Faktúry - Odberateľské 2022


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022074 elkatel s.r.o. 52114716 Račianska 96, 831 02 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 21.12.2022 21.12.2022
OF1022073 LICITOR development, s.r.o. 45425434 Sládkovičova 6, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 21.12.2022 21.12.2022
OF1022072 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 21.12.2022 21.12.2022
OF1022071 Enerline, s.r.o. 46068201 Kopčianska 10, 851 01 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 13.12.2022 13.12.2022
OF1022070 FIDOP s.r.o. 36394343 Jánošíkova 21, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 13.12.2022 13.12.2022
OF1022069 Zelené Vlčince, s.r.o. 47198117 Poštová 1, 010 08 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 13.12.2022 13.12.2022
OF1022068 INSTALA – ĎURČO, s.r.o. 36437158 Radôstka 236, 023 04 Radôstka Oprava kábla verejného osvetlenia 286,91 57,38 344,29 12.12.2022 13.12.2022
OF1022067 GEOMER Žilina, s.r.o. 47864729 Hollého 401/64 Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 09.12.2022 12.12.2022
OF1022066 DAQE Slovakia s.r.o. 368488751 Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 09.12.2022 12.12.2022
OF1022065 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 07.12.2022 07.12.2022
OF1022064 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 01.12.2022 01.12.2022
OF1022063 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 29.11.2022 01.12.2022
OF1022062 PADALA a spol., s r.o. 36403270 Žilinská cesta 531/102, 013 11 Lietavská Lúčka Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 28.11.2022 01.12.2022
OF1022061 OPTISTREAM SK s.r.o. 51405636 M.R.Štefánika 7, 010 01 Žilina Vytýčenie inžinierskych sietí - FTTP Polygon, Bánová 75,00 15,00 90,00 25.11.2022 30.11.2022
OF1022060 RBR ing, s.r.o. 31593313 Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina Vytýčenie inžinierskych sietí - stavba: Parkovací dom, Poštová 75,00 15,00 90,00 25.11.2022 30.11.2022
OF1022059 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava-Rača Vystavenie vyjadrenia 2 ks 20,00 4,00 24,00 25.11.2022 30.11.2022
OF1022058 VIX s.r.o. 31565590 Poľná 17A, 010 01 Žilina Prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou a dopravou 75,00 15,00 90,00 24.11.2022 30.11.2022
OF1022057 Ing. arch. Radovan Musil 35408766 Bajzova 37, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 24.11.2022 30.11.2022
OF1022056 Mgr. Róbert Kučera Veľká Okružná 39. 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 23.11.2022 30.11.2022
OF1022055 GEOMER Žilina, s.r.o. 47864729 Hollého 401/64, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 23.11.2022 30.11.2022
OF1022054 IDEÁLNE DOMY, s.r.o. 45911517 Rosinská cesta 8862/21, o10 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 16.11.2022 24.11.2022
OF1022053 elkatel s.r.o. 52114716 Račianska 96, 831 02 Bratislava-Nové Mesto Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 16.11.2022 24.11.2022
OF1022052 Výskumný ústav dopravný, a.s. 36402672 Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina Prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou a dopravou dňa 08.11.2022 90,00 18,00 108,00 16.11.2022 18.11.2022
OF1022051 CHIC DESIGN, s.r.o. 48175285 Škultétyho 2870/28, 010 01 Žilina Vytýčenie inžinierskych sietí 6x 450,00 90,00 540,00 15.11.2022 18.11.2022
OF1022050 EKOSTAV GROUP, s.r.o. 50400649 Kysucká cesta 2, 023 02 Krásno nad Kysucou Vytýčenie inžinierskych sietí na výstavbu polo podzemných kontajnerov Hájik - Jedlíkova, Slnečné námestie 75,00 15,00 90,00 15.11.2022 18.11.2022
OF1022049 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 15.11.2022 18.11.2022
OF1022048 STRABAG s.r.o. 17317282 Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava-Ružinov Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 10.11.2022 11.11.2022
OF1022047 SIMP, s.r.o. 36364584 Kopanice 666/1, 010 09 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 08.11.2022 11.11.2022
OF1022046 ISTROFINAL ELEKTRÁRNE, s.r.o. 46165941 Mydlárska 7/A, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 03.11.2022 04.11.2022
OF1022045 HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť 35703377 Prešovská 55, 821 02 Bratislava-Ružinov Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 03.11.2022 04.11.2022
OF1022044 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vystavenie vyjadrenia 3x 30,00 6,00 36,00 03.11.2022 04.11.2022
OF1022043 BABELA consulting, s.r.o. 50968726 Horná 61/A, 974 01 Banská Bystrica Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 28.10.2022 03.11.2022
OF1022042 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 Turbínová 3, 831 04 Bratislava-Nové Mesto Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 28.10.2022 03.11.2022
OF1022041 ECONS ENERGY, a.s. 31654924 Zádielska 3, 040 01 Košice-Staré Mesto Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 19.10.2022 25.10.2022
OF1022040 GEMI s.r.o. 50328271 Cesta k nemocnici 5852/47, 974 01 Banská Bystrica Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 19.10.2022 25.10.2022
OF1022039 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 19.10.2022 25.10.2022
OF1022038 GreMi KLIMA, s.r.o. 36424676 Kragujevská 9, 010 01 Žilina Prenájom vysokozdvižnej plošiny dňa 17.10.2022 45,00 9,00 54,00 18.10.2022 25.10.2022
OF1022037 GEMI s.r.o. 50328271 Cesta k nemocnici 5852/47, 974 01 Banská Bystrica Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 17.10.2022 17.10.2022
