Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022092 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Vývoz odpadu za 11/2022 19,68 3,94 23,62 3011/2022/sz 14.12.2022 14.12.2022