Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224256 VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 Martina Rázusa 13a, 010 01 Žilina elektroinštalačný materiál 173,44 34,69 208,13 OB2024001 07.06.2024 21.06.2024