Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Suma s DPH / bez DPH (v €) Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
2022022 VTV s. r. o. VTV s. r. o. Hrabovec 127, 086 11 Hrabovec Autopoťahy pre Berlingo 58,94 € 30.08.2022 16.09.2022 Ing. Peter Rolko, konateľ