Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Suma s DPH / bez DPH (v €) Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
2022042 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 1252/2, 036 01 Martin Dodanie majákov (montáž + zápis v TP) 3 ks 1008,00 € 14.12.2022 14.12.2022 Ing. Peter Rolko, konateľ