Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023359 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 M. Rázusa č.13A, 010 01 Žilina Elektro materiál 173,52 34,70 € 208,22 OBJ. 2023064 23.11.2023 23.11.2023