Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Verken Slovakia s.r.o. 54957851 Marček 722, 013 32 Svederník 2018,75 403,75 2 422,50 23.05.2024