Zmluvy

Od 01.04.2022 sú zmluvy spoločnosti zverejnené v zmysle nariadenia vlády SR č.48/2022 Z.z. v Centrálnom registri zmlúv na webovej stránke: www.crz.gov.sk.

Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Partner Popis
25.03.2022 02.03.2022 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o vydaní a použivaní platobnej karty
25.03.2022 02.03.2022 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní bankových produktov a služieb
25.03.2022 26.03.2022 Orange Slovensko, a.s. Dohoda o prevode telefónneho čísla
25.03.2022 26.03.2022 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytnutí verejne dostupných služieb
07.03.2022 24.02.2022 Technické služby mesta Žilina Zmluva o výkone funkcie konateľa
11.01.2022 05.01.2022 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
02.12.2021 01.12.2021 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov
11.01.2021 16.11.2021 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
17.09.2021 17.09.2021 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o bežnom účte
27.08.2021 13.08.2021 Technické služby mesta Žilina, s.r.o. Zmluva o výkone funkcie konateľa