Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023179 Viera Fajbíková V&V 41565959 Poluvsie 188, 013 13 Rajecké Teplice Zváranie hliníka na vianočnú výzdobu 50,00 10,00 60,00 OBJ. 2023068 12.07.2023 13.07.2023