Faktúry - Dodávateľské 2022


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022040 FINAL – CD spol. s r.o. 31432484 Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske Automobil Citroen Berlingo 15999,33 3199,87 19199,20 24.08.2022 26.08.2022
DF3022101 Pracovné odevy Apis s.r.o. 46841601 Kamenná 4, 010 01 Žilina Pracovné odevy pre stredisko vývozu malých smetných nádob 437,8 87,56 525,36 21.12.2022 21.12.2022
DF3022100 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji Občerstvenie - káva, cola, minerálka 43,87 6,86 50,73 21.12.2022 21.12.2022
DF3022099 KP spol. s r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektro materiál 4437,34 887,47 5324,81 OBJ. 2022027 21.12.2022 21.12.2022
DF3022098 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Práce vykonané v priestoroch ul. Košická v Žiline 1233,33 246,67 1480,00 OBJ. 2022030 21.12.2022 21.12.2022
DF3022097 BENATECH s.r.o. 46962867 Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov Prenájom plošiny 100,00 20,00 120,00 OBJ. 2022039 20.12.2022 20.12.2022
DF3022096 KROS a.s. 31635903 A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina Predĺženie platnosti programu OMEGA o 12 mesiacov s Balíkom podpory EXTRA 752,64 150,53 903,17 OBJ. 2022041 19.12.2022 19.12.2022
DF3022095 RK- FIN, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina Ekonomické služby za mesiac 10/2022 966,70 193,34 1160,04 OBJ. 2022018 19.12.2022 19.12.2022
DF3022094 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava Školenie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, kurz motorové reťazové píly 255,00 51,00 306,00 OBJ. 2022037 15.12.2022 19.12.2022
DF3022093 B2B Partner s.r.o. 44413467 Šulekova 2, 811 06 Bratislava Šatníková skriňa, lavička, cylindrický zámok - 3 ks 897,00 179,40 1076,40 OBJ. 2022043 15.12.2022 19.12.2022
DF3022092 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Vývoz odpadu za 11/2022 19,68 3,94 23,62 3011/2022/sz 14.12.2022 14.12.2022
DF3022091 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava Výmena stožiara na ul. J.C.Hronského 5 771,41 0,00 771,14 OBJ. 2022032 13.12.2022 14.12.2022
DF3022090 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava Oprava rozvodnej skrine pre VO, ul. Bratislavská 5697,35 0,00 5697,35 OBJ. 2022029 13.12.2022 14.12.2022
DF3022089 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 11/2022 9405,53 1881,09 11286,62 53946600/1/22 09.12.2022 12.12.2022
DF3022088 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina Riadenie VO - 80ks RVO + profilaktika za obdobie 11/2022 1600,00 320,00 1920,00 zmluva zo dňa 10.02.2021 07.12.2022 08.12.2022
DF3022087 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina Výmena hlavného ističa RVO 051 Solinky 107,75 21,55 129,30 OBJ. 2022024 07.12.2022 08.12.2022
DF3022086 Dopravný podnik mesta Žilina s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov 11/2022 100,00 20,00 120,00 zmluva zo dňa 01.12.2021 07.12.2022 08.12.2022
DF3022085 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Poplatok za palivové karty za 11/2022 0,00 0,00 0,00 200447965 07.12.2022 07.12.2022
DF3022084 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Monitoring Citroen Berlingo 7,50 1,50 9,00 Z 843/2022 06.12.2022 07.12.2022
DF3022083 SK-technik, s.r.o. 36408972 Jaseňová 3223/36, 010 01 Žilina Notebook ASUS, taška, myš, MS Office2021 537,50 107,50 645,00 30.11.2022 01.12.2022
DF3022082 ŠTOR CAD – GRAITEC s.r.o. 35805781 Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava Software Cadkon+ MEP, licencia, ročná podpora 1640,80 328,16 1968,96 OBJ. 2022038 29.11.2022 01.12.2022
