Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024047 TnC V, s. r. o. 53813138 Poštová 1, 010 08 Žilina vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,00 30,00 DO 60240043 29.05.2024 10.06.2024