 67, 013 13 Stránske Polep automobilov a potlač búnd 220,50 44,10 264,60 OBJ. 2022047 22.12.2022 29.12.2022
DPF4022003 KROS a.s. 31635903 A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina Predĺženie platnosti programu OMEGA o 12 mesiacov s Balíkom podpory EXTRA 752,64 150,53 903,17 OBJ. 2022041 08.12.2022 12.12.2022
DF7020220002 PNEU OK – shop s.r.o. 26818701 Markvartovická 1416/2, 748 01, Hlučín Pneumatiky a disky na Berlingo 506,53 0,00 506,53 14.11.2022 24.11.2022
DPF4022002 FINAL-CD spol. s.r.o. 31432484 Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske úžitkové vozidlo Citroen Berlingo akontácia 4799,80 16.08.2022 22.08.2022
DPF4022001 Education, s.r.o. 35741058 Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka dokumentácia, školenie BOZP,PO,PZS 950,00 190,00 1140,00 15.07.2022 21.07.2022
zDF7020220001 Chal-tec GmbH DE814529349 Wallstraße 16, 10179 Berlin, Nemecko ventilátor 81,75 0,00 81,75 11.07.2022 18.07.2022