Faktúry - Odberateľské 2024


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024022 FÁBIAN s.r.o. 36625507 Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica Vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240014 25.03.2024 27.03.2024
OF1024021 ALORA PROPERTY, s. r. o. 55901263 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240023 25.03.2024 27.03.2024
OF1024020 SIMP, s.r.o. 36364584 Kopanice 666/1, 010 09 Žilina vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240024 22.03.2024 27.03.2024
OF1024019 Ján Maniak Záhradná 4/4, 010 03 Žilina- Budatín vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240007 19.03.2024 27.03.2024
OF2024041 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmena stožiara VO ul. Kvačalová 1463,72 292,75 1756,47 OBJ 202400472 15.03.2024 27.03.2024
OF2024040 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmena stožiara VO ul. Ľavobrežná 4020,69 804,14 4824,83 OBJ 202400471 15.03.2024 27.03.2024
OF2024039 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmena stožiara VO ul. Škultétyho 1901,62 380,33 2281,95 OBJ 202400468 15.03.2024 27.03.2024
OF1024018 Zelené Vlčince, s.r.o. 47198117 Poštová 1, 010 08 Žilina vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240016 15.03.2024 27.03.2024
OF4024004 ARDSYSTÉM, s.r.o. 36397563 Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina Prenájom reklamnej plochy na stĺpoch 02/2024 1120,00 224,00 1344,00 zmluva zo dňa 24.6.2016 14.03.2024 27.03.2024
OF2024038 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmenu svietidla verejného osvetlenia na Starom cintoríne 690,45 138,09 828,54 OBJ 202400470 13.03.2024 13.03.2024
OF3024009 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina vyúčtovanie energie 2/2024 3408,21 681,67 4089,88 Z/2022/006 11.03.2024 13.03.2024
OF1024017 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vystavenie vyjadrení VO za 02/2024 100,00 20,00 120,00 OBJ 1731/2023/12 11.03.2024 13.03.2024
OF1024016 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vytýčenie sietí VO za 02/2024 90,00 18,00 108,00 OBJ 1731/2023/12 11.03.2024 13.03.2024
OF1024015 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 Turbínová 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto vytýčenie sietí VO za 02/2024 90,00 18,00 108,00 OBJ 5500007518 11.03.2024 13.03.2024
OF4024003 GRYF MEDIA, s.r.o. 36382884 Pažite 56, 010 09 Žilina - Bytčica Prenájom reklamnej plochy na stĺpoch 02/2024 288,00 57,60 345,60 zmluva zo dňa 24.6.2016 11.03.2024 13.03.2024
OF1024014 Žilinská univerzita v Žiline 397563 Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240015 08.03.2024 11.03.2024
OF1024013 DAQE Slovakia s.r.o. 36848751 Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240013 07.03.2024 11.03.2024
OF1024012 Tomáš Šmehyl Za Kaštieľom 308/11, 013 01 Teplička nad Váhom vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240011 07.03.2024 11.03.2024
OF2024037 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 02/2024 92,26 18,45 110,71 Z/2023/003 06.03.2024 11.03.2024
OF2024036 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmenu stožiara VO ul.Milcová 1144,9 228,98 1373,89 OBJ. 202302071 05.03.2024 11.03.2024
OF2024035 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výkon odborného autorského dohľadu a stavebný a technický dozor za 02/2024 1370,00 274,00 1644,00 OBJ. 202302679 05.03.2024 11.03.2024
OF2024034 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 02/2024 313,28 62,66 375,94 Z/2023/003 04.03.2024 11.03.2024
OF2024033 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 02/2024 696,60 139,32 835,92 Z/2023/003 04.03.2024 11.03.2024
OF2024032 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 02/2024 124,20 24,84 149,04 Z/2023/003 04.03.2024 11.03.2024
OF2024031 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 02/2024 126,70 25,34 152,04 Z/2023/003 04.03.2024 11.03.2024
OF2024030 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 02/2024 1674,90 334,98 2009,88 Z/2023/003 04.03.2024 11.03.2024
OF2024029 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 02/2024 245,50 49,10 294,60 Z/2023/003 04.03.2024 11.03.2024
OF2024028 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 02/2024 20,80 4,16 24,96 Z/2023/003 04.03.2024 11.03.2024
OF2024027 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 02/2024 170,56 34,11 204,67 Z/2023/003 04.03.2024 11.03.2024
OF2024026 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 02/2024 17,70 3,54 21,24 Z/2023/003 04.03.2024 11.03.2024
OF2024025 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 02/2024 149,40 29,88 179,28 Z/2023/003 04.03.2024 11.03.2024
OF2024024 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 02/2024 436,80 87,36 524,16 Z/2023/003 04.03.2024 08.03.2024
OF2024023 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 02/2024 106,99 21,40 128,39 Z/2023/003 04.03.2024 08.03.2024
OF2024022 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 02/2024 4514,10 902,82 5416,92 Z/2023/003 04.03.2024 08.03.2024
OF2024021 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 02/2024 1742,12 348,42 2090,54 Z/2023/003 04.03.2024 08.03.2024
OF2024020 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 02/2024 2848,01 569,60 3417,61 Z/2023/003 04.03.2024 08.03.2024
OF2024019 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 02/2024 157,60 31,52 189,12 Z/2023/003 04.03.2024 08.03.2024
OF2024018 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina zber, preprava a vývoz odpadov z MSN 02/2024 19223,40 3844,68 23068,08 Z/2022/012 04.03.2024 08.03.2024
OF2024017 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného osvetlenia 02/2024 42638,40 8527,68 51166,08 Z/2022/006 04.03.2024 08.03.2024
