Faktúry - Odberateľské 2023


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023149 IDEATEL s.r.o. 45581541 Vrakunská 9933/19 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 31.12.2023 19.01.2024
OF1023150 SYTELI, s.r.o. 36173975 Duklianska 7 071 01 Michalovce Odpojenie dvoch stĺpov verejného osvetlenia 75,00 15,00 90,00 mail zo dňa 29.11.2023 31.12.2023 15.01.2024
OF23184 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Výkon odborného autorského dohľadu a stavebný a technický dozor 12/2023 1370,00 274,00 1644,00 OBJ. 202302679 31.12.2023 15.01.2024
OF23183 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Služby tech. koordinátora pre zavádzanie SMART technológií za 12/2023 900,00 180,00 1080,00 OBJ. 202300669 31.12.2023 15.01.2024
OF23182 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného osvetlenia 12/2023 42398,70 8479,74 50878,44 zmluva 448/2022 31.12.2023 15.01.2024
OF23180 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (kultúrne akcie) 937,30 187,46 1124,76 zmluva č. 57/2023 31.12.2023 15.01.2024
OF23179 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (Odstraňovanie parkovacích automatov) 4149,42 829,88 4979,30 zmluva č. 57/2023 31.12.2023 15.01.2024
OF23178 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (Oprava a výmena MSN, čistenie kontajnerových stojísk) 628,20 125,64 753,84 zmluva č. 57/2023 31.12.2023 15.01.2024
OF23177 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (Zber nečistôt z mestskej verejnej zelene) 9424,6 1884,92 11309,52 zmluva č. 57/2023 31.12.2023 15.01.2024
OF5023010 GRYF MEDIA, s.r.o. 36382884 Pažite 56, 010 09 Žilina - Bytčica Prenájom reklamnej plochy na stĺpoch VO 12/2023 540,00 108,00 648,00 zmluva Z/2023/046 zo dňa 27.07.2023 31.12.2023 15.01.2024
OF5023009 ARDSYSTÉM, s.r.o. 36397563 Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina Prenájom reklamnej plochy na stĺpoch VO 12/2023 1140,00 228,00 1368,00 zmluva Z/2023/048 zo dňa 31.07.2023 31.12.2023 15.01.2024
OF1023148 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vytýčenie inžinierskych sietí 225,00 45,00 270,00 31.12.2023 15.01.2024
OF1023147 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vystavenie vyjadrení 160,00 32,00 192,00 31.12.2023 15.01.2024
OF23153 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 (Starostlivosť o zeleň) 2292,99 458,60 2751,59 zmluva č. 57/2023 06.12.2023 15.01.2024
OF23152 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Montáž nového prvku v Parku Ľ. Štúra 4698,40 939,68 5638,08 zmluva č. 57/2023 06.12.2023 15.01.2024
OF23108 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 09/2023 (Starostlivosť o zeleň) 8435,45 1687,09 10122,54 zmluva č. 57/2023 04.10.2023 15.01.2024
OF5023004 ARDSYSTÉM, s.r.o. 36397563 Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina Prenájom reklamnej plochy na stĺpoch VO 09/2023 1140,00 228,00 1368,00 zmluva Z/2023/048 zo dňa 31.07.2023 03.10.2023 15.01.2024
OF5023002 ARDSYSTÉM, s.r.o. 36397563 Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina Prenájom reklamnej plochy na stĺpoch VO 08/2023 1130,00 226,00 1356,00 zmluva Z/2023/048 zo dňa 31.07.2023 12.09.2023 15.01.2024
OF5023003 GRYF MEDIA, s.r.o 36382884 Pažite 56, 010 09 Žilina - Bytčica Prenájom reklamnej plochy na stĺpoch VO 09/2023 540,00 108,00 648,00 zmluva Z/2023/046 zo dňa 27.07.2023 03.10.2023 15.01.2024
OF5023001 GRYF MEDIA, s.r.o 36382884 Pažite 56, 010 09 Žilina - Bytčica Prenájom reklamnej plochy na stĺpoch VO 08/2023 340,00 68,00 408,00 zmluva Z/2023/046 zo dňa 27.07.2023 12.09.2023 15.01.2024
OF23022 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Údržba fontán 04/2023 4536,17 907,23 5443,40 zmluva č. 57/2023 05.05.2023 15.01.2024
OF23165 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (upratovanie a prevoz mat. a mobiliáru z DPMŽ) 1465,50 293,10 1758,60 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23176 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (prevoz lámp VO z DPMŽ do SAD) 77,60 15,52 93,12 zmluva č. 57/2023 28.12.2023 28.12.2023
OF23175 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina výmena poškodeného stožiara - Šoltésovej 1545,17 309,03 1854,20 OBJ. 2023300515 21.12.2023 28.12.2023
OF23174 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina výmena poškodeného stožiara - Rosinská 715,83 143,17 859,00 OBJ. 202301881 21.12.2023 28.12.2023
OF23173 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina výmena poškodeného stožiara - M. Rázusa 1591,57 318,31 1909,88 OBJ. 202301882 21.12.2023 28.12.2023
OF23172 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Výmena poškodeného stožiara - I. Krasku 1178,61 235,72 1414,33 OBJ. 202302070 21.12.2023 28.12.2023
OF23171 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Výmena poškodeného stožiara - Kragujevská 1415,01 283,00 1698,01 OBJ. 202301726 21.12.2023 28.12.2023
OF23170 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (preloženie a prevoz betónových kociek Jedlíková) 357,35 71,47 428,82 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23169 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (starostlivosť o zeleň Lesopark Chrasť) 174,30 34,86 209,16 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23168 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (montáž protišmykových dosiek na schodište a oprava dlažby Mariánske nám.) 429,00 58,80 514,80 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23167 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (odstránenie pekárenského odpadu z komunikácie) 28,60 5,72 34,32 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23166 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (prevoz nástenok v rámci akcie Deň stromu) 36,00 7,20 43,20 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23164 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (osadenie tabúľ s názvami ulíc) 160,80 32,16 192,96 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23163 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (osadenie regulačného stĺpika Vodné dielo) 70,10 14,02 84,12 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23162 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (čistenie solárnych panelov parkomatov) 184,00 36,80 220,80 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23161 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (oprava a údržba detských ihrísk a športovísk) 7660,09 1532,02 9192,11 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23160 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (oprava a údržba mestského mobiliáru) 1339,31 267,86 1607,17 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23159 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (starostlivosť o zeleň) 513,10 102,62 615,72 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23158 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 12/2023 (oprava a údržba ZDZ) 526,40 105,28 631,68 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23157 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva (montáž a demontáž zástavových prístreškov Brodno zvyšok prác) 5359,66 1071,93 6431,59 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23156 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva (časť prác na osadenie zástavového prístrešku Brodno) 3249,56 649,91 3899,47 zmluva č. 57/2023 20.12.2023 28.12.2023
OF23155 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Spracovanie PD pre SP pre stavbu: Kaplnka morová sv. Magdalény, Žilina 1500,00 300,00 1800,00 OBJ. 202303138 14.12.2023
OF2023037 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Nedoplatok el. energia za 11/2023 6396,21 1279,27 7675,48 zmluva 448/2022 13.12.2023
