Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023356 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 2, 036 01 Martin Faktúra k prijatej platbe za vozidlo ISUZU F11 s nadstavbou 8050,00 1610,00 9660,00 zmluva Z/2023/054 zo dňa 16.10.2023 16.11.2023 16.11.2023