Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023093 SYTIQ a.s. 52286843 Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava Vytýčenie podzemných sieti verejného osvetlenia 90,00 € DOč.20230117 03.08.2023 04.08.2023