OF23154 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Výkon odborného autorského dohľadu a stavebný a technický dozor 1370,00 274,00 1644,00 OBJ. 202302679 13.12.2023 28.12.2023
OF23151 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 1727,83 345,57 2073,40 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23150 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 1407,05 281,41 1688,46 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23149 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 2733,70 546,74 3280,44 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23148 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 1062,75 212,55 1275,30 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23147 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 302,57 60,51 363,08 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23146 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 194,90 38,98 233,88 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23145 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 8915,36 1783,07 10698,43 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23144 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 8080,65 1616,13 9696,78 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23143 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 4559,85 911,97 5471,82 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23142 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 530,80 106,16 636,96 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23141 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 108,21 21,64 129,85 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23140 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 1511,31 302,26 1813,57 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23139 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 1528,30 305,66 1833,96 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23138 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 37,40 7,48 44,88 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23137 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 153,60 30,72 184,32 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23136 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 74,80 14,96 89,76 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23135 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 36,30 7,26 43,56 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF23134 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 11/2023 54,40 10,88 65,28 zmluva 57/2023 05.12.2023 05.12.2023
OF5023008 ARDSYSTÉM, s.r.o. 36397563 Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina Prenájom stĺpov verejného osvetlenia za 11/2023 1140,00 228,00 1368,00 zmluva Z/2023/048 zo dňa 31.07.2023 01.12.2023 01.12.2023
OF5023007 GRYF MEDIA, s.r.o. 36382884 Pažite 56, 010 09 Žilina - Bytčica Prenájom stĺpov verejného osvetlenia za 11/2023 540,00 108,00 648,00 zmluva Z/2023/046 zo dňa 27.07.2023 01.12.2023 01.12.2023
OF23133 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Zabezpečenie správy a údržby tech. infraštruktúry parkovania za 11/2023 10784,31 2156,86 12941,17 zmluva 475/2023 01.12.2023 01.12.2023
OF23132 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Služby tech. koordinátora pre zavádzanie SMART technológií za 11/2023 900,00 180,00 1080,00 OBJ. 202300669 01.12.2023 01.12.2023
OF23131 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Zber, preprava a vývoz odpadov z MSN za 11/2023 21452,10 4290,42 25742,52 zmluva 494/2022 01.12.2023 01.12.2023
OF23130 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba sústavy VO za 11/2023 42398,70 8479,74 50878,44 zmluva 448/2022 01.12.2023 01.12.2023
OF2023036 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia - 12/2023 5218,36 1043,64 6262,00 zmluva 448/2022 01.12.2023 01.12.2023
OF2023035 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia - 12/2023 29957,49 5991,51 35949,00 zmluva 448/2022 01.12.2023 01.12.2023
OF1023146 Severoslovenská vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230189 01.12.2023 01.12.2023
OF1023145 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vystavenie vyjadrenia 60,00 12,00 72,00 DO č. 20230180, 0182, 0185 01.12.2023 01.12.2023
OF1023144 TELECOMPROJEKT spol. s r.o. 35734191 Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230190 01.12.2023 01.12.2023
OF1023143 CHIC DESIGN s.r.o. 48175285 Škultétyho 2870/28, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230188 30.11.2023 30.11.2023
OF1023142 TTL Group, s.r.o. 50458043 Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230186 28.11.2023 28.11.2023
OF1023141 DAQE Slovakia s.r.o. 36848751 Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230184 24.11.2023 24.11.2023
OF1023140 Ing. Branislav Ďurkáč 433711154 Kotrčiná Lúčka 228, 013 02 Kotrčiná Lúčka Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230181 16.11.2023 16.11.2023
OF1023139 Gremi KLIMA, s.r.o. 36424676 Kragujevská 9, 010 01 Žilina Prenájom plošiny 45,00 9,00 54,00 DO č. 20230177 14.11.2023 14.11.2023
OF2023034 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Nedoplatok el. energia za 10/2023 5477,42 1095,48 6572,90 zmluva 448/2022 14.11.2023 14.11.2023
OF1023138 emPulse, s.r.o. 44763247 Revolučná 10, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230179 08.11.2023 08.11.2023
OF23129 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Výkon OAD a SaTD za 10/2023 1370,00 274,00 1644,00 OBJ. 202302679 07.11.2023 07.11.2023
OF1023137 Ferdinand Pala J. Tombora 687/4, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230178 07.11.2023 07.11.2023
OF23128 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 509,40 101,88 611,28 zmluva 57/2023 06.11.2023 06.11.2023
OF23127 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 8218,55 1643,71 9862,26 zmluva 57/2023 06.11.2023 06.11.2023
OF23126 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 347,20 69,44 416,64 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23125 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 2539,10 507,82 3046,92 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23124 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 141,20 28,24 169,44 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23123 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 2156,26 431,25 2587,51 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23122 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 3281,73 656,35 3938,08 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23121 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 305,39 61,08 366,47 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23120 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 111,30 22,26 133,56 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23119 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 545,65 109,13 654,78 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23118 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 10249,14 2049,83 12298,97 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23117 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 1745,35 349,07 2094,42 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23116 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 7238,84 1447,77 8686,61 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23115 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 138,80 27,76 166,56 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23114 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 904,10 180,82 1084,92 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23113 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 10/2023 536,17 107,23 643,40 zmluva 57/2023 03.11.2023 03.11.2023
