Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023135 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Vývoz triedeného odpadu za 5/2023 10,08 2,02 12,10 zmluva 3011/2022/sz 14.06.2023 19.06.2023