Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3124002 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina preddavok - elektrická energia 2/2024 40493,36 8098,64 48592,00 Z/2023/071 01.02.2024 15.02.2024