OF5023006 ARDSYSTÉM, s.r.o. 36397563 Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina Prenájom stĺpov verejného osvetlenia za 10/2023 1140,00 228,00 1368,00 zmluva Z/2023/048 zo dňa 31.07.2023 03.11.2023 03.11.2023
OF5023005 GRYF MEDIA, s.r.o. 36382884 Pažite 56, 010 09 Žilina - Bytčica Prenájom stĺpov verejného osvetlenia za 10/2023 540,00 108,00 648,00 zmluva Z/2023/046 zo dňa 27.07.2023 03.11.2023 03.11.2023
OF23112 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Zabezpečenie správy a údržby tech. infraštruktúry parkovania za 10/2023 10784,31 2156,86 12941,17 zmluva 475/2023 02.11.2023 02.11.2023
OF23111 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Služby tech. koordinátora pre zavádzanie SMART technológií za 10/2023 900,00 180,00 1080,00 OBJ. 202300669 02.11.2023 02.11.2023
OF23110 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Zber, preprava a vývoz odpadov z MSN za 10/2023 20780,50 4156,10 24936,60 zmluva 494/2022 02.11.2023 02.11.2023
OF23109 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba sústavy VO za 10/2023 42398,70 8479,74 50878,44 zmluva 448/2022 02.11.2023 02.11.2023
OF2023033 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia - 11/2023 5218,36 1043,64 6262,00 zmluva 448/2022 02.11.2023 02.11.2023
OF2023032 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia - 11/2023 27274,19 5454,81 32729,00 zmluva 448/2022 02.11.2023 02.11.2023
OF1023136 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230172 02.11.2023 02.11.2023
OF1023135 Severoslovenská vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 150,00 30,00 180,00 DO č. 20230160, 0173 02.11.2023 02.11.2023
OF2523004 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Dobropis - preplatok el.energia za obdobie 4/2023 -7955,52 -1591,10 -9546,62 zmluva 448/2022 31.10.2023 31.10.2023
OF2523003 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Dobropis - preplatok el.energia za obdobie 3/2023 -9924,92 -1984,98 -11909,90 zmluva 448/2022 31.10.2023 31.10.2023
OF2523002 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Dobropis - preplatok el.energia za obdobie 2/2023 -10375,45 -2075,09 -12450,54 zmluva 448/2022 31.10.2023 31.10.2023
OF2523001 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Dobropis - preplatok el.energia za obdobie 1/2023 -12814,22 -2562,84 -15377,06 zmluva 448/2022 31.10.2023 31.10.2023
OF1023134 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 Turbínová 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Vytýčenie podzemných sietí VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230174 30.10.2023 30.10.2023
OF1023133 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230175 30.10.2023 30.10.2023
OF1023132 SIMP, s.r.o. 36364584 Kopanice 666/1, 010 09 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230171 26.10.2023 26.10.2023
OF1023131 TnC V, s.r.o. 533813138 Poštová 1, 010 08 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230167 23.10.2023 23.10.2023
OF1023130 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230170 20.10.2023 20.10.2023
OF1023129 Ing. Peter Barlok – Komplexný stavebný servis 48013617 Mateja Bela 3449/66, 010 15 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230169 20.10.2023 20.10.2023
OF1023128 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 Turbínová 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230168 20.10.2023 20.10.2023
OF1023127 emProject, s.r.o. 36763837 Revolučná 10, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230166 18.10.2023 18.10.2023
OF1023126 OXA production, s.r.o. 47560746 SNP 1946, 017 01 Považská Bystrica Vytýčenie podzemných sieti VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230165 16.10.2023 16.10.2023
OF1023125 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230164 16.10.2023 16.10.2023
OF1023124 BTI s.r.o. 47619503 Bánovská cesta 2835/6, 010 01 Žilina Vytýčenie podzemných sieti VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230163 11.10.2023 12.10.2023
OF2023031 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Nedoplatok el. energia za 9/2023 5498,28 1099,67 6597,95 zmluva 448/2022 10.10.2023 10.10.2023
OF1023123 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230162 09.10.2023 09.10.2023
OF1023122 STRABAG s.r.o. 17317282 Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava Prekládka stĺpov VO ul. Lichardova, Ružičku, Bernoláka 1040,71 208,14 1248,85 DO č. 20230130 09.10.2023 09.10.2023
OF1023121 STABIL, a.s. 36378844 Námestie Hrdinov 5, 010 03 Žilina Montáž stožiaru VO na ul.Murgašova, Žilina 453,17 90,63 543,80 DO č. 20230156 09.10.2023 09.10.2023
OF1023120 BYTTERM a.s. 31584705 Saleziánska 4, 010 77 Žilina Demontáž a montáž stĺpu VO na ul. Mateja Bela pred BD č.3459/64, Žilina 270,00 54,00 324,00 DO č. 20230124 09.10.2023 09.10.2023
OF1023119 CEVING s.r.o. 47024887 Česká 2, 040 01 Košice Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230161 06.10.2023 06.10.2023
OF1023118 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230158 04.10.2023 04.10.2023
OF23107 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 9/2023 3513,00 702,60 4215,60 zmluva 57/2023 03.10.2023 03.10.2023
OF23106 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 9/2023 2069,80 413,96 2483,76 zmluva 57/2023 03.10.2023 03.10.2023
OF23105 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 9/2023 2033,95 406,79 2440,74 zmluva 57/2023 03.10.2023 03.10.2023
OF23104 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 9/2023 1157,34 231,47 1388,81 zmluva 57/2023 03.10.2023 03.10.2023
OF23103 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 9/2023 572,60 114,52 687,12 zmluva 57/2023 03.10.2023 03.10.2023
OF23102 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 9/2023 478,80 95,76 574,56 zmluva 57/2023 03.10.2023 03.10.2023
OF23101 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 9/2023 1320,76 264,15 1584,91 zmluva 57/2023 03.10.2023 03.10.2023
OF23100 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 9/2023 2166,36 433,27 2599,63 zmluva 57/2023 03.10.2023 03.10.2023
OF23099 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 9/2023 38,80 7,76 46,56 zmluva 57/2023 03.10.2023 03.10.2023
OF23098 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 9/2023 6448,00 1289,60 7737,60 zmluva 57/2023 03.10.2023 03.10.2023
OF23097 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 9/2023 2314,55 462,91 2777,46 zmluva 57/2023 03.10.2023 03.10.2023
OF23096 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 9/2023 3263,50 652,70 3916,20 zmluva 57/2023 03.10.2023 03.10.2023
OF23095 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 9/2023 42,30 8,46 50,76 zmluva 57/2023 03.10.2023 03.10.2023
OF23094 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Zabezpečenie správy a údržby tech. infraštruktúry parkovania za 9/2023 10784,31 2156,86 12941,17 zmluva 475/2023 02.10.2023 02.10.2023
OF23093 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Služby tech. koordinátora pre zavádzanie SMART technológií za 9/2023 900,00 180,00 1080,00 OBJ. 202300669 02.10.2023 02.10.2023
OF23092 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Zber, preprava a vývoz odpadov z MSN za 9/2023 20581,55 4116,31 24697,86 zmluva 494/2022 02.10.2023 02.10.2023
OF23091 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba sústavy VO za 9/2023 42398,70 8479,74 50878,44 zmluva 448/2022 02.10.2023 02.10.2023
OF2023030 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia - 10/2023 5218,36 1043,64 6262,00 zmluva 448/2022 02.10.2023 02.10.2023
