Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023016 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Vývoz odpadu za 1/2023 16,90 3,38 20,28 zmluva 3011/2022/sz 08.02.2023 09.02.2023