Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023203 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Doprava - zmesový komunálny odpad za 7/2023 (vývoz VKK - MSN) 480,00 96,00 576,00 OBJ. 2022040 01.08.2023 02.08.2023