OF2023029 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia - 10/2023 25681,66 5136,34 30818,00 zmluva 448/2022 02.10.2023 02.10.2023
OF1023117 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vystavenie vyjadrenia 40,00 8,00 48,00 DO č. 20230153, 20230154 02.10.2023 02.10.2023
OF1023116 ALORA STORE s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230155 02.10.2023 02.10.2023
OF1023115 Unistav Teplička, s.r.o. 36418633 Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom Vytýčenie podzemných sieti VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230151 26.09.2023 26.09.2023
OF1023114 MAVIX s.r.o. 35740264 Račianska 66, 831 02 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230152 26.09.2023 26.09.2023
OF1023113 ALORA STORE s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230150 13.09.2023 13.09.2023
OF2023028 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Nedoplatok el. energia za 8/2023 5446,24 1089,27 6535,51 zmluva 448/2022 11.09.2023 12.09.2023
OF1023112 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230149 06.09.2023 08.09.2023
OF1023111 CHIC DESIGN, s.r.o. 48175285 Škultétyho 2870/28, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230147 06.09.2023 08.09.2023
OF1023110 JALBA, s.r.o. 36393452 Horný Val 8/17, 010 01 Žilina Vytýčenie podzemných sieti VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230146 06.09.2023 08.09.2023
OF23090 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 8/2023 7571,50 1514,30 9085,80 zmluva 57/2023 07.09.2023 07.09.2023
OF23089 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 8/2023 5985,33 1197,07 7182,40 zmluva 57/2023 07.09.2023 07.09.2023
OF2023027 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina nedoplatok el. energia - 7/2023 ťarchopis 227,24 45,45 272,69 zmluva 448/2022 06.09.2023 06.09.2023
OF23088 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 8/2023 487,10 97,42 584,52 zmluva 57/2023 05.09.2023 06.09.2023
OF23087 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 8/2023 570,50 114,10 684,60 zmluva 57/2023 05.09.2023 06.09.2023
OF23086 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 8/2023 6339,76 1267,95 7607,71 zmluva 57/2023 05.09.2023 06.09.2023
OF23085 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 8/2023 2278,33 455,67 2734,00 zmluva 57/2023 05.09.2023 06.09.2023
OF23084 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 8/2023 418,55 83,71 502,26 zmluva 57/2023 05.09.2023 06.09.2023
OF23083 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 8/2023 74,10 14,82 88,92 zmluva 57/2023 05.09.2023 06.09.2023
OF23082 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 8/2023 11981,30 2396,26 14377,56 zmluva 57/2023 05.09.2023 06.09.2023
OF23081 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 8/2023 2260,80 452,16 2712,96 zmluva 57/2023 05.09.2023 06.09.2023
OF23080 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 8/2023 4296,65 2260,80 5155,98 zmluva 57/2023 05.09.2023 06.09.2023
OF23079 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 8/2023 70,60 14,12 84,72 zmluva 57/2023 05.09.2023 06.09.2023
OF2023026 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Refakturácia elektriny 5218,36 1043,64 6262,00 zmluva 448/2022 04.09.2023 06.09.2023
OF23078 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 8/2023 55,50 11,10 66,60 zmluva 57/2023 05.09.2023 06.09.2023
OF23077 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 8/2023 58,20 11,64 69,84 zmluva 57/2023 06.09.2023 06.09.2023
OF23076 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 8/2023 81,00 16,20 97,20 zmluva 57/2023 05.09.2023 06.09.2023
OF23075 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Zabezpečenie správy a údržby tech. infraštruktúry parkovania za 8/2023 10937,38 2187,48 13124,86 zmluva 475/2023 04.09.2023 05.09.2023
OF23073 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Zber, preprava a vývoz odpadov z MSN za 8/2023 20640,20 4128,04 24768,24 zmluva 494/2022 04.09.2023 05.09.2023
OF23074 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Služby tech. koordinátora pre zavádzanie SMART technológií za 8/2023 900,00 180,00 1080,00 zmluva 448/2022 04.09.2023 04.09.2023
OF23072 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba sústavy VO za 8/2023 42398,70 8479,74 50878,44 zmluva 448/2022 04.09.2023 04.09.2023
OF2023025 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia - 9/2023 21057,51 4211,49 25269,00 zmluva 448/2022 04.09.2023 04.09.2023
OF1023109 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vytýčenie podzemných sieti verejného osvetlenia 150,00 30,00 180,00 DO č. 20230143 04.09.2023 04.09.2023
OF1023108 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230142 04.09.2023 04.09.2023
OF1023107 ZYRY – Tem, s.r.o. 35911727 Lieskovská cesta 4121, 960 01 ZVOLEN Vytýčenie podzemných sieti verejného osvetlenia 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230145 25.08.2023 25.08.2023
OF1023106 TeleDat komunikačné systémy s.r.o. 31596134 Sládkovičova 20, 974 05 Banská Bystrica Prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230141 16.08.2023 17.08.2023
OF1023105 MUDr. Anton Moják a MUDr. Katarína Mojáková Platanová 3225/4, Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230140 16.08.2023 17.08.2023
OF1023104 ELSPOL – SK, s.r.o. 36433721 Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230139 16.08.2023 17.08.2023
OF1023103 TnC V, s.r.o. 53813138 Poštová 1, 010 08 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230138 14.08.2023 14.08.2023
OF1023102 REZIDENCIA HLINSKÁ, s.r.o. 53138074 Sad SNP 663/18, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230137 11.08.2023 11.08.2023
OF1023101 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230136 11.08.2023 11.08.2023
OF1023100 TOMANÍČEK & PARTNERS s.r.o. 47239000 Sládkovičova 6, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230132 10.08.2023 11.08.2023
OF2023024 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Nedoplatok el. energia za 7/2023 (faktúra č.9235323684) 4573,60 914,76 5488,36 zmluva 448/2022 10.08.2023 11.08.2023
OF1023099 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230133 09.08.2023 09.08.2023
OF1023098 PROMA INVEST, s.r.o. 36438626 Kuzmányho 8428/20A Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230131 09.08.2023 09.08.2023
OF1023097 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230129 07.08.2023 08.08.2023
OF1023096 FÁBIAN s.r.o. 36625507 Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230127 07.08.2023 08.08.2023
OF1023095 STAVEBNÉ MECHANIZMY, s.r.o. 46517227 Lichardova 8510/46, 010 01 Žilina Oprava vedenia VO na ul.Lichardova 434,80 86,96 521,76 DO č. 20230128 07.08.2023 08.08.2023
OF1023094 STAVEBNÉ MECHANIZMY, s.r.o. 46517227 Lichardova 8510/46, 010 01 Žilina Oprava vedenia VO na ul.Lichardova 438,63 87,73 526,36 DO č. 20230118 07.08.2023 08.08.2023
OF1023093 SYTIQ a.s. 52286843 Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Vytýčenie podzemných sieti verejného osvetlenia 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230117 03.08.2023 04.08.2023
OF1023092 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230126 03.08.2023 04.08.2023
OF1023091 Severoslovenské vodárne a kanalizácie 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230125 03.08.2023 04.08.2023
OF23071 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 7/2023 5190,30 1038,06 6228,36 zmluva 57/2023 03.08.2023 04.08.2023
OF23070 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 7/2023 5534,90 1106,98 6641,88 zmluva 57/2023 01.08.2023 03.08.2023
OF23069 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 7/2023 7905,67 1581,13 9486,80 zmluva 57/2023 01.08.2023 03.08.2023
