Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Webmaxx Slovakia s.r.o. 48076571 Družstevný rad 958/10, 943 01 Štúrovo 33,18 6,64 39,82 06.03.2024