Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224133 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz odpadu za 3/2024 397,80 79,56 477,36 OB2024003 10.04.2024 23.04.2024