Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
značenie.sk, s.r.o. 50577557 Východná 301/40, 971 01 Prievidza 960,00 192,00 1152,00 31.05.2023