Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 1252/2, 036 01 Martin 1800,00 360,00 2160,00 07.09.2023