Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023217 VEREX Žilina, a.s. 36405957 M. Rázusa č.13A, 010 01 Žilina Elektroinštalačný materiál 1882,49 376,50 2258,99 OBJ. 2023064 09.08.2023 09.08.2023