DF3022081 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektro materiál 1386,96 277,39 1664,35 OBJ. 2022027 28.11.2022 01.12.2022
DF3022080 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov Telekomunikačné služby 45,89 9,18 55,07 24.11.2022 30.11.2022
DF3022079 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava-Karlova Ves Video kurz prvej pomoci dňa 16.11.2022 25,00 5,00 30,00 18.11.2022 24.11.2022
DF3022078 RK-FIN, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina Ekonomické služby za mesiac X/2022 868,00 173,60 1 041,60 OBJ. 2022018 18.11.2022 24.11.2022
DF3022077 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektroinštalačný materiál 72,76 14,55 87,31 17.11.2022 24.11.2022
DF3022076 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava-Rača Revízia svetelného bodu ul. Rosinská 14,50 € 2,90 17,40 OBJ. 2022033 14.11.2022 18.11.2022
DF3022075 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov X/2022 100,00 20,00 120,00 Zmluva z 01.12.2021 14.11.2022 18.11.2022
DF3022074 T+T, a.s. 36400491 Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz separovaného odpadu za obdobie X/2022 19,90 3,98 23,88 3011/2022/sz 11.11.2022 18.11.2022
DF3022073 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Nedoplatok elektrická energia za obdobie X/2022 6761,71 1352,32 8114,03 53946600/1/22 08.11.2022 11.11.2022
DF3022072 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Refakturácia elektrickej energie od 01.07.2022 do 30.09.2022 103,59 0,00 103,59 429/2022 07.10.2022 11.11.2022
DF3022071 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina Periodický mesačný servis VO X/2022 1600,00 320,00 1 920,00 472/2022 07.11.2022 11.11.2022
DF3022070 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Monitoring Citroen Berlingo 7,20 1,80 9,00 zmluva 843/2022 07.11.2022 08.11.2022
DF3022069 NAVYP s.r.o. 47343036 Nižedvorská 213/6, 010 03 Žilina Považský Chlmec Prenájom vysokozdvižnej plošiny dňa 03.11.2022 237,50 47,50 285,00 OBJ. 2022035 04.11.2022 08.11.2022
DF3022068 NAVYP s.r.o. 47343036 Nižedvorská 213/6, 010 03 Žilina Považský Chlmec Prenájom vysokozdvižnej plošiny dňa 26.10.2022 218,00 43,60 261,60 OBJ. 2022034 09.11.2022 04.11.2022
DF3022067 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektroinštalačný materiál 144,98 29,00 173,98 OBJ. 2022027 26.10.2022 03.11.2022
DF3022066 BENATECH s.r.o. 46962867 Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov Prenájom vysokozdvižnej plošiny dňa 12.10.2022 257,50 51,50 309,00 OBJ. 2022031 26.10.2022 03.11.2022
DF3022065 BENATECH s.r.o. 46962867 Peklina 63, 013 41 Dolný Hričov Prenájom vysokozdvižnej plošiny dňa 07.10.2022 240,00 48,00 288,00 OBJ. 2022028 26.10.2022 03.11.2022
DF3022064 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov Telekomunikačné služby 45,89 9,18 55,07 24.10.2022 03.11.2022
DF3022063 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Reťazová píla, akumulátor, nabíjačka 363,33 72,67 436,00 13.10.2022 25.10.2022
DF3022062 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov IX/2022 z100,00 20,00 120,00 Zmluva z 01.12.2021 13.10.2022 17.10.2022
DF3022061 T+T, a.s. 36400491 Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz separovaného odpadu za obdobie IX/2022 19,68 3,94 23,62 3011/2022/sz 12.10.2022 17.10.2022
DF3022060 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Úhrada nedoplatku za elektrickú energiu obdobie IX/2022 1182,51 236,48 1418,99 11.10.2022 17.10.2022