OF23068 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 7/2023 1711,15 342,23 2053,38 zmluva 57/2023 01.08.2023 03.08.2023
OF23067 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 7/2023 65,70 13,14 78,84 zmluva 57/2023 01.08.2023 03.08.2023
OF23066 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 7/2023 3790,90 758,18 4549,08 zmluva 57/2023 01.08.2023 03.08.2023
OF23065 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 7/2023 2525,27 505,05 3030,32 zmluva 57/2023 01.08.2023 03.08.2023
OF23064 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 7/2023 153,35 30,67 184,02 zmluva 57/2023 01.08.2023 03.08.2023
OF23063 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 7/2023 70,60 14,12 84,72 zmluva 57/2023 01.08.2023 03.08.2023
OF23062 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 7/2023 1812,50 362,50 2175,00 zmluva 57/2023 01.08.2023 03.08.2023
OF23061 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 7/2023 3811,90 762,38 4574,28 zmluva 57/2023 01.08.2023 03.08.2023
OF23060 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 7/2023 195,30 39,06 234,36 zmluva 57/2023 01.08.2023 03.08.2023
OF23059 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Zabezpečenie správy a údržby tech. infraštruktúry parkovania za 7/2023 11000,00 2200,00 13200,00 zmluva 475/2023 01.08.2023 02.08.2023
OF23058 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Služby tech. koordinátora pre zavádzanie SMART technológií za 7/2023 900,00 180,00 1080,00 OBJ. 202300669 01.08.2023 02.08.2023
OF23057 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Zber, preprava a vývoz odpadov z MSN za 7/2023 20825,35 4165,07 24990,42 zmluva 494/2022 01.08.2023 02.08.2023
OF23056 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba sústavy VO za 7/2023 42398,70 8479,74 50878,44 zmluva 448/2022 01.08.2023 02.08.2023
OF2023023 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia - 8/2023 5218,36 1043,64 6262,00 zmluva 448/2022 01.08.2023 02.08.2023
OF2023022 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia - 8/2023 18010,02 3601,98 21612,00 zmluva 448/2022 01.08.2023 02.08.2023
OF1023090 ALORA STORE s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230123 20.07.2023 20.07.2023
OF1023088 Mário Hubočan Krasňany 196, 013 03 Varín Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230122 18.07.2023 19.07.2023
OF1023089 STAVEBNÉ MECHANIZMY, s.r.o. 46517227 Lichardova 8510/46, 010 01 Žilina Vytýčenie podzemných sieti verejného osvetlenia 150,00 30,00 180,00 DO č. 20230110 19.07.2023 19.07.2023
OF23054 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 6/2023 1449,24 289,85 1739,09 zmluva 57/2023 10.07.2023 14.07.2023
OF1023087 CHIC DESIGN, s.r.o. 48175285 Škultétyho 2870/28, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230119 14.07.2023 14.07.2023
OF1023086 CHIC DESIGN, s.r.o. 48175285 Škultétyho 2870/28, 010 01 Žilina Vytýčenie podzemných sieti verejného osvetlenia 112,5 22,5 135,00 DO č. 20230112 14.07.2023 14.07.2023
OF23055 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Starostlivosť o zeleň za 6/2023 7344,40 1468,88 8813,28 zmluva 57/2023 11.07.2023 14.07.2023
OF2023021 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Nedoplatok el. energia za 6/2023 4262,82 852,58 5115,40 zmluva 448/2022 11.07.2023 14.07.2023
OF1023085 ALORA STORE, s. r. o 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230116 12.07.2023 13.07.2023
OF1023084 PRELMONT – ELEKTRO, spol. s r.o. 31608230 Sládkovičova 6, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230111 12.07.2023 13.07.2023
OF1023083 STAVEBNÉ MECHANIZMY, s.r.o. 46517227 Lichardova 8510/46 Vytýčenie podzemných sieti verejného osvetlenia 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230110 12.07.2023 13.07.2023
OF23053 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Údržba a drobné opravy mestských fontán za 6/2023 3504,31 700,86 4205,17 zmluva 57/2023 03.07.2023 04.07.2023
OF23052 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Oprava a údržba zvislého dopr.značenia a dopr.zariadenia za 6/2023 570,10 114,02 684,12 zmluva 57/2023 03.07.2023 04.07.2023
OF23051 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Manipul.práce a tech.pomoc pri príprave kult.podujatí za 6/2023 5502,73 1100,55 6603,28 zmluva 57/2023 03.07.2023 04.07.2023
OF23050 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Údržba a drobné opravy dets.ihrísk,.... opravy a údržba dest.ihrísk za 6/2023 1705,21 341,04 2046,25 zmluva 57/2023 03.07.2023 04.07.2023
OF23049 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Drob.stav.práce (osádzanie tabuliek s názv. ulíc) za 6/2023 42,30 8,46 50,76 zmluva 57/2023 03.07.2023 04.07.2023
OF23048 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Naloženie a odvoz poškodeného betónového stĺpika za 6/2023 49,30 9,86 59,16 zmluva 57/2023 03.07.2023 04.07.2023
OF23047 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Pomoc.práce pri upratovaní, čistení a úprave (zber nečistôt z verej.zelene) za 6/2023 8685,23 1737,05 10422,28 zmluva 57/2023 03.07.2023 04.07.2023
OF23046 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Pomoc.práce pri upratovaní, čistení a úprave (odstraňovanie čier.skládok) za 6/2023 415,30 83,06 498,36 zmluva 57/2023 03.07.2023 04.07.2023
OF23045 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Drob.stav.práce pri údržbe VP a výroba drob.mobiliáru za 6/2023 4702,42 940,48 5642,90 zmluva 57/2023 03.07.2023 04.07.2023
OF23044 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Výroba drob. Mobiliáru (oprava venčoviska na Hájiku) za 6/2023 70,90 14,18 85,08 zmluva 57/2023 03.07.2023 04.07.2023
OF23043 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Pomoc.práce pri upratovaní, čistení a úprave VP mesta (pamätníky) za 6/2023 541,70 108,34 650,04 zmluva č.57/2023 03.07.2023 04.07.2023
OF23042 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Zabezpčenie správy a údržby tech.infraštruk. súvisiacej s parkovaním za 6/2023 9200,00 1840,00 11040,00 OBJ. 202301554 03.07.2023 04.07.2023
OF23041 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Služby tech.koordinátora pre zavádzanie SMART technológií za 6/2023 900,00 180,00 1080,00 OBJ. 202300669 03.07.2023 04.07.2023
OF23040 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Zber, preprava a vývoz odpadov z MSN za 6/2023 19870,85 3974,17 23845,02 zmluva 494/2022 03.07.2023 04.07.2023
OF23039 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba sústavy VO za 6/2023 42398,70 8479,74 50878,44 zmluva 448/2022 03.07.2023 04.07.2023
OF2023020 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el.energia za obdobie 7/2023 5218,36 1043,64 6262,00 zmluva 448/2022 03.07.2023 04.07.2023
OF2023019 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok el. energia za obdobie 7/2023 15157,53 3031,47 18189,00 zmluva 448/2022 03.07.2023 04.07.2023
OF1023082 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vytýčenie podzemných sieti verejného osvetlenia 150,00 30,00 180,00 DO č. 20230099 03.07.2023 04.07.2023
OF1023081 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vystavenie vyjadrenia 40,00 8,00 48,00 DO č. 20230098 03.07.2023 04.07.2023
OF1023080 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230107 27.06.2023 27.06.2023
OF1023079 BYTTERM, a.s. 31584705 Saleziánska 4, 010 77 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230106 23.06.2023 26.06.2023
OF1023078 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230105 23.06.2023 26.06.2023
OF1023077 Reinoo Reality IV. s.r.o. 53830148 Poštová 1, 010 08 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230104 23.06.2023 26.06.2023
OF1023076 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 2023103 22.06.2023 23.06.2023
