Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
T+T, a.s. 36400491 Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina 7000,00 1400,00 8400,00 15.01.2024