Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023126 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 2, 036 01 Martin servisná kontrola vozidla Piaggio, ZA395KD 289,96 57,99 347,95 OBJ. 2023063 08.06.2023 08.06.2023