OF1023075 Sinep, s.r.o. 54722446 Pri šajbách 1, 831 06 Bratislava Pripojenie a odpojenie pitnej vody 80,00 16,00 96,00 DO č. 20230102 20.06.2023 20.06.2023
OF1023074 ERPOS, spol. s r.o. 31588506 Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina Vytýčenie podzemných sieti VO 150,00 30,00 180,00 DO č. 20230088 20.06.2023 20.06.2023
OF1023073 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DOč.20230100 20.06.2023 20.06.2023
OF1022072 CHIC DESIGN, s.r.o. 48175285 Škultétyho 2870/28, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230101 14.06.2023 20.06.2023
OF1023071 Ing. Daniel Drábik 53507592 Trnavská 1356/8, 010 08 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230097 14.06.2023 15.06.2023
OF1023070 MIRACI elektro plus, s.r.o. 36404781 Podzávoz 3008,022 01 Čadca Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230096 14.06.2023 15.06.2023
OF1023069 PETROSTAV SK s.r.o. 46278605 Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230095 14.06.2023 15.06.2023
OF1023068 DELTES spol. s r. o. 31377157 Račianske mýto1/D, 831 02 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230094 13.06.2023 14.06.2023
OF1023067 Ing. arch. Juraj Gallo 17979404 Hlboká cesta 1694/54, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230090 13.06.2023 14.06.2023
OF1023066 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230091 12.06.2023 14.06.2023
OF1023065 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vystavenie vyjadrenia 120,00 24,00 144,00 DO č. 20230076,82,83,86,87,92 12.06.2023 14.06.2023
OF2023018 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 5/2023 5685,97 1137,19 6823,16 zmluva 448/2022 12.06.2023 12.06.2023
OF23038 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Údržba a drobné opravy detských ihrísk 2139,20 427,84 2567,04 zmluva 57/2023 01.06.2023 05.06.2023
OF23037 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Údržba a drobné opravy detských ihrísk 1176,93 235,39 1412,32 zmluva 57/2023 01.06.2023 05.06.2023
OF23036 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Drobné stavebné práce pri údržbe verejného priestranstva vo vlastníctve a správe mesta Žilina za mesiac 05/2023 3855,73 771,15 4626,88 zmluva 57/2023 01.06.2023 05.06.2023
OF23035 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Manipulačné práce a technická pomoc pri príprave kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných mestom 8334,13 1666,83 10000,96 zmluva 57/2023 01.06.2023 05.06.2023
OF23034 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Odstránenie zvyškov poškodených prvkov na cvičenie psov 135,60 27,12 162,72 zmluva 57/2023 01.06.2023 05.06.2023
OF23033 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Údržba a drobné opravy mestských fontán za mesiac 05/2023 7886,99 1577,40 9464,39 zmluva 57/2023 01.06.2023 05.06.2023
OF23032 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Práce vykonané na základe Rámcovej zmluvy - odstraňovanie čiernych skládok, drobné opravy detských ihrísk 310,50 62,10 372,60 zmluva 57/2023 01.06.2023 05.06.2023
OF23031 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Práce vykonané na základe Rámcovej zmluvy - zber nečistôt na verejnom priestranstve 7515,30 1503,06 9018,36 zmluva 57/2023 01.06.2023 05.06.2023
OF23030 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Práce vykonané na základe Rámcovej zmluvy - oprava a údržba zvislého dopravného značenia 592,30 118,46 710,76 zmluva 57/2023 01.06.2023 05.06.2023
OF23029 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Práce vykonané na základe Rámcovej zmluvy - osádzanie tabuliek s názvom ulíc 494,20 98,84 593,04 zmluva 57/2023 01.06.2023 05.06.2023
OF23028 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Ručný zber nečistôt počas a po ukončení Staromestských slávností za mesiac 05/2023 1109,40 221,88 1331,28 zmluva 57/2023 01.06.2023 02.06.2023
OF23027 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Drobné stavebné práce pri údržbe verejného priestranstva vo vlastníctve mesta Žilina za mesiac 05/2023 494,40 98,88 593,28 zmluva 57/2023 01.06.2023 02.06.2023
OF23026 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Pomocné práce pri upratovaní, čistení a úprave verejných priestranstiev mesta za mesiac 05/2023 87,90 17,58 105,48 zmluva 57/2023 01.06.2023 02.06.2023
OF2023016 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina SSE refakturácia el.energie, fa.č.130002519201, 6/2023 13932,51 2786,49 16719,00 zmluva 448/2022 01.06.2023 02.06.2023
OF2023017 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina SSE refakturácia el.energie, fa.č.130002519209, 6/2023 5218,36 1043,64 6262,00 zmluva 448/2022 01.06.2023 02.06.2023
OF23025 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Služba TK pre zavádzanie SMART technológie do mestskej infraštruktúry za mesiac 05/2023 900,00 180,00 1080,00 OBJ. 202300669 01.06.2023 02.06.2023
OF23024 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Zber, preprava a vývoz odpadu z MSN za 5/2023 Staromestské slávnosti 22904,55 4580,91 27485,46 zmluva 494/2022 01.06.2023 02.06.2023
OF23023 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba sústavy verejného osvetlenia za 5/2023 42398,70 8479,74 50878,44 zmluva 448/2022 01.06.2023 02.06.2023
OF1023064 Automatizácia dopravných a telekomunikačných systémov, s.r.o. 36381403 Poľovnícka 50, 01325 Stráňavy Vystavenie vyjadrenia k preberaciemu konaniu 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230089 22.05.2023 24.05.2023
OF1023058 ODEKO ZA II, s. r. o. 54118531 M. R. Štefánika 887/40, 010 01 Žilina Vytýčenie podzemných sieti verejného osvetlenia 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230085 18.05.2023 19.05.2023
OF1023057 EPM TRADE s.r.o. 47531142 Medzi lánom 316/4, 010 04 Hôrky Vytýčenie podzemných sieti verejného osvetlenia 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230072 18.05.2023 19.05.2023
OF1023063 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869ú30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230084 12.05.2023 15.05.2023
OF1023062 elkatel s.r.o. 52114716 Račianska 96, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230081 12.05.2023 15.05.2023
OF1023061 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 17335825 Vojtecha Spanyola 1740/43, 012 07 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230080 12.05.2023 15.05.2023
OF1023060 INGO s.r.o. 43813640 Radová 1080/28, 010 03 Žilina Vystavenie vyjadrenia 60,00 12,00 72,00 DO č. 20230077,78,79 12.05.2023 15.05.2023
OF1023059 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230065,66 12.05.2023 15.05.2023
OF2023015 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 4/2023 7341,93 1468,37 8810,30 zmluva 448/2022 12.05.2023 12.05.2023
OF23021 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 4/2023 1348,25 269,65 1617,90 zmluva 57/2023 02.05.2023 05.05.2023
OF23020 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 4/2023 607,78 121,56 729,34 zmluva 57/2023 02.05.2023 05.05.2023
OF23019 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 4/2023 325,40 65,08 390,48 zmluva 57/2023 02.05.2023 05.05.2023
OF23018 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 4/2023 345,35 69,07 414,42 zmluva 57/2023 02.05.2023 05.05.2023
OF23017 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 4/2023 1018,20 203,64 1221,84 zmluva 57/2023 02.05.2023 05.05.2023
OF23016 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 4/2023 8640,60 1728,12 10368,72 zmluva 57/2023 02.05.2023 05.05.2023
OF23015 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 4/2023 257,30 51,46 308,76 zmluva 57/2023 02.05.2023 05.05.2023