DF3022059 RK-FIN, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina Ekonomické služby za mesiac IX/2022 849,00 169,80 1018,80 OBJ. 2022018 30.09.2022 12.10.2022
DF3022058 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava-Karlova Ves Revízia el. spotrebičov, vypracovanie revíznej správy, lekárnička 170,00 30,50 200,50 OBJ. 2022025 06.10.2022 12.10.2022
DF3022057 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina Periodický mesačný servis VO IX/2022 1600,00 320,00 1 920,00 472/2022 30.09.2022 12.10.2022
DF3022056 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava-Rača Monitoring Citroen Berlingo 7,50 1,50 9,00 30.09.2022 12.10.2022
DF3022054 POINT a.s. Žilina 31569706 Vysokoškolákov 35, 010 08 Žilina Rohož do kufra Citroen Berlingo 48,33 9,67 58,00 OBJ. 2022026 04.10.2022 10.10.2022
DF3022055 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektroinštalačný materiál 167,14 33,43 200,57 OBJ. 2022027 06.10.2022 10.10.2022
DF3022053 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov Telekomunikačné služby 45,89 9,18 55,07 26.09.2022 03.10.2022
DF3022052 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektroinštalačný materiál 2766,08 553,22 3319,30 21.09.2022 26.09.2022
DF3022051 RK-FIN, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina Ekonomické služby za mesiac 7/2022 400,00 80,00 480,00 OBJ. 2022017 31.08.2022 16.09.2022
DF3022050 Viliam Hornáček – ŽIVO 41081889 Dubová 3273/33, 010 07 Žilina Predaj AVIE 5000,00 1000,00 6000,00 24.08.2022 16.09.2022
DF3022049 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava-Rača RFID čip 6 ks 39,60 7,92 47,52 08.09.2022 16.09.2022
DF3022048 Stredoslovenská energetika, a. s. Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Nedoplatok za elektrickú energiu VIII/2022 23428,45 4685,69 28114,14 09.09.2022 16.09.2022
DF3022047 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov VIII/2022 100,00 20,00 120,00 Zmluva z 01.12.2021 08.09.2022 16.09.2022
DF3022046 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina Periodický mesačný servis VO VIII/2022 1600,00 320,00 1920,00 472/2022 31.08.2022 16.09.2022
DF3022045 VTV s. r. o. 45981582 Hrabovec 127, 086 11 Hrabovec Autopoťahy Berlingo 49,12 9,83 58,95 OBJ. 2022022 06.09.2022 16.09.2022
DF3022044 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Testovanie softwearu Berlingo 10,00 2,00 12,00 zmluva 843/2022 02.09.2022 07.09.2022
DF3022043 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava GPS monitoring Berlingo 281,30 56,26 337,56 zmluva 843/2022 02.09.2022 07.09.2022
DF3022042 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektroinštalačný materiál 359,99 70,57 430,56 31.08.2022 07.09.2022
DF3022041 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava Telekomunikačné služby 57,60 11,52 69,12 24.08.2022 02.09.2022
DF3022039 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava mýto 41,67 8,33 50,00 11.08.2022 16.08.2022
DF3022038 Viliam Hornáček – ŽIVO 41081889 Dubová 3273/33, 01007 Žilina prenájom plošina 500,00 0,00 500,00 11.08.2022 16.08.2022
DF3022037 SK-Technik, s.r.o. 36408972 Jaseňová 3223/36, 01001 Žilina Tlačiareň a notebook 1314,83 262,97 1577,80 09.08.2022 16.08.2022
DF3022036 Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 01140 Žilina prenájom nebytových priestorov júl 2022 100,00 20,00 120,00 Zmluva z 01.12.2021 08.08.2022 16.08.2022
DF3022035 RK-FIN, s.r.o. 36690104 Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina ekonomické služby 6/2022 400,00 80,00 480,00 OBJ. 2022012 08.08.2022 10.08.2022