OF1022036 SYTELI, s.r.o. 36173975 Duklianska 7, 071 01 Michalovce Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 17.10.2022 17.10.2022
OF1022035 STRABAG s.r.o. 17317282 Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava-Ružinov Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 12.10.2022 17.10.2022
OF1022034 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 12.10.2022 17.10.2022
OF1022033 DAQE Slovakia s.r.o. 36848751 Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 12.10.2022 17.10.2022
OF1022032 REMING CONSULT a.s. 35729023 Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava-Nové Mesto Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 12.10.2022 17.10.2022
OF1022031 emProject, s.r.o. 36763837 Revolučná 10, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 12.10.2022 17.10.2022
OF1022030 Ing. Peter Barlok – Komplexný stavebný servis 48013617 Mateja Bela 3449/66, 010 15 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 07.10.2022 12.10.2022
OF1022029 PETROSTAV SK s.r.o. 46278605 Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Štefanov nad Oravou Vytýčenie sietí VO - ul. Za nemocnicou 75,00 15,00 90,00 07.10.2022 12.10.2022
OF1022028 HYDROEKOL, s.r.o. 45323542 Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín Vytýčenie sietí VO na stavbe Vodovod Bánová-ul. Oslobodenia 75,00 15,00 90,00 07.10.2022 12.10.2022
OF1022027 REMING CONSULT a.s. 35729023 Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava-Nové Mesto Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 07.10.2022 12.10.2022
OF1022026 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vystavenie vyjadrenia 5x 50,00 10,00 60,00 04.10.2022 10.10.2022
OF1022021 SYTELI, s.r.o. 36173975 Duklianska 7, 07101 Michalovce Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 27.09.2022 03.10.2022
OF1022022 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Šlultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 20220025 28.09.2022 03.10.2022
OF1022023 Slovenský zväz záhradkárov Zákl. organizácia 28-67 Mojšova Lúčka-Za vrchom 00178152 Minčolská 1782/3, 010 08 Žilina Vytýčenie inžinierskych sietí-kábel záhradkárska osada Mojšova Lúčka 75,00 15,00 90,00 20220024 29.09.2022 03.10.2022
OF1022024 Ing. Viliam Berešík Antona Bielka 58, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 DO č. 20220030 29.09.2022 03.10.2022
OF1022025 OPTISTREAM s. r. o. 52361187 M. R. Śtefánika 7, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 DO č. 20220031 29.09.2022 03.10.2022
OF1022019 INGO s.r.o. 43813640 Radová 1080/28, 01003 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 DO č. 20220022 19.09.2022 26.09.2022
OF1022020 Zelené Vlčince, s.r.o. 47198117 Poštová 1, 010 08 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 DO. č. 20220021 19.09.2022 26.09.2022
OF1022015 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 DO č. 20220015 07.09.2022 16.09.2022
OF1022016 TnC III, s. r. o. 53830857 Poštová 1, 010 08 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 20220016 07.09.2022 16.09.2022
OF1022017 LICITOR development, s.r.o. 45425434 Sládkovičova 6, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 20220018 07.09.2022 16.09.2022
OF1022018 IDEÁLNE DOMY, s.r.o. 45911517 Rosinská cesta 8862/21, o10 01 Žilina Vytýčenie sietí VO - ul. Šoltésovej v Žiline 75,00 15,00 90,00 DO č. 20220017 07.09.2022 16.09.2022
OF1022014 ELSPOL – SK, s.r.o. 36433721 Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 20220014 24.08.2022 07.09.2022
OF1022013 DAQE Slovakia s.r.o. 36848751 Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 20220012 23.08.2022 02.09.2022
OF1022012 Ing. Július Hlaváč Kolárovice 142, 013 54 Kolárovice Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 20220013 23.08.2022 02.09.2022
OF1022011 Ján Folwarczný Krížna 321/14, 010 01 Žilina Prekládka stĺpu verejného osvetlenia 589,97 117,99 707,96 20220009 23.08.2022 02.09.2022
OF1022010 Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151 Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 19.08.2022 22.08.2022
OF1022009 OB-BELSTAV, s.r.o. 36396605 Olešná č. 500, 02352 Olešná vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 19.08.2022 22.08.2022
OF1022008 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960 vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 15.08.2022 22.08.2022
OF1022007 MIRACI elektro plus, s.r.o. 36404781 Podzávoz 3008, 02201 Čadca vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 12.08.2022 16.08.2022
OF1022006 ELSPOL-SK, s.r.o. 36433721 Miestneho priemyslu 1085, 02901 Námestovo vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 12.08.2022 16.08.2022
OF1022005 SKY Invest, s.r.o. 47964031 Veľká Okružná 26A, 01001 Žilina vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 11.08.2022 16.08.2022
OF1022004 2. GEO s.r.o. 50005499 Štúrovo námestie 114/15 03601 Martin vytýčenie inžinierskych sietí 75,00 15,00 90,00 11.08.2022 16.08.2022
OF1022003 Višňovský Ján Gavlovičova 417/10, 01003 Žilina vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 08.08.2022 16.08.2022
OF1022002 AV MONDO, s.r.o. 54295513 Vysokoškolákov 33B, 01008 Žilina vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 08.08.2022 16.08.2022
OF1022001 B-ing,s.r.o. 52519911 Drozdia 2, 01014 Žilina vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 08.08.2022 16.08.2022