Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022058 VIX s.r.o. 31565590 Poľná 17A, 010 01 Žilina Prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou a dopravou 75,00 15,00 90,00 24.11.2022 30.11.2022