Oprava a údržba detských ihrísk a športových ihrísk

Mestu Žilina záleží na zdravom vývoji detí a mládeže, preto neustále obnovuje a rozvíja infraštruktúru zariadení pre ich voľnočasové aktivity.

Na území nášho mesta sa v súčasnosti nachádza 167 detských ihrísk, 146 pieskovísk, 87 športových a 41 workoutových ihrísk, ktoré sú majetkom mesta.

Naši zamestnanci

  • vykonávajú osadzovanie nových prvkov detských, športových a workoutových ihrísk a ich pravidelné obhliadky,
  • vyrábajú náhradné drevené časti herných prvkov, zabezpečujú údržbu, opravy a výmeny poškodených prvkov ihrísk a vykonávajú ich náter.

Vaše podnety môžete nahlásiť prostredníctvom emailu:  suvp@tsmza.sk