Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022050 Viliam Hornáček – ŽIVO 41081889 Dubová 3273/33, 010 07 Žilina Predaj AVIE 5000,00 1000,00 6000,00 24.08.2022 16.09.2022