Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Technik – servis HB, s.r.o. 36382116 Veľké Rovné 115, 013 62 325,60 65,12 390,72 25.08.2023