Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023120 T+T, a.s. 36400491 Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina Doprava-zmesový komunálny odpad za 5/2023 480,00 96,00 576,00 OBJ. 2022040 06.06.2023 08.06.2023