Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023226 T+T, a.s. 36400491 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Služby v odp. hospodárstve za 7/2023 10,08 2,02 12,10 zmluva 3011/2022/sz 14.08.2023 14.08.2023