Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023131 TnC V, s.r.o. 533813138 Poštová 1, 010 08 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230167 23.10.2023 23.10.2023