Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023100 TOMANÍČEK & PARTNERS s.r.o. 47239000 Sládkovičova 6, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230132 10.08.2023 11.08.2023