Vývoz malých zberných nádob

Od 1.1.2023 spoločnosť Technické služby mesta Žilina, s.r.o..  zabezpečujú vývoz malých smetných nádob na území mesta Žilina.

Svoje podnety je možné nahlásiť prostredníctvom emailu:  msn@tsmza.sk