Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023294 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 M. Rázusa č.13A, 010 01 Žilina Elektroinštalačný materiál 225,82 45,16 270,98 OBJ. 2023064 06.10.2023 09.10.2023