Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023030 Structing, s.r.o. 45432023 Dubie 112, 024 01 Kysucké Nové Mesto Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230041 13.03.2023 13.03.2023