Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
VTV s. r. o. VTV s. r. o. Hrabovec 127, 086 11 Hrabovec 49,11 9,83 58,94 16.09.2022