DF3022034 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava telekomunikačné služby 33,61 6,72 40,33 25.07.2022 28.07.2022
DF3022033 Education, s.r.o. 35741058 Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka vedenie dokumentácia BOZP,PO,PZS, školenia 950,00 190,00 1140,00 Mandátna zmluva zo dňa 23.6.2022 21.07.2022 28.07.2022
DF3022032 Jumbo-market, s.r.o. 202251754606 Lehota 588, 951 36 Lehota toner CANON 45,82 9,17 54,99 OBJ. 2022015 21.07.2022 28.07.2022
DF3022031 GOset BB, s.r.o. 47943432 Robotnícka 1103/1, 974 01 Banská Bystrica nákup tonerov 72,90 14,58 87,48 OBJ. 2022014 21.07.2022 28.07.2022
DF3022030 Ing. Eva Štípalová – LEAFNET 46177264 Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina aktualizácia web stránky 90,00 0,00 90,00 OBJ. 2022013 20.07.2022 21.07.2022
DF3022029 Ing. Karel Gondžár 33361967 Nanterská 1682/5, 01008 Žilina znalecký posudok 190,00 0,00 190,00 OBJ. 2022011 01.07.2022 11.07.2022
DF3022028 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina prenájom nebytových priestorov jún 2022 100,00 20,00 120,00 Zmluva z 01.12.2021 11.07.2022 13.07.2022
DF3022026 Technická inšpekcia 36653004 Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava osvedčenie 320,00 64,00 384,00 30.06.2022 11.07.2022
DF3022027 RK – FIN, s. r. o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina ekonomické služby 5/2022 400,00 80,00 480,00 OBJ. 2022009 01.07.2022 11.07.2022
DF3022025 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8 821 08 Bratislava telekomunikačné služby 39,62 7,92 47,54 24.06.2022 27.06.2022
DF3022024 SK-technik, s.r.o. 36408972 Jaseňova 3223/36 010 01 Žilina notebook + office 2021+ monitor + set klavesnica+myš 779,17 155,83 935,00 23.06.2022 24.06.2022
DF3022023 RK-FIN, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina ekonomické služby 4/2022 400,00 80,00 480,00 OBJ. 2022008 15.06.2022 16.06.2022
DF3022022 eBIZ Corp s.r.o. 35758643 Lehotského 1, 811 06 Bratislava licencia softwaru eZakazky 2190,00 438,00 2628,00 OBJ. 2022010 08.06.2022 14.06.2022
DF3022021 Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina prenájom nebytových priestorov máj 2022 100,00 20,00 120,00 Zmluva z 01.12.2021 07.06.2022 13.06.2022
DF3022020 SK-technik, s.r.o. 36408972 Jaseňova 3223/36, 010 01 Žilina notebook + office 2021 770,83 154,17 925,00 31.05.2022 01.06.2022
DF3022019 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava telekomunikačné služby 36,24 7,25 43,49 25.05.2022 27.05.2022
DF3022018 Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina prenájom nebytových priestorov apríl 2022 100,00 20,00 120,00 zmluva z 01.12.2021 05.05.2022 09.05.2022
DF3022017 RK-FIN, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina ekonomické služby 3/2022 400,00 80,00 480,00 OBJ. 2022006 03.05.2022 09.05.2022
DF3022016 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava telekomunikačné služby 17,05 3,41 20,46 25.04.2022 29.04.2022
DF3022015 Profesia, spol. s r.o. 35800861 Pribinova 19, 811 09 Bratislava Balík služieb na portáli www.profesia.sk 349,00 69,80 418,80 OBJ. 2022007 19.04.2022 21.04.2022
DF3022014 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina prenájom nebytových priestorov marec 2022 100,00 20,00 120,00 Zmluva z 01.12.2021 11.04.2022 14.04.2022
DF3022013 Euro Dotácie, a.s. 36438766 Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina odborné konzultačné služby vo VO 3780,00 756,00 4536,00 08.04.2022 14.04.2022
