Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023093 SYTIQ a.s. 52286843 Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Vytýčenie podzemných sieti verejného osvetlenia 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230117 03.08.2023 04.08.2023