OF23014 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 4/2023 7186,15 1437,23 8623,38 zmluva 57/2023 02.05.2023 05.05.2023
OF23013 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného priestranstva za 4/2023 981,30 196,30 1177,56 zmluva 57/2023 02.05.2023 05.05.2023
OF23012 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Služby technického koordinátora pre zavádzanie SMART technológií do mestskej infraštruktúry za 4/2023 900,00 180,00 1080,00 DO č. 20230071 02.05.2023 05.05.2023
OF23011 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob za 4/2023 19452,25 3890,45 23342,70 zmluva 494/2022 02.05.2023 05.05.2023
OF23010 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného osvetlenia za 4/2023 42398,70 8479,74 50878,44 zmluva 448/2022 02.05.2023 05.05.2023
OF2023014 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrinu 4/2023 5218,36 1043,64 6262,00 zmluva 448/2022 02.05.2023 05.05.2023
OF2023013 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrinu 4/2023 15916,66 3183,34 19100,00 zmluva 448/2022 02.05.2023 05.05.2023
OF1023056 elkatel s.r.o. 52114716 Račianska 96, 831 02 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230075 28.04.2023 28.04.2023
OF1023055 PEGAS SECURITY s.r.o. 50844962 Karpatská 8402/9A, 010 08 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230074 28.04.2023 28.04.2023
OF1023054 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230073 26.04.2023 26.04.2023
OF1023053 SIMP, s.r.o. 36364584 Kopanice 666/1, 010 09 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230070 26.04.2023 26.04.2023
OF1023052 Gremi KLIMA, s.r.o. 36424676 Kragujevská 9, 010 01 Žilina Prenájom plošiny 45,00 9,00 54,00 DO č. 20230068 26.04.2023 26.04.2023
OF23009 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Výmena rozvodnej skrine poškodenej pri dopravnej nehode zo dňa 01.10.2022 na ul. Mateja Bela 571,34 114,27 685,61 OBJ. 202300163 26.04.2023 26.04.2023
OF23008 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Výmena stožiara VO poškodeného pri dopravnej nehode zo dňa 31.10.2022 na ul. Jesenského 5 1525,78 305,16 1830,94 OBJ. 202300161 26.04.2023 26.04.2023
OF23007 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Výmena svietidla poškodeného pri dopravnej nehode zo dňa 29.09.2022 na ul. Kvačalovej 833,99 166,80 1000,79 OBJ. 202300162 26.04.2023 26.04.2023
OF2023012 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 3/2023 9417,51 1883,51 11301,02 zmluva 448/2022 13.04.2023 13.04.2023
OF1023051 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230069 12.04.2023 12.04.2023
OF1023050 MONDEZ, s.r.o. 44114311 Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230067 12.04.2023 12.04.2023
OF1023049 IT24 s.r.o. 53292308 Dolná 54/31, 967 01 Kremnica Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230064 12.04.2023 12.04.2023
OF1023048 BYTTERM, a.s. 31584705 Saleziánska 4, 010 77 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230063 12.04.2023 12.04.2023
OF1023047 ERPOS, spol. s r.o. 31588506 Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230061 11.04.2023 11.04.2023
OF1023046 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vystavenie vyjadrenia 100,00 20,00 120,00 DO č. 20230036,49,51,52,56 11.04.2023 11.04.2023
OF2023011 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrinu 4/2023 7937,51 1587,49 9525,00 zmluva 448/2022 03.04.2023 03.04.2023
OF2023010 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrinu 4/2023 26307,49 5261,51 31569,00 zmluva 448/2022 03.04.2023 03.04.2023
OF23006 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob za 3/2023 20333,15 4066,63 24399,78 zmluva 494/2022 03.04.2023 03.04.2023
OF23005 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného osvetlenia za 3/2023 42398,70 8479,74 50878,44 zmluva 448/2022 03.04.2023 03.04.2023
OF1023044 ARDSYSTÉM, s.r.o. 36397563 Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina Prenájom plošiny 45,00 9,00 54,00 DO č. 20230060 31.03.2023 31.03.2023
OF1023045 DELTES spol. s r.o. 31377157 Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230062 31.03.2023 31.03.2023
OF1023043 TWR Business s.r.o. 50015486 Štefániková 11, 917 01 Trnava Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230059 31.03.2023 31.03.2023
OF1023042 GEOCONSULT, spol. s r.o. 31422969 Ružinovská 42, 821 03 Bratislava-mestská časť Ružinov Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230058 31.03.2023 31.03.2023
OF1023041 TTL Group, s.r.o. 50458043 Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230057 31.03.2023 31.03.2023
OF1023040 JUSTBUILD, s.r.o. 55088406 Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DOč.20230055 31.03.2023 31.03.2023
OF1023039 REMING CONSULT a.s. 35729023 Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava Vytýčenie podzemných sietí VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230054 31.03.2023 31.03.2023
OF1023038 DELTES spol. s r.o. 31377157 Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 OBJ. 20230053 17.03.2023 17.03.2023
OF1023037 B-ing, s.r.o. 52519911 Drozdia 2, 010 14 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230050 16.03.2023 16.03.2023
OF1023036 Ing. Peter Šimonovič – KOVEX 34719610 Vojtecha Spanyola 2124/20, 010 01 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230047 14.03.2023 14.03.2023
OF1023035 I.K.A. projekt, s.r.o. 53024583 J. Závodského 453/49, 010 04 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230048 13.03.2023 13.03.2023
OF1023034 REMING CONSULT a.s. 35729023 Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230046 13.03.2023 13.03.2023
OF1023033 REMONT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice 17080401 Lesná 16, 044 24 Poproč Vytýčenie podzemných sietí VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230044 13.03.2023 13.03.2023
OF1023032 MIRACI elektro plus, s.r.o. 36404781 Podzávoz 3008, 022 01 Čadca Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230043 13.03.2023 13.03.2023
OF1023031 MIRACI elektro plus, s.r.o. 36404781 Podzávoz 3008, 022 01 Čadca Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230042 13.03.2023 13.03.2023
OF1023030 Structing, s.r.o. 45432023 Dubie 112, 024 01 Kysucké Nové Mesto Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230041 13.03.2023 13.03.2023
OF1023029 SIMP, s.r.o. 36364584 Kopanice 666/1, 010 09 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230040 13.03.2023 13.03.2023
OF1023028 MONDEZ, s.r.o. 44114311 Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230032 13.03.2023 13.03.2023
OF1023027 MIRACI elektro plus, s.r.o. 36404781 Podzávoz 3008, 022 01 Čadca Vytýčenie podzemných sietí VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230037 13.03.2023 13.03.2023
OF1023026 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230023 10.03.2023 13.03.2023
OF1023025 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vystavenie vyjadrenia 120,00 24,00 144,00 DO č. 20230016,17, 10.03.2023 13.03.2023
OF2023009 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 2/2023 10252,79 2050,59 12303,38 zmluva 448/2022 10.03.2023 10.03.2023
OF2023008 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrinu 3/2023 7937,51 1587,49 9525,00 zmluva 448/2022 01.03.2023 01.03.2023
OF2023007 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrinu 3/2023 32157,51 6431,49 38589,00 zmluva 448/2022 01.03.2023 01.03.2023
OF23004 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob za 2/2023 18213,70 3642,74 21856,44 zmluva 494/2022 01.03.2023 01.03.2023
OF23003 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného osvetlenia za 2/2023 42398,70 8479,74 50878,44 zmluva 448/2022 01.03.2023 01.03.2023
OF1023024 REMING CONSULT a.s. 35729023 Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230035 27.02.2023 27.02.2023
