Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
TABAČIK – PRIEMTO s.r.o. 36827011 Národná 15, 010 01 Žilina 8157,24 1631,45 9788,69 31.05.2023