DF3022012 ALZA.SK, s.r.o. 36562939 Sliačska 1D, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Tlačiareň a toner 281,49 56,29 337,78 31.03.2022 06.04.2022
DF3022011 RK-FIN s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina ekonomické služby 2/2022 185,00 37,00 222,00 OBJ. 2022004 31.03.2022 06.04.2022
DF3022010 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji kancelárske potreby 26,76 5,35 32,11 29.03.2022 01.04.2022
DF3022009 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8 821 08 Bratislava telekomunikačné služby 17,05 3,41 20,46 24.03.2022 25.03.2022
DF3022008 Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina prenájom nebytových priestorov február 2022 100,00 20,00 120,00 Zmluva z 01.12.2021 15.03.2022 15.03.2022
DF3022007 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava telekomunikačné služby 17,15 3,43 20,58 24.02.2022 01.03.2022
DF3022006 RK – FIN, s. r. o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina ekonomické služby 1/2022 310,00 62,00 372,00 OBJ. 2022001 22.02.2022 25.02.2022
DF3022005 Ing. Eva Štípalová 46177264 Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina zhotovenie webovej stránky a e-mailovej domény 450,00 0,00 450,00 € 16.02.2022 25.02.2022
DF3022004 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina prenájom nebytových priestorov 100,00 20,00 120,00 Zmluva z 01.12.2021 16.02.2022 25.02.2022
DF3022003 Profesia, spol. s r. o. 35800861 Pribinova 19, 811 09 Bratislava zverejnenie pracovných ponúk na stránke profesia.sk 198,00 39,60 237,60 OBJ. 2022002 31.01.2022 01.02.2022
DF3022002 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava telekomunikačné služby 21,99 4,40 26,39 24.01.2022 01.02.2022
DF3022001 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji rozbočka a predlžovačka 7,48 1,50 8,98 03.01.2022 07.01.2022
DF4210015 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina nájom kancelárskych priestorov 100,00 20,00 120,00 Zmluva z 01.12.2021 11.01.2022 14.01.2022
DF4210014 Alza.sk s.r.o. 36562939 Sliačska 1D, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto mobilný telefón + FD 32GB 245,70 30.12.2021 30.12.2021
DF4210013 RK-fin, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina ekonomicko-administratívne poradenstvo 600,00 30.12.2021 30.12.2021
DF4210012 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji kancelárske potreby 232,12 29.12.2021 30.12.2021
DF4210011 EKON Prokopová Oľga 43114652 Na Kope X 900/6, 04016 Košice-Myslava spracovanie účtovníctva 390,00 29.12.2021 30.12.2021
DF4210010 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava telekomunikačné služby 10,22 24.12.2021 30.12.2021
DF4210009 KROS a.s. 31635903 Bytčická 9009/14, 010 01 Žilina účtovný a ekonomický SW na 12M 755,04 22.12.2021 30.12.2021
DF 421 0008 KOEXIMPO, s.r.o. 31584268 kancelárske potreby 123,83 15.12.2021 17.12.2021
DF 421 0007 EDIS s.r.o. 36408751 Multifunkčné zariadenie + toner 2ks 340,00 13.12.2021 17.12.2021
DF 421 0006 EDIS s.r.o. 36408751 HDMI kabel 7,00 07.12.2021 17.12.2021
DF 421 0005 Profesia, spol. s r. o. 35800861 zverejnenie pracovnej ponuky na stránke profesia.sk 213,60 01.12.2021 17.12.2021
DF 421 0004 EKON Prokopová Oľga 43114652 spracovanie účtovníctva 270,00 30.11.2021 03.12.2021
DF 421 0003 Orange Slovensko, a.s. 35697270 telekomunikačné služby 12,54 24.11.2021 03.12.2021
DF 421 0002 Profesia, spol. s r. o. 35800861 zverejnenie pracovnej ponuky na stránke profesia.sk 106,80 15.11.2021 19.11.2021
DF 421 0001 EDIS s.r.o. 36408751 výpočtová technika 1739,28 11.11.2021 19.11.2021