Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023232 VEREX Žilina, a.s. 36405957 M. Rázusa č.13A, 010 01 Žilina Elektro materiál 70,06 14,01 84,07 OBJ. 2023064 22.08.2023 24.08.2023