OF1023023 INGO s.r.o. 43813640 Radová 1080/28, 010 03 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230034 24.02.2023 24.02.2023
OF1023022 PETROSTAV SK s.r.o. 46278605 Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230033 24.02.2023 24.02.2023
OF1023021 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230029 17.02.2023 17.02.2023
OF1023020 Krajské kultúrne stredisko v Žiline 36145181 Horný val 41/20, 011 28 Žilina Prenájom plošiny 45,00 9,00 54,00 DO č. 20230022 14.02.2023 14.02.2023
OF1023019 DELTES spol. s r.o. 31377157 Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230027 14.02.2023 14.02.2023
OF1023018 VOLTATECH a.s. 48237761 Mostová 2, 811 02 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230026 14.02.2023 14.02.2023
OF1023017 FÁBIAN s.r.o. 36625507 Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230025 14.02.2023 14.02.2023
OF1023016 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230024 14.02.2023 14.02.2023
OF1023015 Pri Lesoparku, s.r.o. 53830857 Poštová 1, 010 08 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230021 14.02.2023 14.02.2023
OF1023014 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230020 14.02.2023 14.02.2023
OF2023006 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 1/2023 12628,55 2525,71 15154,26 zmluva 448/2022 10.02.2023 10.02.2023
OF1023013 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 20,00 € 4,00 24,00 DOč.20230019 06.02.2023 06.02.2023
OF1023012 MONDEZ, s.r.o. 44114311 Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DOč.20230018 06.02.2023 06.02.2023
OF1023011 Zelené Vlčince, s.r.o. 47198117 Poštová 1, 010 08 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DOč.20230015 03.02.2023 03.02.2023
OF1023010 PROMA INVEST, s.r.o. 36438626 Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DOč.20230014 02.02.2023 02.02.2023
OF1023009 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230007 02.02.2023 02.02.2023
OF1023008 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vystavenie vyjadrenia 60,00 12,00 72,00 DO č. 20230001,3,6 02.02.2023 02.02.2023
OF1023007 Ing. Peter Barlok – Komplexný stavebný servis 48013617 Mateja Bela 3449/66, 010 15 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230013 02.02.2023 02.02.2023
OF23002 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob za 1/2023 20284,85 4056,97 24341,82 zmluva 494/2022 01.02.2023 02.02.2023
OF23001 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného osvetlenia za 1/2023 42398,70 8479,74 50878,44 zmluva 448/2022 01.02.2023 02.02.2023
OF2023005 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrinu 2/2023 7937,51 1587,49 9525,00 zmluva 448/2022 01.02.2023 02.02.2023
OF2023004 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrinu 2/2023 33169,19 6633,81 39803,00 zmluva 448/2022 01.02.2023 02.02.2023
OF1023006 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230009 26.01.2023 26.01.2023
OF1023005 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo 00169048 Predmestská 71, 010 83 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DOč.20230008 25.01.2023 25.01.2023
OF1023004 GEOMER Žilina, s.r.o. 47864729 Hollého 401/64, 010 01 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20220087 19.01.2023 19.01.2023
OF1023003 SIMP, s.r.o. 36364584 Kopanice 666/1, 010 09 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230005 19.01.2023 19.01.2023
OF1023002 VIX s.r.o. 31565590 Poľná 17A, 010 01 Žilina Práce s vysokozdvižnou plošinou 105,00 21,00 126,00 DO č. 20220090 19.01.2023 19.01.2023
OF1023001 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230002 19.01.2023 19.01.2023
OF2023003 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 12/2022 12920,71 2584,12 15504,83 zmluva 448/2022 12.01.2023 18.01.2023
OF2023002 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 8-12/2022 12974,51 2594,89 15569,40 zmluva 448/2022 12.01.2023 18.01.2023
OF2023001 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrinu 1/2023 40549,17 8109,83 48659,00 zmluva 448/2022 05.01.2023 11.01.2023
OF22021 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného osvetlenia za 12/2022 40871,20 8174,24 49045,44 448/2022 02.01.2023 10.01.2023
OF2023001 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrinu 1/2023 40549,17 8109,83 48659,00 448/2022 05.01.2023 10.01.2023
OF1022075 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 29.12.2022 29.12.2022
OF22020 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Realizovaná výmena stožiara na ul. J.C.Hronského 5 v Žiline 771,41 154,28 925,69 OBJ. 202202827 14.12.2022 14.12.2022
OF22019 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Realizovaná oprava rozvodnej skrine pre VO, ul. Bratislavská v Žiline 5697,35 1139,47 6836,82 OBJ. 202202775 14.12.2022 14.12.2022
OF22018 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 11/2022 9405,53 1881,09 11286,62 448/2022 09.12.2022 12.12.2022
OF22017 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrinu 12/2022 26014,98 5203,02 31218,00 448/2022 01.12.2022 05.12.2022
OF22016 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrinu 12/2022 5605,00 1121,00 6726,00 448/2022 01.12.2022 05.12.2022
OF22015 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného osvetlenia za 11/2022 40871,20 8174,24 49045,44 448/2022 01.12.2022 05.12.2022
OF22014 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Nedoplatok elektrická energia za obdobie X/2022 6761,71 1352,32 8114,03 448/2022 09.11.2022 18.11.2022
OF22013 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrickú energiu XI/2022 26014,98 5203,02 31218,00 448/2022 02.11.2022 04.11.2022
OF22012 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrickú energiu XI/2022 5605,00 1121,00 6 726,00 448/2022 02.11.2022 04.11.2022
OF22011 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného osvetlenia X/2022 40871,20 8174,24 49 045,44 448/2022 02.11.2022 04.11.2022
OF22010 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Nasvietenie priechodu pre chodcov Rosinská cesta na cyklotrase V9, medzi . a II. úsekom 1734,10 346,82 2 080,92 OBJ. 202202787 28.10.2022 04.11.2022
OF22009 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Oprava svietidla 600,65 120,13 720,78 OBJ. 202202854 26.10.2022 04.11.2022
OF22009 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Oprava svietidla 600,65 120,13 720,78 OBJ. 202202854 26.10.2022 03.11.2022
OF502022001 Agdata s.r.o. 05171750 Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 28.10.2022 03.11.2022
OF22008 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Nedoplatok elektrická energia za obdobie IX/2022 1182,51 236,48 1 418,99 448/2022 12.10.2022 17.10.2022
OF22005 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného osvetlenia IX/2022 40871,2 8174,24 49 045,44 448/2022 03.10.2022 03.10.2022
OF22006 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrickú energiu X/2022 5605,00 1121,00 6726,00 448/2022 03.10.2022 03.10.2022
OF22007 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrickú energiu X/2022 26014,98 5203,02 31218,00 448/2022 03.10.2022 03.10.2022
OF22004 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Nedoplatok elektrická energia za obdobie VIII/2022 23428,45 4685,69 28114,14 448/2022 12.09.2022 16.09.2022
OF22001 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného osvetlenia VIII/2022 40871,20 8174,24 49045,44 448/2022 02.09.2022 07.09.2022
OF22002 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrickú energiu IX/2022 5605,00 1121,00 6726,00 448/2022 02.09.2022 07.09.2022
OF22003 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrickú energiu IX/2022 26014,98 5203,02 31218,00 448/2022 02.09.2022 07.09.2022