OF3024008 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina preddavok elektrická energia 03/2024 9406,66 1881,34 11288,00 Z/2022/006 01.03.2024 08.03.2024
OF3024007 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina preddavok elektrická energia 03/2024 37290,79 7458,21 44749,00 Z/2022/006 01.03.2024 08.03.2024
OF1024011 PROJ-ING, spol. s r. o. 46563016 463, 013 22 Rosina vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240012 27.02.2024 29.02.2024
OF1024010 SIMP, s.r.o. 36364584 Kopanice 666/1, 010 09 Žilina vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240009 26.02.2024 29.02.2024
OF1024009 PETROSTAV SK s.r.o. 46278605 Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Štefanov nad Oravou vytýčenie sietí verejného osvetlenia 90,00 18,00 108,00 OBJ 652/09/2024 26.02.2024 29.02.2024
OF1024008 Tomáš Badík Lichardova 2802/11, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240010 22.02.2024 29.02.2024
OF2024016 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmena stožiara VO ul. Ľavobrežná 3149,33 629,87 3779,20 OBJ. 202301733 21.02.2024 29.02.2024
OF2024015 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výmena stožiara VO ul. Ľavobrežná 3866,11 773,22 4639,33 OBJ. 202301734 21.02.2024 29.02.2024
OF1024007 CHIC DESIGN, s.r.o. 48175285 Škultétyho 2870/28, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240008 21.02.2024 29.02.2024
OF4024002 GRYF MEDIA, s.r.o. 36382884 Pažite 56, 010 09 Žilina - Bytčica Prenájom reklamnej plochy na stĺpoch VO 01/2024 486,00 97,20 583,20 zmluva zo dňa 24.6.2016 15.02.2024 29.02.2024
OF4024001 ARDSYSTÉM, s.r.o. 36397563 Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina Prenájom reklamnej plochy na stĺpoch VO 01/2024 1180,00 236,00 1416,00 zmluva zo dňa 24.6.2016 15.02.2024 27.02.2024
OF3024006 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina vyúčtovanie energie za 1/2024 5470,82 1094,15 6564,97 Z/2022/006 14.02.2024 19.02.2024
OF1024006 ALORA STORE, s. r. o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO 60240006 13.02.2024 19.02.2024
OF1024005 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 Turbínová 3, 831 04 Bratislava vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240004 13.02.2024 19.02.2024
OF1024004 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 Turbínová 3, 831 04 Bratislava vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240003 13.02.2024 19.02.2024
OF1024003 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina vystavenie vyjadrení za 01/2024 50,00 10,00 60,00 OBJ 1731/2023/12 06.02.2024 15.02.2024
OF1024002 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina vytýčenie sietí verejného osvetlenia za 01/2024 180,00 36,00 216,00 OBJ 1731/2023/12 06.02.2024 15.02.2024
OF2024014 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina výkon odborného autorského dohľadu a stavebný a technický dozor za 01/2024 1370,00 274,00 1644,00 OBJ. 202302679 05.02.2024 15.02.2024
OF2024013 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 01/2024 672,60 134,52 807,12 Z/2023/003 02.02.2024 15.02.2024
OF2024012 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 01/2024 5497,70 1099,54 6597,24 Z/2023/003 02.02.2024 15.02.2024
OF2024011 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 01/2024 117,40 23,48 140,88 Z/2023/003 02.02.2024 15.02.2024
OF2024010 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 01/2024 175,10 35,02 210,12 Z/2023/003 02.02.2024 15.02.2024
OF2024009 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 01/2024 215,90 43,18 259,08 Z/2023/003 02.02.2024 15.02.2024
OF2024008 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 01/2024 84,40 16,88 101,28 Z/2023/003 02.02.2024 15.02.2024
OF2024007 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 01/2024 3688,20 737,64 4425,84 Z/2023/003 02.02.2024 15.02.2024
OF2024006 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 01/2024 53,20 10,64 63,84 Z/2023/003 02.02.2024 15.02.2024
OF2024005 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 01/2024 6574,20 1314,84 7889,04 Z/2023/003 02.02.2024 15.02.2024
OF2024004 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 01/2024 1545,10 309,02 1854,12 Z/2023/003 02.02.2024 15.02.2024
OF2024003 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného priestranstva za 01/2024 964,65 192,93 1157,58 Z/2023/003 02.02.2024 15.02.2024
OF3024005 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina preddavok elektrická energia 02/2024 9406,67 1881,33 11288,00 Z/2022/006 01.02.2024 15.02.2024
OF3024004 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina preddavok elektrická energia 02/2024 40493,33 8098,67 48592,00 Z/2022/006 01.02.2024 15.02.2024
OF2024002 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina zber, preprava a vývoz z MSN za 01/2024 21158,85 4231,77 25390,62 Z/2022/012 01.02.2024 15.02.2024
OF2024001 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina správa a údržba verejného osvetlenia 01/2024 42638,40 8527,68 51166,08 Z/2022/006 01.02.2024 15.02.2024
OF1024001 PETROSTAV SK s.r.o 46278605 Štefanov nad Oravou 132, 02744 Štefanov nad Oravou vytýčenie sietí verejného osvetlenia 90,00 18,00 108,00 DO 60240002 25.01.2024 31.01.2024
OF3024003 Mesto Žilina 321797 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina vyúčtovanie energií 1.1.2023-31.12.2023 9406,04 1881,50 11287,54 Z/2022/006 09.01.2024 15.01.2024
OF3024002 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina vyúčtovanie energie za 12/2023 6150,97 1230,18 7381,15 Z/2022/006 09.01.2024 15.01.2024
OF3024001 Mesto Žilina 321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina preddavok elektrická energia 01/2024 48364,99 9673,01 58038,00 Z/2022/006 08.01.2024 15.01.2024