Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023002 VIX s.r.o. 31565590 Poľná 17A, 010 01 Žilina Práce s vysokozdvižnou plošinou 105,00 21,00 126,00 DO č. 20220090 19.01.2023 19.01.2023