Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022026 Technická inšpekcia 36653004 Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava osvedčenie 320,00 64,00 384,00 30.06.2022 11.07.2022