Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022052 Výskumný ústav dopravný, a.s. 36402672 Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina Prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou a dopravou dňa 08.11.2022 90,00 18,00 108,00 16.11.2022 18.11.2022