Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023194 VEREX Žilina, a.s., 36405957 M. Rázusa č.13A, 010 01 Žilina Elektroinštalačný materiál 368,36 61,86 430,22 OBJ. 2023064 27.07.2023 28.07.2023