Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023120 T+T, a.s. 36400491 Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina Doprava-zmesový komunálny odpad za 5/2023 576,00 € zmluva č.3011/2022/sz 06.06.2023 08.06.2023