Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023009 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Vývoz odpadu za 12/2022 19,90 3,98 23,88 zmluva 3011/2022/sz 26.01.2023 26.01.2023