Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Viera Fajbíková – V&V 41565959 Poluvsie 168, 013 13 Rajecké Teplice 50,00 10,00 60,00 20.06.2023