Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022052 Výskumný ústav dopravný, a.s. 36402672 Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina Prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou a dopravou dňa 08.11.2022 108,00 € 16.11.2022 18.11.2022