Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022074 elkatel s.r.o. 52114716 Račianska 96, 831 02 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 21.12.2022 21.12.2022
OF1022073 LICITOR development, s.r.o. 45425434 Sládkovičova 6, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 21.12.2022 21.12.2022
OF1022072 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 21.12.2022 21.12.2022
OF1022071 Enerline, s.r.o. 46068201 Kopčianska 10, 851 01 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 13.12.2022 13.12.2022
OF1022070 FIDOP s.r.o. 36394343 Jánošíkova 21, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 13.12.2022 13.12.2022
OF1022069 Zelené Vlčince, s.r.o. 47198117 Poštová 1, 010 08 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 13.12.2022 13.12.2022
OF1022068 INSTALA – ĎURČO, s.r.o. 36437158 Radôstka 236, 023 04 Radôstka Oprava kábla verejného osvetlenia 286,91 57,38 344,29 12.12.2022 13.12.2022
OF1022067 GEOMER Žilina, s.r.o. 47864729 Hollého 401/64 Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 09.12.2022 12.12.2022
OF1022066 DAQE Slovakia s.r.o. 368488751 Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 09.12.2022 12.12.2022
OF1022065 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 07.12.2022 07.12.2022
OF1022064 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 01.12.2022 01.12.2022
OF1022063 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 29.11.2022 01.12.2022
OF1022062 PADALA a spol., s r.o. 36403270 Žilinská cesta 531/102, 013 11 Lietavská Lúčka Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 28.11.2022 01.12.2022
OF1022061 OPTISTREAM SK s.r.o. 51405636 M.R.Štefánika 7, 010 01 Žilina Vytýčenie inžinierskych sietí - FTTP Polygon, Bánová 75,00 15,00 90,00 25.11.2022 30.11.2022
OF1022060 RBR ing, s.r.o. 31593313 Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina Vytýčenie inžinierskych sietí - stavba: Parkovací dom, Poštová 75,00 15,00 90,00 25.11.2022 30.11.2022
OF1022059 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava-Rača Vystavenie vyjadrenia 2 ks 20,00 4,00 24,00 25.11.2022 30.11.2022
OF1022058 VIX s.r.o. 31565590 Poľná 17A, 010 01 Žilina Prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou a dopravou 75,00 15,00 90,00 24.11.2022 30.11.2022
OF1022057 Ing. arch. Radovan Musil 35408766 Bajzova 37, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 24.11.2022 30.11.2022
OF1022056 Mgr. Róbert Kučera Veľká Okružná 39. 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 23.11.2022 30.11.2022
OF1022055 GEOMER Žilina, s.r.o. 47864729 Hollého 401/64, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 23.11.2022 30.11.2022